MFP: Transporturile vor primi bani la rectificarea bugetului

Ministrul Transporturilor va primi fonduri suplimentare la prima rectificare bugetară din anul 2018, potrivit propunerii Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Rectificarea urmează să fie aprobată an prima ședință a Executivului după ce premierul Viorica Dăncilă se întoarce din concediul pe care l-a luat în perioada 6 – 13 august.

Amintim că ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a cerut 500 de milioane de lei la rectificare:

“În ultimele zile, Ministerul Transporturilor a prezentat situaţia execuţiei bugetare pe primele şase luni. A fost evaluată această execuţie de către MFP, cât şi de doamna prim ministru. Am prezentat, de asemenea, o serie de proiecte pe care ne propunem să le continuăm sau să le dezvoltăm, astfel încât pot să afirm că avem speranţa că la această rectificare bugetară MT va primi o alocare în plus şi nu se va întâmpla, ca în anii precedenţi, să fie tăiate fonduri de la minister. Apreciez că acest fapt, dacă se va petrece, va fi o confirmare în plus a activităţii intense pe care am desfăşurat-o în acest an, împreună cu companiile din subordine.

Ministerul Transporturilor a cerut în primul rând să nu i se taie (din buget, n.r.). După care, a cerut de o manieră decentă în jur de 500 de milioane de lei pe proiecte, pentru că şi la nivel de Guvern ni s-a impus să fim extrem de precişi în ceea ce promovăm, să ne asumăm sub semnătură proiectele pe care le promovăm să genereze costuri, astfel încât banii să fie traşi până la următoarea rectificare, care va fi la sfârşitul lui octombrie – începutul lui noiembrie. De aceea, cel mai important este că – cred că am convins – să nu se taie bani, pentru că avem argumente şi avem execuţie corespunzătoare. Iar în al doilea rând, în jur de 500 de milioane de lei am cerut pentru începerea unui proiect vechi, dar foarte nou pe calea ferată, care să lege Piteştiul de Sibiu de o manieră mult mai eficientă”.

Iată comunicatul integral al MFP, transmis în 6 august:

“Ministerul Finanțelor Publice a elaborat proiectul primei rectificări bugetare pozitive din 2018 cu încadrarea în ținta de deficit bugetar de 2,97% din PIB. Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării creșterii economice de 5,5% utilizată la fundamentarea legii bugetului de stat de anul 2018.

Astfel, PIB-ul nominal estimat s-a majorat la 945 miliarde lei, față de 907,9 miliarde lei cât s-a estimat inițial.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, per sold, cu suma de 5,99 miliarde de lei. Prin rectificarea bugetară, veniturile au fost actualizate ținând cont de încasările realizate pe primele 6 luni din acest an, precum și de măsurile legislative aprobate în 2018.

Astfel, unele bugete componente ale bugetului general consolidat au înregistrat diminuări ale veniturilor (bugetul de stat -1,77 miliarde de lei) iar alte bugete au înregistrat majorări ale veniturilor (de exemplu: bugetul asigurărilor sociale de stat + 897,1 milioane lei, bugetul asigurărilor pentru șomaj + 245,9 milioane lei, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate + 1,2 miliarde de lei, bugetele locale + 3,48 miliarde de lei, etc.) rezultând per sold un plus de venituri de 5,99 miliarde de lei, deci o rectificare pozitivă.

Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează per sold cu 7,09 miliarde de lei.

S-au asigurat fonduri suplimentare:

– 1.125,9 milioane lei pentru bugetele locale din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale, din care:

   • 916,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale.
   • 209,4 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor determinate de implementarea, la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, a Programului pentru școli al României, în perioada septembrie – decembrie 2018-2019.

– Ministerului Sănătății 333,6 milioane lei per sold, din care:

   • 418,3 milioane lei pentru achiziționarea de incubatoare și alte echipamente medicale pentru mamă și copil, pentru programe și acțiuni de sănătate, pentru achiziția unor echipamente de testare auditivă pentru nou-născuți,
   • 140 milioane lei pentru dotări cu aparatură medicală în cadrul proiectului „Reforma sectorului sanitar”, derulat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
   • 65,2 milioane lei pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă.

