Page 23 - revista ZIUA CARGO
P. 23

  plan de inducție, pe care l-am îmbu- nătățit pe tot parcursul anului, obser- vând cu fiecare etapă, cu fiecare gru- pă pe care o aveam de integrat, ce anume avem de îmbunătățit la acest program, până când am ajuns la for- matul potrivit de informație atât pentru teorie, cât și pentru partea practică, astfel încât să atingem un timp optim în care noul angajat este pregătit să înceapă activitatea.
Programul de inducție este ges- tionat de un trainer dedicat, durează o săptămână și are etape de pregătire teoretică în care sunt prezentate infor- mații de bază despre:
companie
instruirile specifice pe partea de securitate și siguranță în muncă
procedurile de calitate modalitatea de lucru regulile noastre interne
sistemul informatic cu care lucrăm.
Instruirea teoretică privind proce- durile operaționale care sunt obliga- torii, cât și o parte practică, în care angajații puteau să simuleze preluarea comenzilor, să învețe manevrarea uti- lajelor, sub atenta supraveghere a unui trainer.
Dacă rezultatul evaluării este satisfăcător, noii colegi sunt îndrumați către viitorul lor șef de echipă, cu care vor lucra din săptămâna următoare.
În următoarea perioadă, până în a treia săptămână de activitate, toți angajații noi sunt urmăriți îndeaproa- pe, de către trainerul care i-a instruit, și primesc suport ori de câte ori este necesar, pentru a-și îmbunătăți perfor- manța.
Metode de motivare
Pe parcursul anului trecut, am de- rulat câteva proiecte, la care au participat toți angajații noștri și care au fost dedicate în special colegilor din operațional.
În vară, s-a organizat, în mai multe zile, câte un picnic într-un parc de lângă București, la care au fost invi- tați toți angajații din situri. A fost o e- nergie fabuloasă, o comunicare între colegii români și colegii din diferite țări, au gătit împreună, au mâncat, au dan- sat, au jucat fotbal și, la final, am avut organizată o tombolă cu premii-sur- priză.
Întrucât pentru noi este importantă opinia fiecărui coleg, indiferent de po- ziția sa în companie, un alt proiect care s-a adresat tuturor angajaților a fost un chestionar de opinie a angajaților, care se numește „Fericit la job” și care colectează date privind gradul de satisfacție la locul de muncă. Acest chestionar este nenominal și s-a putut accesa pe bază de cod QR, astfel încât fiecare angajat putea să răspundă când avea timp, de pe telefon.
În urma feedback-ului primit, pu- tem, permanent, să ajustăm, să actua- lizăm și să îmbunătățim politica de re- surse umane a companiei.
Un indicator pe care noi îl urmărim frecvent este îmbunătățirea perfor- manței individuale și de echipă. În compania noastră, avem un sistem de bonusare în funcție de produc- tivitate, astfel încât fiecare angajat își poate singur crește salariul, în fiecare lună. Sistemul este transpa- rent și se calculează zilnic, astfel în- cât angajatul își poate calcula, în orice moment, care va fi bonusul pe care îl va încasa, la final de lună.
Schema de bonusare este valabilă pentru toți angajații, indiferent de naționalitate.
În fiecare an, pe data de 1 octom- brie, ID Logistics celebrează începe- rea activității în România. În acea zi, în toate depozitele pe care le operăm, organizăm câte un eveniment, împre- ună cu toți angajații (cei aproximativ 1.300). Pentru acest eveniment, pre- gătim tricouri inscripționate cu anul care este sărbătorit (anul trecut am făcut 5 ani) și, bineînțeles, mai multe
feluri de tort. Tortul este servit de către manageri!
Anual, avem grijă să bugetăm su- me pentru primele de Paște și de Cră- ciun, care se acordă după aceleași criterii pentru toți angajații, indiferent de poziție. De asemenea, pentru cei care au copii, avem grijă sa ne organizăm din timp, cu pachețele de dulciuri, jucării și fructe, astfel încât să fim siguri că le primesc în ziua de Moș Nicolae.
În sectorul de logistică, cheltuielile cu forța de muncă reprezintă peste 70% din total costuri. Așadar, este extrem de important pentru noi, ca organizație, să avem oameni motivați, care vin cu plăcere la serviciu.
Organizarea programului, distribu- irea sarcinilor, transparența în acorda- rea bonusurilor, mediul de lucru, e- chipamente moderne, sprijinul din partea șefilor direcți, dezvoltarea pro- fesională, recunoașterea meritelor, respectul, inovațiile din situri, progra- mul de inducție, comunicarea perma- nentă cu oamenii sunt doar câteva din aspectele de menționat din zona de motivație non-financiară, care ține echipele stabile și motivate.
Pregătire continuă
Învățarea continuă este o constan- tă pentru noi. Din 2021, am început un program mai elaborat de traininguri, împreună cu o companie specializată, destinat colegilor care gestionează echi- pe. Sesiunile pe care le desfășurăm, lu- nar, cu toate echipele de team-leaderi, șefi de departamente și site manageri sunt pe teme ce țin de dezvoltarea abili- taților manageriale, de coordonare, co- municare, motivarea echipelor, evaluare, delegare, creșterea încrederii în sine etc., preponderent pe zona de soft skills.
Îmbunătățirea abilităților nu se observă imediat după fiecare sesiune de training, însă, pas cu pas, constru- im o versiune mai bună a fiecărui an- gajat, cu o responsabilitate mai mică sau mai mare, din perspectiva numă- rului de oameni pe care îi coordonea- ză, care se reflectă, ulterior, în atitu- dinea față de echipele din subordine și în performanța acestora.
Oricare ar fi metodele de motivare a angajaților, toate pleacă de la urmă- toarea premisă: cu cât mai mari vor fi sentimentele de apartenență și de implicare în cadrul unei companii, cu atât mai loiali și fericiți vor fi și angajații, la locul de muncă.
Laura CALISTRU
director HR ID Logistics Romania lcalistru@id-logistics.com
      ianuarie 2023 ................................................................................................................................................ 23
 ECHIPA


   21   22   23   24   25