Lege pentru implementarea mai rapidă a proiectelor de infrastructură de transport

Camera Deputaților – for decizional a adoptat o lege, în 7 martie, pentru implementarea mai rapidă a proiectelor de infrastructură de transport de interes naţional.

Actul normativ are ca obiect de reglementare proiectele de investiţii a căror valoare se încadrează în pragurile prevăzute de Legea nr. 500/2002 (legea finanţelor publice), precum şi a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri europene implementate de operatorii regionali, definiţi de Legea nr. 51/2006 (Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice), prin amendarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice, precum şi cea conexă, astfel încât să permită realizarea proiectelor propuse a fi finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în termenele asumate.

Litigii soluționate în urgenţă, de instanța de contencios

Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor şi cererilor privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, anularea, nulitatea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor administrative poate fi atacată cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ şi fiscal a curţii de apel, care judecă în complet specializat în achiziţii publice. Apelul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă şi este soluţionat de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei.

Hotărârea pronunţată în cazul litigiilor care privesc documentele constatatoare emise de către autoritatea/entitatea contractantă referitoare la executarea contractului poate fi atacată numai cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare. Recursul se depune la instanţa a cărei hotărâre se atacă. Instanţa ierarhic superioară soluţionează recursul de urgenţă şi cu precădere, într-un termen ce nu va depăşi 30 de zile de la data sesizării legale a instanţei.

Totodată, a fost inclusă în legislaţie stabilirea cadrului juridic pentru luarea măsurilor necesare executării şi lucrărilor de interes naţional pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologică şi lucrărilor de interes naţional pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea telecomunicaţiilor speciale, inclusiv a infrastructurii necesare funcţionării acestora.

Sunt declarate de utilitate publică şi lucrările de interes naţional pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologică, precum şi lucrări de interes naţional pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea telecomunicaţiilor speciale, inclusiv a infrastructurii necesare funcţionării acestora.

Expropriatorul, reprezentat de MTI sau CNAIR, CNIR, CFR, Metrorex, Primărie 

În aplicarea noii legi, „expropriatorul este reprezentat de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, precum şi prin Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), pentru toate lucrările de construire de drumuri de interes naţional, prin Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii feroviare publice, prin Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex”, pentru lucrările necesare dezvoltării reţelei de transport cu metroul şi de modernizare a reţelei existente sau prin Municipiul Cluj-Napoca pentru implementarea proiectului de infrastructură de transport “-„Tren metropolitan” Gilău-Floreşti-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonţida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou şi tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj, prin aeroporturile de interes naţional, pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare proprii, precum şi pentru lucrările derulate în perimetrul de dezvoltare a aeroporturilor privind construcţia de drumuri, de infrastructură feroviară publică, prin administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile, precum şi instituţiile publice din domeniul de activitate al transporturilor navale, pentru lucrările de construcţie, reabilitare şi extindere a infrastructurii de transport naval, precum şi pentru lucrările portuare de transport feroviar şi rutier”.

Expropriatorul mai este reprezentat de Ministerul Mediului, prin Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru lucrările de interes naţional pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea reţelei naţionale de supraveghere meteorologică, precum şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru lucrări de interes naţional pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea telecomunicaţiilor speciale, inclusiv a infrastructurii necesare funcţionării acestora.

Ministerul Dezvoltării sau autorităţile locale pot efectua exproprierea în numele statului

La solicitarea ministerelor abilitate să efectueze exproprierea, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei sau autorităţile locale pot efectua exproprierea în numele statului român, în condiţiile prezentei legi.

Prin hotărâre de Guvern, se poate aproba schimbarea titularului dreptului de administrare asupra imobilelor proprietate publică a statului, în favoarea reprezentantului expropriatorului, cu respectarea dreptului comun.

„Masa lemnoasă de pe terenurile forestiere proprietate publică a statului, situate pe coridorul de expropriere al lucrărilor de utilitate publică prevăzute în proiect, pentru care a fost emisă aprobarea de scoatere definitivă/ocupare temporară, revine administratorului fondului forestier proprietate publică a statului, iar i valorificarea acesteia se realizează de către ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”, se mai arată în noua lege.

Actul normativ merge șla președintele Klaus Iohannis, pentru promulgare.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.