Page 22 - revista ZIUA CARGO
P. 22

PROVOCĂRI ÎN DEPOZIT... REMEDII... Fericiți,
la locul de muncă
  În contextul diverselor crize pe care le trăim în această perioadă, preocuparea noastră permanentă, în zona de HR, este asigurarea de forță de muncă stabilă, pentru desfășurarea activităților operaționale. Este mult mai eficient pentru companie să își păstreze angajații pe termen lung. Dar care este calea?
ECHIPA
D e la începutul anului trecut, am gândit o nouă strategie, având ca principal obiectiv consolidarea echipelor. După un an în care fluctuația de personal a fost de aproximativ 25%, am tras linie și am ajuns la concluzia că, oricât am investi în recrutarea noilor angajați, fluctuația de personal reprezintă un cost mult prea mare (între 3 și 6 salarii) atât pentru colegii din zona de recrutare și instruire, cât și pen-
tru departamentele operaționale. Cu această lecție învățată, ne-am decis că este necesar să schimbăm abordarea privind recrutarea de per- sonal. Într-o piață din ce în ce mai di- namică, în care angajatul este cel care are puterea de negociere în fața anga- jatorului, de multe ori, sub presiunea volumelor fluctuante din logistică și a necesității de a acoperi cât mai repede pozițiile vacante, suntem forțați să re- nunțăm la criterii stricte de selecție, în
favoarea aducerii cât mai rapid de forță de muncă necesară pentru deru- larea operațiunilor.
La începutul anului trecut, ne-am decis să acceptăm provocarea de a primi în echipele noastre colegi extracomunitari.
Obiectivul final a fost stabilizarea echipelor existente, reducerea fluc- tuației de personal și creșterea pro- ductivității în depozite. Începând cu luna februarie și pe tot parcursul anu- lui, am reușit să integrăm 250 de co- legi extracomunitari, preponderent provenind din Nepal, însă avem și colegi din Bangladesh, India, Pakistan și Sri Lanka. Au fost multe lecții de în- vățat, pe parcursul acestui proces de integrare, întrucât nimeni din echipa noastră nu avea o experiență anterioa- ră în lucrul cu colegi din afara UE.
Laura Calistru
 Plan de inducție
Am început prin a pregăti colegii din echipele operaționale cu câteva informații privind diferențele cultu- rale, valori diferite, abordarea față de muncă, acceptarea faptului că vor lucra cu colegi care nu vorbesc aceeași limbă. Am setat, inițial, un
 22 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023


   20   21   22   23   24