OSIM și EUIPO, taxe scăzute pentru cereri de înregistrare mărci/design

OSIM și EUIPO percep taxe scăzute pentru cererile de înregistrare mărci/design depuse în 2024.

Scăderea cuantumului plăților se face prin rambursarea 75% a taxelor de înregistrare naționale și europene odată cu depunerea cererii, dar și pentru mărcile internaționale (50%). Atât pentru întocmirea cererii, cât și pentru obținerea rambursărilor se pot mandata diligențele necesare iar subvenția poate fi utilizată inclusiv pentru înregistrarea viitoare a mărcilor.

Acordarea reducerilor către IMM-uri se face cu celeritate înaintea depunerii cererii (până acum perioada medie de analiză/răspuns a fost de 10 zile) iar rambursarea taxelor s-a efectuat în 15-20 zile de la decizia de acceptare, direct în contul bancar al IMM-ului solicitant.

Taxele care fac obiectul rambursării sunt cele percepute pentru tot procesul de înregistrare (inclusiv taxele de cerere, de clasă, de examinare, de înregistrare, de publicare și de amânare a publicării, taxe de desemnare și taxe de desemnare ulterioare) în conformitate cu:

– sistemul internațional al mărcilor (Protocolul de la Madrid)

– sistemul internațional al desenelor sau modelelor (Protocolul de la Haga)

După acceptare, finanțarea se acordă în ordine cronologică în funcție de data și ora depunerii (numărul de înregistrare) până la epuizarea bugetului iar cererea de rambursare are o perioadă de valabilitate de 2 luni cu posibilitatea de prelungire. 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.