Întrucât veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate s-au realizat în proporție mai mare decât estimările inițial, s-a diminuat subvenția de echilibrare cu 139,7 milioane de lei.

– Ministerului Finanțelor Publice – Acțiuni Generale: 1.278,8 milioane lei per sold din care:

   • 765,5 milioane de lei pentru contribuția României la bugetul U.E.,
   • 240 milioane lei pentru schemele de ajutor de stat pentru investiţii şi rambursarea accizei la carburanţi pentru transportatori,
   • 200 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară din care se va asigura finanţarea referendumului pentru redefinirea familiei şi a sumelor necesare înlăturării efectelor calamităţilor;

și alte 580,7 milioane lei, în principal pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăților, pentru cheltuieli de investiții în infrastructura IT și dotarea ANAF, precum și pentru participarea României la capitalul Băncii Asiatice pentru Investiții în Infrastructură;

– Ministerului Afacerilor Interne 366,3 milioane lei, per sold, din care 100 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat, 100 milioane lei cheltuieli cu salariile şi 150 milioane lei pentru cheltuieli de investiții;

– Ministerului Educației Naționale 178,1 milioane lei per sold din care: 200 milioane lei pentru burse și despăgubiri civile,

   • 51,3 milioane lei pentru cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă destinate Proiectului privind învățământul secundar,
   • 23,5 milioane lei cheltuieli de investiții la unitățile de învățământ; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli;

Ministerului Transporturilor 170,5 milioane lei, per sold, din care 230 milioane lei pentru facilitățile la transport acordate diferitelor categorii sociale (studenți, pensionari, veterani de război etc.), 250 milioane lei pentru investiții ale agenților economici în infrastructura publică de transport rutier și feroviar; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli; de asemenea s-au asigurat credite de angajament suplimentare de 691,9 milioane lei pentru demararea proiectelor de investiții în infrastructura de transport;

– Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 73,4 milioane lei, per sold, din care 100 milioane lei pentru plată deconturi la motorină trimestrul II 2018, 21 milioane lei pentru investiții în infrastructura de îmbunătățiri funciare; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli;

– Secretariatului General al Guvernului 147,8 milioane lei per sold, din care 115,5 milioane de lei în principal pentru Catedrala Mântuirii Neamului, 5 milioane lei pentru Programul „Investește în tine” și 5 milioane lei pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică;

– Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 99,5 milioane lei, per sold, din care 111,6 milioane lei pentru desfășurarea activităților specifice instituțiilor subordonate în cadrul Programului pentru eradicarea pestei porcine africane în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii și combaterii epizootiilor; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli;

– Bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 557,5 milioane lei, per sold, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului din unitățile sanitare;

– Bugetului asigurărilor sociale de stat 852,1 milioane lei, per sold în principal pentru asigurarea drepturilor de pensie.

Pentru asigurarea acestor sume, pe lângă majorarea veniturilor și având în vedere necesitatea menținerii deficitului bugetar, a fost necesară și reducerea cheltuielilor cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, în principal prin anularea sumelor reținute conform art.21 din Legea finanțelor publice nr.500/2002, în proporție de 10% din bugetul aprobat, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții în primul semestrul al anului, precum și reducerea unor economii rezultate din analiza plăților efectuate pe primele 6 luni ale anului comparativ cu cele programate de instituții pentru aceeași perioadă.

Diminuările au fost operate de la Serviciul Român de Informații (-113 milioane lei), Ministerul Cercetării și Inovării (-122,1 milioane lei), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (- 44,2 milioane de lei), Ministerul Energiei (- 47,7 milioane de lei), Ministerul Afacerilor Externe (- 35,1 milioane lei), Serviciul de Protecție și Pază (- 22,7 milioane lei), Ministerul Turismului (- 17,3 milioane de lei), Serviciul de Informații Externe (-16,5 milioane lei), Serviciul de Telecomunicații Speciale (-16,2 milioane lei).

La instituțiile la care au fost diminuate creditele bugetare, nu au fost diminuate corespunzător și creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finanțate din fonduri europene precum și a lucrărilor de investiții. Diminuarea referindu-se doar la creditele bugetare (cash).

Precizăm că proiectul de rectificare a fost realizat în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat și bugetul asigurărilor sociale”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.