COTAR: S-a ajuns prea departe cu abuzurile din piața de asigurări!

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis către Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) un set de documente care arată neregulile din piața de asigurări RCA din România. „Societatea de asigurări care deține 32% din piața RCA a dus abuzurile în relația cu păgubiții la un nivel halucinant și necesită măsuri urgente din partea ASF și a autorităților competente”, se arată în comunicatul transmis, pe 18 februarie, ZIUA CARGO.

Vasile Ștefănescu, președintele COTAR

Potrivit COTAR, „ofertele de despăgubire transmise de societatea de asigurări Euroins păgubiților RCA prevăd prețuri stabilite în mod nelegal de către acest asigurător, care se raportează în mod abuziv la media anumitor prețuri despre care pretinde că ar fi practicate de către anumiți prestatori de servicii indicate de către Euroins. Nu numai că prețurile unor terți nu pot fi opuse păgubiților, ca pretext pentru neplata integrală a despăgubirilor datorate conform Legii RCA, dar din ofertele Euroins nu rezultă dacă acei prestatori chiar există, dacă practicau acele prețuri la momentul emiterii ofertei Euroins sau dacă au fost „inventați” pentru a refuza plata”. 

„Astfel de abuzuri încalcă drepturile păgubiților și au rolul de a-i induce în eroare, cu scopul de a nu se plăti despăgubirile conform Legii 132/2017. Se încalcă legislația aplicabilă. Aceste practici ar trebui investigate și sancționate de către ASF și alte autorități competente”, reclamă reprezentanții confederației.

Este foarte clar faptul că măsurile de sancționare aplicate până în prezent de Autoritatea de Supraveghere Financiară au fost total ineficiente în relația cu societatea de asigurări EUROINS și nu au avut niciun fel de efect de modificare a comportamentului societății de asigurări, aceasta continuând abuzurile, în doar 11 zile de la ultima amendă. S-a ajuns mult prea departe! A venit vremea pentru aplicarea unor alte tipuri de măsuri în relația cu Euroins. Piața de asigurări RCA din România este o bombă cu ceas, care va exploda sigur anul acesta si va face multe victime”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

COTAR prezintă un extras din adresa transmisă de Euroins către un pagubit RCA:

„Totodată, vă facem precizarea modului de calcul al despăgubirii acordate pentru lipsa de folosință auto, respectiv a aplicării unui tarif mediu, acesta fiind rezultat, ca și medie aritmetică a celor 3 oferte de preț emise de către unități prestatoare de servicii similare cu societatea dumneavoastră:

S.C. Telcar SRL tarif  77,89 lei/zi închiriere.

S.C. Auto Grand rent a car SRL tarif 121,71 lei/zi închiriere.

S.C. Auto Stil net SRL tarif 121,71 lei/zi închiriere.”

COTAR precizează că modul de calcul al despăgubirii, transmis de societatea Euroins, nu are niciun fel de acoperire în dispozițiile Legii nr. 132/2017, ci „este, dimpotrivă, contrară spiritului și literei legislației RCA. Societățile de rent-a-car prezentate mai sus de către asiguratorul Euroins fie NU EXISTĂ/SUNT RADIATE, fie nu pot fi identificate în registrele publice”.

În acest context, reprezentanții COTAR reamintesc definiția infracțiunii de înșelăciune, prevăzută în art. 244 din Codul Penal:

Art. 244: Înşelăciunea

(1) Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate, în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos patrimonial injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.”

Iată și celelalte precizări din comunicat:

„Întrucât COTAR a primit mai multe opinii de specialitate prin care a fost confirmat faptul că transmiterea unor astfel de adrese de către societatea Euroins către păgubiții RCA poate constitui, în condițiile legii, infracțiunea de înșelăciune, COTAR a pus la dispoziția Autorității de Supraveghere Financiară un set de documente, solicitând în mod public Autorității să sesizeze de urgență organele de cercetare penală, în vederea declanșării unei investigații.

Reamintim că Euroins – „campioana reclamațiilor” – a fost în nenumarate rânduri amendată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, ultima sancțiune fiind aplicată chiar în data de 14 ianuarie 2021. Cu toate acestea, la numai câteva zile distanță, Euroins a emis adresa cu numărul D-SC-27905/20 din data de 25 ianuarie 2021, prin care prezintă oferte mincinoase păgubiților RCA.

COTAR a semnalat aceste nereguli și a solicitat consiliului ASF  ca în urma activităților de control efectuate, să dispună toate măsurile care se impun față de existența unor fapte de asemenea gravitate, in opinia  noastra propuneri pertinente :

a. Suspendarea autorizației întregii structuri de conducere a societății de asigurări Euroins.

b. Respingerea propunerilor transmise de către acționarii Euroins, în vederea validării de către ASF pentru preluarea funcțiilor de conducere a companiei, sens în care trebuie avute în vedere și următoarele împrejurări: 

  • Tanja Blatnik nu este eligibilă pentru preluarea funcției, având doar 1 an de experiență în funcția de COO a companiei Generali din Slovenia; așadar, nu este îndeplinită cerința experienței practice de minimum 3/5 ani în funcții de conducere similare, prevăzută de art. 11 alin. (6) din Regulamentul ASF nr. 1/2019; 
  • Catagay Uludag, cetățean turc – cea de-a doua propunere a acționarilor Euroins -, a ocupat funcții executive la Ergo România și este artizanul tranzacției respinse de ASF, prin care grupul Eurohold prelua Ergo România; prin urmare, nu este eligibil pentru ocuparea funcției, întrucât nu sunt îndeplinite criteriile de reputație, onestitate și intregritate prevăzute de art. 12 coroborat cu art. 13 alin (1) lit. d) din Regulamentul nr. 1/2019; 
  • Niciunul dintre candidații anterior menționați nu cunosc limba română, fiind incidente prevederile art. 11 alin. (9) din Regulamentul ASF nr. 1/2019; 

c. Intrarea societății de asigurări sub administrare specială, pe termen nelimitat, până la remedierea tuturor deficiențelor.

d. Verificarea legalității modului în care Euroins și-a îndeplinit obligațiile de calculare și plată a despăgubirilor RCA, de la intrarea în vigoare a legii 132/2017 și până în prezent”. 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.