Poliţele de asigurare în cazul falimentului societăţilor, prelungite

Valabilitatea poliţelor de asigurare/reasigurare în cazul falimentului societăţilor au fost prelungite la 150 de zile, printr-o lege adoptată, în 8 februarie, de Camera Deputaților, care este for decizional pentru acest act normativ, astfel că documentul merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis.

Astfel, a fost modificat art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea creşterii termenului de valabilitate, de la 90 de zile la 150 de zile, a poliţelor de asigurare încheiate de societăţile de asigurare/reasigurare împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri de deschidere a procedurii de faliment, aferente contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15, garanţii prevăzute în anexa nr. 1, Secţiunea A din Legea nr.237/2015.

Noua lege prevede și încetarea de drept a contractelor de reasigurare, motivat de faptul că, fiind încheiate anterior deschiderii procedurii de faliment, de către asiguratorul aflat în proces de insolvenţă, pot produce (în raport de clauzele contractuale) efecte şi ulterior încetării contractelor de asigurare.

Totodată, a fost modificată OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale în ceea ce priveşte termenul de reconstituire a garanţiei de bună execuţie, termen care creşte de la 90 de zile la 150 de zile.

Operatorii economici aflaţi într-o procedură de concordat preventiv, deschisă înainte de 17 iulie 2022, au dreptul de a solicita prelungirea termenului pentru satisfacerea creanţelor stabilite prin concordat, cu încă 24 luni. Prevederile se aplică celor care au mai beneficiat de prelungiri ale concordatului preventiv. Durată totală maximă a derulării concordatului, incluzând prelungirile, va fi de 60 luni, calculate de la data omologării.

Cererea de prelungire a termenului pentru satisfacerea creanţelor stabilite prin concordat poate fi formulată oricând de către administratorul concordatar, până la dispunerea închiderii procedurii, mai prevede noua lege. Cererea va fi însoţită de hotărârea adunării creditorilor concordatari de aprobare a prelungirii.

Creditorii concordatari care au votat împotriva prelungirii concordatului preventiv în condiţiile art. 253 îşi pot recupera creanţa prin orice alte modalităţi prevăzute de lege, mai stipulează noul act normativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.