Forumul Grupului BEI, la a 2-a ediție

Președinta Băncii Europene de Investiții (BEI), Nadia Calviño, a subliniat în 7 februarie, la deschiderea celei de-a doua ediții a Forumului Grupului BEI de la Luxemburg, rolul investițiilor în susținerea competitivității europene și a autonomiei strategice 

Forumul reunește înalți responsabili de elaborarea politicilor, lideri de afaceri, cadre didactice universitare și reprezentanți ai societății civile. Potrivit raportului publicat de BEI, firmele europene au crescut investițiile în digitalizare, eficiență energetică și diversificarea lanțului de aprovizionare.

Precizările transmise ZIUA CARGO:

Economia și întreprinderile Europei continuă să dea dovadă de o rezistență remarcabilă în fața unor provocări multiple și concomitente, după cum se arată în Raportul de investiții emblematic al BEI publicat astăzi. Această reziliență și realizările din trecut s-au datorat în mare parte unui răspuns european bine coordonat, care ar trebui să servească drept model pentru viitor, a declarat președinta BEI, Nadia Calviño în deschiderea celei de-a doua ediții a Forumului Grupului BEI.

„Investițiile continue, susținute de un sprijin politic coordonat din partea UE au fost esențiale pentru accelerarea tranziției energetice și adoptarea de noi tehnologii”, a declarat Calviño înainte de discursul său principal în fața a peste 900 de participanți la Forumul de la Luxemburg. „Competitivitatea și autonomia strategică a Europei depind de punerea în comun a resurselor, de atragerea capitalului privat și de crearea de parteneriate în cadrul Uniunii și în afara acesteia. Europa poate și va fi la înălțimea acestei provocări.”

Cea de-a doua ediție a Forumului Grupului BEI reunește înalți responsabili de elaborarea politicilor, lideri de afaceri, cadre didactice universitare și reprezentanți ai societății civile. Timp de două zile, participanții vor discuta despre prioritățile și provocările politice ale UE, precum și despre perspectivele economiei europene, înainte de alegerile pentru Parlamentul European din iunie și pe fondul instabilității și conflictelor geopolitice globale.

Printre vorbitori se numără prim-ministrul luxemburghez, Luc Frieden, președintele Consiliului European, Charles Michel, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, vicepreședinții executivi ai Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis și Maroš Šefčovič, comisarii UE Wopke HoekstraMairead McGuinness și Kadri Simson, precum și mai mulți miniștri, directori și responsabili de elaborarea politicilor din întreaga Europă și din întreaga lume.

Forumul, care va fi transmis în direct, va aborda teme precum competitivitatea și securitatea energetică, inovarea și autonomia strategică a Europei, investițiile în sprijinul coeziunii și tranziției digitale, precum și provocările legate de extinderea UE și de tranziția verde. Stabilind cadrul pentru discuții, Raportul de investiții al BEI arată că firmele europene au crescut investițiile în inovare, eficiență energetică și diversificarea lanțului de aprovizionare.

Cu toate acestea, raportul avertizează că epuizarea rezervelor financiare proprii ale întreprinderilor, care au acționat ca un tampon, va reprezenta o provocare pentru investiții în viitor. Raportul evidențiază decalajul dintre firmele care se transformă și se mențin competitive și cele care rămân în urmă. Acest decalaj apare și în cazul firmelor mari consumatoare de energie care sunt cele mai afectate de tranziția către zero emisii nete. Având în vedere că cele care au avansat  în procesul de decarbonizare investesc și inovează mai mult, există riscul ca acest decalaj să se adâncească.

Investițiile Europei s-au dovedit mai rezistente decât în crizele anterioare, deși decalajul dintre Europa și Statele Unite în ceea ce privește investițiile productive rămâne o provocare pentru competitivitatea europeană. În plus, investițiile în tehnologii noi și în inovare trebuie să fie însoțite de investiții în competențe și în infrastructura socială pentru a susține calitatea vieții și coeziunea socială.

