Sunt şanse pentru firmele româneşti în Germania?

1

Este întrebarea la care a încercat să răspundă Dr. Mansur Pour Rafsendjani – Managing Partner Noerr Kiev, cu ocazia seminarului organizat în luna martie de Asociaţia Română de Logistică. Noerr este o companie internaţională de consultanţă, ce dispune de peste 480 de jurişti, consultanţi fiscali şi manageriali în Europa de Est, Europa de Vest şi SUA, care oferă soluţii sustenabile juridice, financiare şi de management.

Reprezentantul Noerr a prezentat ca posibile strategii de intrare pe piaţa germană înfiinţarea unei companii de transport în Germania, achiziţionarea unei companii de transport, stabilirea unei filiale în Germania a companiei logistice româneşti, transportul cross border pe bază de CEMT şi, nu în ultimul rând, serviciile de cabotaj.

Pentru înfiinţarea sau achiziţionarea unei companii şi pentru deschiderea unei filiale în Germania este necesar un permis de transport (licenţă) în conformitate cu Legea Germană a Transporturilor de Marfă (GuKG). Condiţiile care trebuie îndeplinite sunt seriozitate/onorabilitate şi capacitatea financiară (în jur de 20.000-25.000 EUR). De asemenea, este obligatorie încheierea unei asigurări de întârziere sau furt/pierdere a bunurilor (sumă asigurată 600.000 EUR). În privinţa personalului, trebuie avut în vedere faptul că românii nu au încă drepturi depline în Europa; nu există necesitatea unui permis de rezidenţă, dar este încă necesar un permis de muncă. Vestea bună este că, din 2014, toate restricţiile vor fi ridicate şi cetăţenii români vor putea locui şi lucra în Germania fără probleme.

Cabotajul

Cabotajul reprezintă transportul angajat realizat contra cost de către o companie înregistrată într-un stat membru al UE între două puncte de pe teritoriul altui stat membru. În prezent există încă restricţii pe acest segment, iar încălcarea regulilor legate de cabotaj se poate dovedi costisitoare, amenzile ajungând până la 200.000 euro. Pe baza cabotajului, nu este posibilă efectuarea de servicii permanente într-un stat membru, ci numai servicii temporare. Cabotajul poate fi realizat de către orice transportator care deţine o licenţă comunitară. În privinţa şoferilor din terţe ţări, trebuie să existe un atestat emis de către autoritatea competentă din statul membru din care provine compania care deţine licenţa comunitară, iar în cazul în care este vorba despre şoferi care nu sunt concetăţeni ai statului de reşedinţă a companiei, aceştia trebuie să fie angajaţi legal.

Reguli de principiu

După descărcarea în cadrul unei curse internaţionale, transportatorilor le este permis să realizeze cu acelaşi vehicul motor până la 3 operaţiuni de cabotaj. Ultima descărcare în cursul unei operaţiuni de cabotaj înainte de a părăsi Statul Membru gazdă va avea loc într-un termen de 7 zile de la ultima încărcare în Statul Membru gazdă în timpul cursei internaţionale de intrare. Dacă se întârzie dincolo de acest termen, se impun sancţiuni severe. Transportatorul trebuie să furnizeze dovada transportului internaţional de intrare şi a fiecărei operaţiuni consecutive de cabotaj realizate. De asemenea, transportatorul trebuie să respecte prevederile Statului Membru gazdă, cum ar fi cele cu privire la masa şi dimensiunile vehiculului, cele legate de timpii de conducere şi odihnă etc.

Ce este permis?

Conform prezentării reprezentantului Noerr, sunt permise 2 variante de cabotaj: în Statul Membru gazdă unde a avut loc ultima descărcare sau în Statele Membre, în timpul tranzitului. Operaţiunile de cabotaj se pot realiza numai în urma unei descărcări complete în punctul de destinaţie, la destinatarul mărfii. Dacă şoferul preia diferite încărcături parţiale pe care va trebui să le descarce, de asemenea, în locuri diferite de destinaţie, dar pe teritoriul aceluiaşi stat, va fi considerată o singură operaţiune de cabotaj dacă diferitele încărcături parţiale sunt realizate pentru un singur expeditor. În cazul în care este vorba despre acelaşi grup cu filiale în mai multe ţări, entităţi diferite, dacă se efectuează transporturi pentru mai multe dintre aceste entităţi pe teritoriul mai multor state, chiar dacă aparţin aceluiaşi grup, fiecare dintre transporturi este considerat operaţiune separată de cabotaj. Dacă şoferul – după descărcarea completă la locul de destinaţie – merge la gol la un alt punct pentru a încărca bunuri, această călătorie nu este considerată cabotaj, dar trebuie avut în vedere faptul că şi cursele cross-border la gol au nevoie de o Licenţă Comunitară.

Ce aduce viitorul?

„Din 2014 puteţi să mergeţi oriunde, să vă mutaţi oriunde, dar trebuie să aveţi în vedere faptul că lucrurile nu sunt atât de simple şi în transporturi”, a precizat reprezentantul Noerr, în încheierea prelegerii sale. „Regulamentele europene prevăd că în acest an se va realiza un studiu pentru a decide dacă piaţa va fi deschisă complet sau va rămâne restricţionată. Există o comisie constând din 6 profesori, care analizează situaţia şi care ar putea aprecia că piaţa nu poate fi liberalizată până când condiţiile din diferite ţări europene nu vor fi armonizate. Majoritatea asociaţiilor profesionale europene din transporturi doresc să-şi protejeze piaţa de concurenţa unor firme care au alte posibilităţi, condiţii mai ieftine, costuri mai scăzute. Există temerea că aceste companii vor veni în Europa şi vor schimba piaţa. Opinia mea personală este că acest lucru nu se va întâmpla. Dacă studiem cota cabotajului în ansamblul total al transporturilor, nu depăşeşte 5%. Nu este vorba despre o competiţie neloială, ci de o dezvoltare, iar corectitudinea pieţei depinde foarte mult şi de cerere”, a încheiat Dr. Mansur Pour Rafsendjani.

Cabotajul efectuat de un autovehicul înmatriculat în UE pe teritoriul unui stat UE este clar definit de prevederile art. 8 al Regulamentul (CE) nr. 1072/2009.

În cazul în care cărăuşul intră cu încărcătură pe teritoriul statului de destinaţie, într-un transport internaţional, poate derula până la trei operaţiuni de cabotaj, într-o perioadă de 7 zile de la ultima descărcare pe teritoriul statului respectiv.

În cazul în care intră fără încărcătură, transportatorul poate efectua o singură operaţiune de cabotaj în termen de trei zile de la intrarea pe teritoriul statului respectiv.

Documente

Este important ca şoferul să aibă la bord documentele care să ateste intrarea cu încărcătură, pe teritoriul statului respectiv. Operatorul trebuie să prezinte dovezi clare privind transportul internaţional şi fiecare dintre operaţiunile consecutive desfăşurate:

(a) numele, adresa şi semnătura expeditorului

(b) numele, adresa şi semnătura operatorului de transport rutier de mărfuri

(c) numele şi adresa destinatarului, precum şi semnătura acestuia şi data livrării, o dată ce mărfurile au fost livrate

(d) locul şi data preluării mărfurilor şi locul prevăzut pentru livrare

(e) descrierea curentă a naturii mărfii şi modul de ambalare

(f) greutatea brută a mărfurilor sau cantitatea de mărfuri altfel exprimată

(g) numerele de înmatriculare ale autovehiculului şi remorcii.

Raluca MIHĂILESCU

raluca.mihailescu@ziuacargo.ro

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.