Proiect de modificare a HG 899/2003 – omologare tahografe

Ministerul Transporturilor a publicat în transparență decizională proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului (HG) 899/2003 privind omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză.

Prin noul act normativ, MTI vizează clarificarea și simplificarea anumitor proceduri din HG nr. 899/2003, astfel:

a) eliminarea posibilității Registrului Auto Român de a efectua inspecții ale tahografelor și ale limitatoarelor de viteză, menținându-se această activitate numai pentru operatorii economici autorizați în acest scop de Registrul Auto Român;

b) extinderea posibilității certificării tahografelor noi și de către operatorii economici autorizați de Registrul Auto Român pentru activitatea de instalare a tahografelor;

c) simplificarea procedurilor de atestare / reatestare a personalului operatorilor economici care desfășoară activități de inspecție a tahografelor, prin reducerea numărului de examinări necesare la atestare, creșterea valabilității atestării și eliminarea necesității absolvirii unui program de instruire în cazul reatestărilor;

d) clarificarea modului de aplicare a sancțiunilor, separat pentru operatorii economici autorizați, respectiv pentru personalul acestora;

e) actualizarea valorii amenzilor aplicabile.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune, până la data de 03.06.2024.

„Pentru cei interesaţi, există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 26.03.2024”, precizează MTI.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.