CSM: Portal pentru depunerea cererilor de chemare în judecată

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat portalul Registratura.rejust.ro, destinat depunerii, de către cetăţeni şi profesioniştii din sistemul judiciar, a cererilor de chemare în judecată, a înscrisurilor într-un dosar deja existent, dar şi pentru achitarea taxelor de timbru prin card bancar și eliberarea certificatelor de grefă sau a copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.

Dezvoltat, într-o primă fază, de Curtea de Apel Galaţi, portalul este disponibil gratuit, la nivel naţional.

Precizările CSM:

Site-ul permite interacţiunea electronică a justiţiabililor şi profesioniştilor dreptului cu instanţele de judecată, oferindu-le acestora posibilitatea de a accesa cu uşurinţă servicii precum:

– depunerea unei cereri de chemare în judecată;
– declararea unei căi de atac într-un dosar;
– depunerea înscrisurilor într-un dosar deja existent;
– plata taxei judiciare de timbru într-un dosar utilizând cardul bancar;
– eliberarea certificatelor de grefă;
– eliberarea copiilor legalizate ale hotărârilor judecătoreşti.

Posibilitatea de a plăti taxa de timbru utilizând cardul bancar simplifică în mod semnificativ interacţiunea cu instanţa de judecată, această modalitate de plată fiind implementată în parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, Asociaţia de Plăţi Electronice din România şi Ghişeul.ro.

Noua interfaţă implementată la nivelul întregului sistem judiciar este benefică atât cetăţenilor, ca destinatari ai serviciului public, cât şi personalului specializat din instanţe. Astfel, utilizând formulare electronice din portal, informaţiile sunt transmise către grefierii registratori în mod structurat, facilitându-se înregistrarea cu celeritate a cererilor şi înscrisurilor în sistemele informatice proprii.

În măsura în care justiţiabilii optează pentru utilizarea acestui portal, Consiliul recomandă să nu fie folosite, concomitent, şi celelalte instrumente de sesizare a instanţei, pentru a nu încărca în mod nejustificat activitatea instanţelor.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.