„Transformarea structurală, inovarea, digitalizarea și decarbonizarea sunt priorități-cheie pentru menținerea competitivității UE”, a declarat economista șefă a BEI, Debora Revoltella. „Trebuie să ne creștem investițiile în aceste domenii, să oferim finanțare specifică pentru extinderea tehnologiilor-cheie și să creăm un mediu favorabil care să reducă barierele și incertitudinile. Constatările Raportului de investiții pot servi drept foaie de parcurs pentru responsabilii de elaborarea politicilor și pentru investitori pentru a se orienta în contextul provocărilor și oportunităților actuale.”

Privind în perspectivă, menținerea ritmului de transformare va necesita intervenții politice eficiente și bine direcționate. Valorificarea deplină a beneficiilor planurilor de investiții publice existente constituie o prioritate și merge mână în mână cu menținerea condițiilor de concurență echitabile ale pieței unice pentru a exploata pe deplin potențialul acesteia. S-a estimat că eliminarea unui singur obstacol în calea investițiilor este asociată cu o creștere de 1 punct procentual a ratei de investiții a întreprinderilor (ca procent din activ).

DespreB CEI

Banca Europeană de Investiții (BEl) este instituția de creditare pe termen lung a Uniunii Europene deținută de statele membre ale acesteia. Instituția finanțează investiții solide care contribuie la obiectivele politicilor UE. Proiectele BEI consolidează competitivitatea, stimulează inovarea, promovează dezvoltarea durabilă, consolidează coeziunea socială și teritorială și sprijină o tranziție corectă și rapidă către neutralitatea climatică.

Grupul BEI, care cuprinde și Fondul European de Investiții (FEI), a semnat noi finanțări în valoare totală de 88 miliarde EUR pentru peste 900 de proiecte în 2023. Se așteaptă ca aceste angajamente să mobilizeze circa 320 miliarde EUR în investiții, sprijinind 400 000 de întreprinderi și 5,4 milioane de locuri de muncă.

Toate proiectele finanțate de Grupul BEI sunt în conformitate cu Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Grupul BEI nu finanțează investiții în combustibili fosili. Suntem pe drumul cel bun pentru a ne atinge obiectivul de a mobiliza 1 000 miliarde EUR pentru a sprijini investițiile în durabilitatea climei și a mediului în deceniul până în 2030, așa cum ne-am angajat în Foaia de parcurs a Băncii privind schimbările climatice. Mai mult de jumătate din finanțările anuale ale Grupului BEI sprijină proiecte care contribuie direct la atenuarea schimbărilor climatice, la adaptarea la acestea, precum și la un mediu mai sănătos.

Aproximativ jumătate din finanțările BEI din cadrul Uniunii Europene sunt direcționate către regiunile de coeziune, în care venitul pe cap de locuitor este mai mic. Acest lucru subliniază angajamentul Băncii de a promova creșterea favorabilă incluziunii și convergența standardelor de viață.

Despre Raportul de investiții al BEI

Raportul de investiții al BEI este raportul emblematic al Băncii Europene de Investiții. Conceput pentru a servi drept instrument de monitorizare, acesta oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a evoluțiilor și factorilor care determină investițiile și finanțarea acestora în Uniunea Europeană. Raportul combină analiza internă a BEI cu rezultatele colaborării cu experți de top pentru a explica principalele tendințe ale pieței și pentru a oferi o privire mai complexă asupra unei anumite tematici. Ediția 2023-2024 reflectă rezistența economiei UE la șocuri repetate și capacitatea sa de a se reînnoi, respectând promisiunea unor investiții publice și private productive. Acesta include cele mai recente rezultate ale Sondajului anual al BEI privind investițiile, care cuprinde răspunsurile a circa 12 500 de firme din Europa la o gamă largă de întrebări privind investițiile corporative și finanțarea investițiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.