DOCUMENT. Se înființează Autoritatea Vamală Română

Ministerul Finanțelor Publice înființează, printr-o Ordonanță – al cărei proiect a fost publicat pe site-ul MFP și urmează să fie adoptat în ședința următoare de Guvern – Autoritatea Vamală Română, ca instituție de specialitate a administraþiei publice centrale în domeniul vamal, cu personalitate juridicã.

Astfel, ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, va prelua în subordinea sa directă Direcția Generalã a Vămilor din cadrul ANAF, care va fi transformată în Autoritate.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, în 11 iulie, de MFP, proiectul de Ordonanță prevede, la articolul 1: “În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se înfiinţează Autoritatea Vamală Română, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare Autoritate”.

Articolul 2 prevede următoarele:

“(1) Autoritatea se înfiinţează prin preluarea atribuţiilor, a activităţii, a posturilor şi a personalului structurilor vamale, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare Agenție, şi a unităţilor subordonate acesteia, respectiv Direcţia Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenţiei, direcţiile regionale vamale şi birourile vamale de interior şi de frontieră din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

(2) Autoritatea Vamală Română este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului finanțelor publice”.

Potrivit MFP, scopul proiectului de act normativ este “de a consolida autoritatea vamalã și de a asigura îndeplinirea misiunii acesteia stabilitã la nivelul Uniunii Europene, în condițiile în care România gestioneazã a doua cea mai mare frontierã externã a UE, iar tendintele fenomenelor infractionale transfrontraliere sunt în continuã creștere, se impune reorganizarea activitãții vamale”. 

Acest demers vizeazã, conform inițiatorului, “eficientizarea și coordonarea integratã si unitarã a activitãții structurilor vamale în actiunea de combatere a traficului ilegal cu mãrfuri la frontiera României si a Uniunii Europene, în regim de maximã urgențã”. 

Autoritatea va asigura administrarea impozitelor, taxelor si altor venituri bugetare date prin lege în competenþa sa, aplicarea politicii si legislaþiei vamale, va exercita atributiile de autoritate vamalã. Va asigura control operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricãror acte si fapte care au ca efect frauda vamalã, precum si a altor fapte date prin lege în competenþa sa. 

Alte modificări:
 
  • Atribuțiile privind verificarea respectãrii condițiilor de preautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul Autoritãții Vamale Romane.
  • Atribuțiile privind autorizarea operatorilor economici care desfãșoarã activitãți în domeniul produselor accizabile revine Comisiilor de autorizare constituite la nivelul ANAF- DGRFP.
  • Atribuțiile privind verificarea respectãrii condițiilor de postautorizare a antrepozitarilor autorizați revine structurii specializate din cadrul ANAF- DGAF.
  • Atribuțiile privind constituirea, gestionarea și executarea garanțiilor depuse de operatorii economici care desfãșoarã activitate în domeniul produselor accizabile revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.
  • Atribuțiile privind suspendarea autorizațiilor pentru neplata accizelor revin structurilor specializate din cadrul ANAF- DGRFP.
  • Autoritatea Vamalã Românã va fi condusã de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului finanțelor publice.
  • Autoritatea va avea un secretar general, înalt functionar public, numit în condiþiile legii, care îndeplineste atributiile prevãzute la art. 61 alin. (1) si (2) din Ordonanța de urgențã a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.