Site cu informații despre politica bugetară

Ministerul Finanțelor Publice (MFP), prin ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea, a lansat site-ului www.mbuget.gov.ro  (www.mbuget.ro), care își propune să ofere informații în timp real și să crească nivelul de transparență cu privire la politica bugetară și managementul datoriei publice. Sunt prezentate date inclusiv despre numărul la zi al bugetarilor, al arieratelor, istoricul deficitului bugetar şi indicatorii întreprinderilor publice. “Datele sunt prezentate în format accesibil, facilitând accesul publicului la informații, și sunt grupate în patru domenii tematice – buget, trezorerie și datorie publică, rapoarte analiză și comunicate de presă”, precizează un comunicat al MFP.

Secțiunea buget cuprinde:

 • bugetul de stat
 • influențele rectificărilor bugetare asupra bugetului
 • evoluția deficitului bugetar
 • execuția bugetară lunară
 • evoluția numărului salariaților bugetari în perioada 2008 – 2013
 • situația la zi a arieratelor bugetului general consolidat și a arieratelor unităților administrativ-teritoriale
 • evoluția principalilor indicatori economico-financiari realizați de operatorii economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari
 • clasificațiile bugetare.

Execuția principalelor bugete care compun bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului national unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor pentru șomaj) va fi prezentată o dată la 10 zile (decadal).

Secțiunea trezorerie și datorie publică prezintă:

 • evoluția și structura datoriei guvernamentale conform metodologiei UE pentru perioada 2004 – 2013
 • evoluția ratingului de țară
 • calendarul și anunțurile de emisiuni de titluri de stat emise atât pe piața internă, cât și pe piața externă
 • ordinele privind prospectele de emisiuni
 • curbele de randament ale titlurilor de stat
 • situația garanțiilor de stat emise între anii 2010 – 2013
 • lista agenților economici care au încheiat acorduri de finanțare de tip ajutor de stat
 • stadiul implementării proiectelor aprobate spre finanțare pentru ajutor de stat.

Secțiunea rapoarte analiză conține:

 • rapoartele trimestriale privind execuția bugetară
 • rapoartele semestriale privind situația economică și bugetară
 • rapoartele anuale cu privire la execuția bugetară
 • strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2013 – 2015
 • rapoartele periodice privind datoria publică.

„Informațiile prezentate pe site-ul www.mbuget.gov.ro nu se substituie, ci completează informațiile de pe site-ul www.mfinante.ro . Conținutul site-ului www.mbuget.gov.ro este proprietatea Ministerului Finanțelor Publice. Construcția noului site precum și administrarea sa nu au presupus și nu vor presupune costuri suplimentare, fiind realizate de angajații Ministerului Finanțelor Publice2, se mai spune în comunicat. (M.S.)

Imagine: Jean-Mihai PÂLŞU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.