Valabilitatea atestatelor și a certificatelor de pregătire profesională

2

Iată câteva precizări oferite de IFPTR cu privire la perspectivele legate de valabilitatea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională. 

Gabor Sandor, președintele IPFTR

În baza dispozițiilor art.14 al Decretului nr.195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, toate documentele eliberate de autoritățile publice își mențin valabilitatea pe perioada stării de urgență.

În consecință, inclusiv atestatele și certificatele de pregătire profesională ale căror valabilitate expiră în perioada stării de urgență se vor considera ca fiind valabile, dar numai pe perioada stării de urgență, și numai pe teritoriul României.

În privința perspectivelor previzibile în materie, este la îndemâna tuturor să recunoască că deținătorii de atestate și/sau certificate de pregătire profesională vizați de dispoziția legală menționată, va urma să se regăsească într-un termen oarecare într-una din cele 3 situații reprezentative prezentate mai jos – față de care înțelegem să supunem atenției celor interesați inclusiv soluțiile legale recomandabile.

  1. Șoferii care continuă să execute curse externe, având atestatul expirat, sau al cărui valabilitate urmează să expire în perioada situației de urgență, trebuie să fie conștienți de faptul că există posibilitatea ca în țările de destinație, precum și în cele tranzitate, să întâmpine dificultăți mai mult sau mai puțin discutabile. În consecință, rămâne ca fiecare să decidă dacă își asumă acest risc sau nu.

Cei aflați în această situație, își pot diminua riscurile aferente, onorându-și în această perioadă cel puțin obligația de a se înscrie și de a participa la cursurile de perfecționare periodică prevăzute de lege, și asta până să intervină și la noi în țară dispoziții mai restrictive decât cele prevăzute la ora actuală în Decretul de instituire a stării de urgență. 

Pentru asta ar fi recomandabil ca toți cei în cauză să se adreseze neîntârziat centrelor de perfecționare specializate în atestare profesională. 

Cert este că odată onorată obligația de formare continuă, aceasta poate interveni ori se poate invoca ca atare și oricând ca și circumstanță atenuantă, nu numai în caz de control, dar și în susținerea eventualelor demersuri judiciare care s-ar impune.

  1. Cei care au susținut și promovat examenele pentru prelungirea atestatului deținut anterior instituirii stării de urgență, și le-a expirat sau le expiră valabilitatea atestatului într-un termen oarecare, își pot preschimba atestatul chiar și în această perioadă, dar numai prin corespondență. 

Pentru a fi cu actele în regulă, chiar este indicat/recomandabil ca toți cei care se află în această situație să facă neîntârziat demersurile necesare pentru preschimbarea atestatelor deținute.

Pentru asta, trebuie să transmită, prin poștă, la sediul agenției teritoriale ARR de unde doresc să-și ridice atestatul nou, următoarele documente:

– cererea tipizată completată în acest sens, cu toate datele personale;

– 2 poze tip buletin (format 25×32 mm);

– copia documentelor personale – certificate pentru conformitate cu originalul;

– dovada plății eliberării noului atestat.

Pentru a nu risca un răspuns nefavorabil, cei interesați se pot adresa oricărei reprezentanțe IFPTR din țară, solicitând consultanță de specialitate la întocmirea și transmiterea la ARR a documentațiilor respective. 

Colegii noștri sunt pregătiți și abilitați să acorde asistență calificată în acest sens tuturor șoferilor care decid să ni se adreseze, inclusiv prin completarea cererilor tipizate și întocmirea documentației aferente în condiții de conformitate.

În baza documentelor transmise, ARR va emite noul atestat într-un termen previzibil, care va putea fi ridicat ulterior de la sediul serviciului de curierat, care va notifica titularul în acest sens, prin SMS.

Esențial este ca demersurile în acest sens să se inițieze neîntârziat de către cei îndreptățiți să-și obțină noile atestate, și documentațiile transmise prin poștă la ARR să fie întocmite în condiții conforme – raportat la dispozițiile legale și procedurale în vigoare. 

