Inovație în producție

Rețeaua de inovare europeană EIT Manufacturing (Producția EIT- Centrul de Așezare Comună din Sud-Est, pe scurt) este în proces de creare a unui nou centru de inovare, numit CLC SE. EIT Manufacturing este o organizație a Uniunii Europene, European Institute of Innovation and Technology (EIT) -Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT)- fiind o Comunitate de Informații și Inovare orientate către producție.

Foaia de parcurs pentru înființarea centrului de inovare al Producției EIT din Atena a fost stabilită în cadrul atelierelor desfășurate în aprilie

Precizările transmise ZIUA CARGO:

CLC SE este al șaselea centru de EIT Manufacturing și va deservi opt țări din Europa de Sud-Est: Albania, Bulgaria, Cipru, Grecia, Moldova, Macedonia de Nord, România și Turcia. Aceste țări reprezintă un obiectiv strategic cheie pentru EIT Manufacturing și dețin un mare potențial pentru dezvoltarea și consolidarea industriei europene de producție.

Centrul de la Atena va urmări accelerarea sinergiilor transnaționale între diferiții actori ai ecosistemelor regionale de producție, inclusiv start-up-uri, scale-up-uri, companii producătoare, furnizori de soluții, companii mici și mijlocii (IMM-uri), universități și institute de cercetare. Obiectivul va fi extinderea rețelei regionale de inovare existente prin atragerea și primirea mai multor părți interesate din ecosistemele locale pentru a colabora cu EIT Manufacturing, astfel încât, la rândul lor, partenerii și membrii să poată beneficia de o colaborare fructuoasă în proiecte de parteneriat public-privat.

În afară de Albania și Moldova, țările de care se va ocupa viitoarea echipă a centrului de la Atena sunt clasificate drept inovatori moderați sau modești, conform tabloului european de bord al inovării. Prin urmare, țările respective sunt eligibile pentru Planul Regional de Inovare (RIS) al EIT, iar EIT RIS va oferi un nivel personalizat de sprijin inovatorilor din țările vizate.

EIT Manufacturing Niki KOUSI.jpgDirectorul interimar al CLC SE, care va înființa organizația, Niki Kousi: „Având în vedere rolul vital al producției și inovării în viitoarea dezvoltare economică a regiunii, extinderea Comunității de Cunoștințe și Inovare a EIT Manufacturing în Europa de Sud-Est este o oportunitate pentru start-up-uri și va adăuga valoare produselor, proceselor și serviciilor dezvoltate de IMM-uri. Va inspira crearea de companii de producție competitive și durabile la nivel global. În ceea ce privește complementaritatea, creșterea capacității de inovare a țărilor relevante eligibile pentru EIT RIS va fi unul dintre obiectivele strategice ale centrului. Acest lucru va fi realizat printr-o strânsă cooperare cu centrele EIT RIS deja stabilite în țările noastre membre.”

După înființarea EIT Manufacturing, în 2019, primele cinci Centre de Co-locare au fost înființate în zone care ar putea valorifica ecosistemele existente și ar putea contribui la accelerarea inovării în întreaga Europă. Aceste Centre de Co-locație din Darmstadt (Germania), Göteborg (Suedia), Milano (Italia), San Sebastian (Spania) și Viena (Austria) au contribuit la construirea unei comunități puternice, astfel încât noul centru să poată câștiga impuls pe o platformă bine pregatită. 

EIT Manufacturing Klaus BEETZ Photo Credit Matthias Heschl.jpgKlaus Beetz, CEO al EIT Manufacturing: „Fundația centrului nostru din Atena este un pas către o nouă eră. Când am început să construim EIT Manufacturing, am promis că vom desfășura activități în întreaga Europă și vom exploata toate oportunitățile relevante în beneficiul viitorului producției europene. Cu noul centru din Grecia, consolidăm factorii de producție și inovare din regiune, în timp ce, în același timp, devenim capabili să urmărim mai îndeaproape oportunitățile cu potențial de inovare uriaș pentru producția europeană.”

Panos.jpgProfesorul Panagiotis Stavropoulos, Laboratorul de Sisteme de Producție și Automatizare (LMS), Universitatea din Patras, Grecia, spune: „Suntem încântați să lansăm această activitate și să vedem parteneri industriali regionali dornici să se alăture ecosistemului EIT Manufacturing. Credem că noul centru și, prin urmare, Europa de Sud-Est, poate aduce o contribuție importantă la viziunea EIT Manufacturing privind inovarea globală în domeniul producției, condusă de Europa.”

EIT Manufacturing: Producția EIT este susținută de Institutul European Institute of Innovation and Technology (EIT), -Institutul European de inovare și Tehnologie (EIT)- o instituție a Uniunii Europene – Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT). Scopul principal al Producției EIT fiind de a reuni părțile interesate europene axate pe producție în ecosisteme de inovare care adaugă valoare unică produselor, proceselor și serviciilor europene și inspiră crearea unei producții competitive și durabile la nivel global. EIT Manufacturing reunește peste 80 de organizații membre (universități, institute de cercetare și întreprinderi).

European Institute of Innovation and Technology (EIT) – Institutul European de inovare și Tehnologie (EIT)- consolidează capacitatea Europei de a inova prin furnizarea de soluții la provocările globale presante și prin cultivarea talentelor antreprenoriale pentru a crea o creștere durabilă și locuri de muncă calificate în Europa. EIT este un organism al UE care face parte integrantă din Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare Orizont Europa. Institutul sprijină dezvoltarea unor parteneriate paneuropene dinamice – comunități de cunoaștere și inovare EIT – între companii de top, laboratoare de cercetare și universități.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.