Ajutor de minimis pentru IMM-uri

Guvernul a aprobat printr-o hotărâre, în 22 februarie, Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia Covid-19, afectaţi de creşterea ROBOR.

Bugetul total al schemei este de 86,56 milioane lei, iar plata ajutorului de minimis se realizează până la data de 31 decembrie 2025. „Acești bani vor ajuta peste 9.200 de firme româneşti să îşi dezvolte afacerile şi să menţină locurile de muncă, potrivit prim-ministrului Marcel Ciolacu. „Vreau să continuăm să dăm un semnal puternic de sprijin şi către mediul de afaceri, în special pentru susţinerea capitalului românesc”, a declarat el, în cadrul şedinţei de Guvern.

Este vorba despre IMM-urile beneficiare în perioada pandemiei de COVID-19 de ajutorul de stat instituit prin Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață IMM Invest–România, respectiv a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2022.

Schema de minimis are rolul de a finanța diferențele de dobândă generate de creșterea ROBOR și care nu pot fi acoperite din ajutorul de stat aprobat prin acordurile de finanțare conform celor două acte normative.

Prin implementarea Programului se urmărește:

– asigurarea pentru fiecare beneficiar al schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a plãții celor 8, respectiv 24 luni de dobândă prevăzute de legislație;

– asigurarea măsurilor necesare pentru derularea activității curente precum și pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate de către beneficiarii programului IMM INVEST ROMANIA prin accesarea finanțărilor garantate  în cadrul programului;

– acces rapid la Program prin colaborarea cu instituțiile de credit ce finanțează în acest moment IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare de piață medie și derularea prin FNGCIMM/FGCR/FRC, Fonduri de garantare destinate sprijinirii IMM-urilor întreprinderilor cu capitalizare de piață medie.

Pot beneficia de prevederile programului operatorii economici care nu au depăşit plafonul de ajutor de stat de 2,3 milioane de euro per întreprindere, la data acordării ajutorului de stat iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea sprijinului acordat în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul in lei a 300.000 de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.