  1. Cel mai tare va urma să fie afectați (de situația de urgență instituită) cei care vor decide să-și amâne înscrierea în timp util – raportat la data expirării atestatului deținut – pentru examenele care sunt obligatorii de susținut în vederea prelungirii atestatelor deținute, amăgindu-se cu ideea că „cineva” va urma să „inventeze soluții dedicate” în materie, după perioada de criză…

Conform Decretului 195/2020, atestatele expirate, și cele care vor urma să expire în perioada instituirii situației de urgență, își mențin valabilitatea pe durata instituirii acesteia, dar nu și după această perioadă!

În consecință, după revenirea la normalitate, atestatele care au expirat, sau vor expira în perioada situației de urgență, își vor pierde automat valabilitatea. 

Oricum ar fi, nimeni nu merită nici să i se impună, nici să se regăsească în situația de a fi nevoit să-și asume riscul să lucreze cu atestatul expirat.

Având în vedere necesitatea îndeplinirii procedurilor administrative specifice, practica demonstrează că pentru a se putea încadra în termene, și respectiv ca prelungirea atestatelor deținute de șoferi să se poată efectua în timp util, înscrierile la examenele în vederea prelungirii valabilității acestora ar trebui inițiate de fiecare titular de atestat cu cel puțin 25-40 de zile înaintea datei expirării oricărui atestat deținut.

Asta înseamnă că în urma crizei, vor fi în dificultate, cel puțin în privința prelungirii valabilității atestatelor deținute, nu numai cei cărora le expiră atestatul în perioada respectivă, dar inclusiv și cei cărora va urma să le expire atestatele în termen de cc. 1-2 luni, după data revenirii la normalitate…

Având în vedere aceste aspecte, cu siguranță vor avea de câștigat timp prețios numai cei care, indiferent de situație sau împrejurări, decid, iau inițiativa și își asumă să-și onoreze cel puțin obligația de a fi participat la cursuri de pregătire în vederea susținerii examenelor de prelungire a atestatului. 

Pentru asta nu trebuie decât să se adreseze, indiferent de situație și împrejurări, dar în timp util (cu 25-40 de zile înaintea expirării atestatului) centrelor specializate în atestare profesională – în vederea înscrierii și finalizării pregătirii profesionale continue obligatorii. 

Cei care vor avea înțelepciunea să procedeze conform acestei recomandări, în urma expirării perioadei stării de urgență, vor putea să susțină în termen imediat examenele pentru prelungirea atestatelor deținute, evitând riscul de a fi nevoiți să circule fără atestat valabil.

În concluzie, chiar dacă organizarea examenelor ARR pentru prelungirea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională sunt suspendate pe toată perioada instituirii situației de urgență, ar fi recomandabil ca toți titularii de atestate să continue să-și urmărească cu consecvență propriile interese, cu accent deosebit pe:

– onorarea/finalizarea obligațiilor de formare continuă la termenele planificabile după datele de expirare a atestatelor deținute, și/sau

– promovarea demersurilor legate de obținerea atestatelor noi, după caz.

În contextul actual, merită să reiterăm dispozițiile legale aplicabile în susținerea inițiativelor și a demersurilor în materie, vizând inclusiv valorificarea eficientă a timpului disponibil ca urmare a situației create, care prevăd:

  1. dreptul titularilor de atestate de a efectua cursurile de pregătire obligatorii oricând își poate face timp pe parcursul ultimului an de valabilitate a atestatului/certificatului deținut;
  2. indiferent de data când titularul decide și poate să susțină examenul în vederea prelungirii atestatului deținut – în ultimul an de valabilitate a acestuia, noul atestat obținut se va emite tot cu valabilitate de 5 ani, raportat la data expirării atestatului vechi, nu la data examenului susținut pentru prelungirea atestatului deținut. 

Indiferent de ce va fi să fie, stăm cu maximă solicitudine la dispoziția celor care își asumă cu consecvență responsabilitățile proprii, decid și chiar cred că mai au lucruri de făcut și după perioada de criză. 

La rândul nostru, cu siguranță vom continua să facem lucruri… (poate) nu mai bine decât alții, dar cu determinarea, și mai ales în virtutea preocupărilor proprii de a face bine pentru alții.

Gabor Sandor, președinte IFPTR

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.