O nouă lege pentru ONRC, adoptată: Firmele, înființate online

Camera Deputaților a adoptat, în 29 iunie, o nouă lege pentru organizarea și funcționarea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), în scopul simplificării regulilor de interacționare a instituției cu firmele și persoanele fizice. Concret, formalitățile de înființare a companiilor de vor derula online.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Astfel, actul constitutiv se va putea întocmi online, prin completarea unui formular-tip, cu opțiuni predefinite, disponibil pe site-ul ONRC, și se va semna de către toți fondatorii sau de reprezentanții acestora cu semnătură electronică calificată. Cererile de înregistrare și înscrisurile depuse în susținerea acestora, ce sunt întocmite de avocați sau de notari publici, se vor putea semna de către aceștia cu semnătură electronică calificată și se vor putea transmite online.

Certificatele de înmatriculare și certificatele constatatoare vor putea fi emise și în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată/sigiliul electronic calificat.

Odată intrat în vigoare, proiectul de lege va înlocui prevederile actuale ale Legii 26/1990 (Legea ONRC), cele ale Legii 359/2004 (simplificarea formalităților de înregistrare a persoanelor fizice și juridice) și cele ale Ordonanței de urgență 116/2009 (unele măsuri privind înregistrarea la ONRC).

Totodată, a fost eliminată cerința de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al SRL-urilor la momentul constituirii (se va face etapizat), a acordului Secretariatului General al Guvernului (SGG) și al autorităților locale pentru folosirea anumitor cuvinte în denumire (verificarea va fi făcută intern la ONRC), a depunerii unor declarații pe propria răspundere și a cerinței depunerii specimenului de semnătură pentru reprezentanții legali.

În cadrul ONRC se înființează ocupația de registrator, cu specialitate juridică. Accesul în profesie se va face pe bază de examen sau concurs, iar numirea și eliberarea din funcție va fi făcută de directorul general al ONRC. Registratorul va răspunde disciplinar, civil și penal pentru faptele sale.

Astfel, înregistrarea în registrul comerțului se va face în baza controlului de legalitate făcut de un registrator. Această persoană se va ocupa de controlul prealabil înregistrării companiilor, dar și de fuziuni, divizări, dizolvări și radieri.

Accesul va fi făcut online la informațiile despre firme, chiar și în cazul celor din alte state UE. Documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului se vor arhiva și în format electronic pentru a permite furnizarea rapidă de copii electronice, certificate de pe actele prezentate (chiar dacă acestea au fost depuse în format tipărit).

O să devină disponibile mai multe date în registru. De exemplu, cele referitoare la sucursale (în registrul sucursalei, date despre societatea-mamă dintr-un alt stat membru și, invers, în registrul societății-mamă, informații despre sucursală).

Noul act normativ (PL-x 133/2022), ce transpuse în legislația națională noutăți din cea europeană, înlocuiește prevederile actuale ale Legii 26/1990 (Legea ONRC), cele ale Legii 359/2004 (simplificarea formalităților de înregistrare a persoanelor fizice și juridice) și cele ale Ordonanței de urgență 116/2009 (unele măsuri privind înregistrarea la ONRC).

Legea merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.