Memorandum: 1 miliard de euro pentru investiții în Portul Constanța

Guvernul a aprobat, în ședința din 7 martie, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Memorandumul cu privire la realizarea lucrărilor de infrastructură, căi de acces și utilități, în vederea dezvoltării de terminale specializate în portul Constanța Sud – Molurile IIIS și IVS.

Plan infrastructură ce se va construi (Molurile IIIS și IVS)
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat că „decizia Executivului privind dezvoltarea Portului Constanța Sud, prin investiții masive în Molurile III S și IV S, reprezintă un obiectiv strategic de interes național”. Astfel, după finalizarea lucrărilor, Portul va putea opera nave de mare capacitate inclusiv la cele aproximativ 17 dane de mare adâncime nou create. Prin noi terminale specializate, Portul Constanța își va consolida statutul de principal port la Marea Neagră și își va spori avantajele economice și logistice.

Extinderea Portului Constanța prin crearea unor dane de mare adâncime/terminale specializate de operare este un obiectiv inclus în Master Planul de Transport, ce poate determina creșterea investițiilor din zonă. Lucrările aferente Molurilor III S şi IV S au fost prevăzute în cadrul investiției „Port Constanța Sud. Zona Liberă”.

Potrivit Studiului de Prefezabilitate întocmit de către CN Administrația Porturilor Maritime Constanța, în anul 2019 valoarea estimată pe cele 2 obiective și caracteristicile tehnice se prezintă astfel:

  • Mol III S – 305,6 milioane euro; 45 ha platformă de operare, 11 ha zonă logistică, 7 dane (adâncime la dană -16,5 m)
  • Mol IV S – 815 milioane euro; 110 ha platformă operare, 25 ha zonă logistică, 10 dane (dintre care 5 dane cu adâncimea -16,5m şi 5 dane cu adâncimea de -19m).

Astfel, valoarea estimată totală a lucrărilor (Mol III S și IV S) este de 1,12 miliarde euro.
Prin realizarea investiției, se creează posibilitatea pentru operarea navelor de mare capacitate la cele aproximativ 17 dane nou create pe Molul III S și Molul IV S, datorită adâncimilor mari ale apei din zona cheurilor nou-construite.

Realizarea obiectivului de investiții va conduce la creșterea capacității de transport maritim de mărfuri și, implicit, la creșterea volumului schimburilor comerciale.

Prin Memorandumul aprobat, Executivul a stabilit că obiectivul de investiții „Realizarea lucrărilor de infrastructură, căi de acces și utilități, în vederea dezvoltării de terminale specializate în Portul Constanța Sud – Molurile III S si IV S” va fi declarat obiectiv strategic de interes național, iar Compania Națională Administrația Porturilor Maritime va întreprinde demersurile necesare pentru realizarea Studiului de Fezabilitate/Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție cu privire la acest obiectiv de investiții.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.