Creșterea siguranței rutiere (acord provizoriu UE)

Consiliul Uniunii Europene a ajuns în 21 februarie la un acord provizoriu cu Parlamentul European privind o propunere de consolidare a gestionării infrastructurii rutiere în scopul reducerii accidentelor rutiere și a vătămărilor grave.

Reforma va extinde domeniul de aplicare a normelor actuale pentru a include autostrăzile și alte drumuri principale din afara rețelei transeuropene de transport (TEN-T). Ea va contribui semnificativ la îmbunătățirea siguranței infrastructurii rutiere pe teritoriul Uniunii. Directiva va include în domeniul său de aplicare și drumurile situate în afara zonelor urbane, construite prin folosirea de fonduri din partea UE.

Propunerea introduce o evaluare a siguranței rutiere la nivelul întregii rețele, ce reprezintă o imagine a întregii rețele rutiere vizate de această directivă, care este folosită pentru a evalua probabilitatea accidentelor. Autoritățile vor utiliza rezultatele pentru a efectua inspecții de siguranță rutieră mai bine orientate sau pentru măsuri directe de remediere.

Va fi obligatoriu să se țină seama în mod sistematic de pietoni, cicliști și alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor în procedurile de gestionare a siguranței rutiere. În 2017, acești utilizatori ai drumurilor au reprezentat aproape jumătate din decesele cauzate de accidente rutiere în UE.

Următoarele etape

Acordul provizoriu va trebui aprobat de Consiliu și de comisia competentă a Parlamentului European. Va fi apoi adoptat în mod formal, după ce va face obiectul revizuirii obișnuite de către experții juriști-lingviști.

Siguranța rutieră din UE s-a îmbunătățit semnificativ în ultimele decenii datorită măsurilor adoptate la nivelul UE, precum și la nivel național, regional și local.

În UE, între 2001 și 2010, numărul deceselor cauzate de accidente rutiere a scăzut cu 43%, iar între 2010 și 2016 acest număr a scăzut cu încă 19 %. În 2016, 25 620 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere pe teritoriul UE, cu 510 mai puține decât în 2015 și cu aproape 5 900 mai puține decât în 2010.

Cu toate că unele state membre continuă să înregistreze progrese considerabile în fiecare an, la nivelul întregii UE rata mortalității rutiere a stagnat în ultimii ani.

În acest context, Comisia Europeană a propus, simultan cu lansarea acestei inițiative legislative, și un cadru general de siguranță rutieră pentru perioada 2020-2030 care este mai bine adaptat la provocările cunoscute și la schimbările apărute în ceea ce privește mobilitatea ca urmare a evoluției tendințelor societale (de exemplu, mai mulți cicliști și pietoni sau îmbătrânirea populației) și a evoluțiilor tehnologice.

Cadrul general propus urmează abordarea bazată pe un sistem sigur, conform căreia trebuie îmbunătățită siguranța tuturor componentelor sistemului — drumurile și acostamentele, vitezele, vehiculele și utilizarea rutieră, astfel încât dacă o componentă eșuează, celelalte componente să continue să protejeze persoanele implicate.

Infrastructura rutieră va continua să fie o componentă foarte importantă a noii abordări. Drumurile bine proiectate și corect întreținute pot reduce probabilitatea accidentelor rutiere, în timp ce „drumurile indulgente” (drumuri configurate în mod corespunzător pentru a se asigura că erorile de conducere nu duc imediat la consecințe grave) pot reduce severitatea accidentelor care pot avea loc.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.