Proiect de modificare a Legii privind Fondul de garantare a asiguraţilor

Guvernul a aprobat, în ședința din 31 ianuarie, un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor.

Precizările Executivului.

Actul normativ transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei (UE) 2021/2118 prin care se asigură protecţia persoanelor prejudiciate prin accidente de vehicule, îndreptăţite să primească despăgubiri în temeiul contractelor RCA în cazul falimentului sau lichidării asigurătorilor care au încheiat contractele pentru persoanele responsabile de producerea prejudiciilor.

Modificările vizează în principal următoarele aspecte:

– reglementarea dreptului persoanelor cu reşedinţa în România, prejudiciate prin accidente de vehicule, de a solicita Fondului plata despăgubirilor cuvenite în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii persoane juridice române şi asigurătorii autorizaţi în statele membre, în cazul falimentului ori lichidării, bazate sau nu pe insolvenţă a acestora;

– extinderea protecţiei furnizate de Fond şi în caz de lichidare care nu este bazată pe insolvenţă;

– eliminarea plafonului actual de 500.000 de lei, în cazul persoanelor prejudiciate RCA, plăţile urmând a fi efectuate de către Fond în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspundere a asigurătorului care a încheiat contractul RCA, adică cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislaţia aplicabilă locului de producere a accidentului şi cea prevăzută în contractul RCA;

– reglementarea obligaţiei Fondului de a rambursa către organismele similare din statele de reşedinţă a persoanelor prejudiciate, a sumelor ce le-au fost achitate acestora în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii debitori persoane juridice române aflaţi în procedură de faliment sau în procedură de lichidare care nu este bazată pe insolvenţă.

Proiectul de lege vizează şi definirea distinctă a persoanelor prejudiciate RCA în cadrul creditorilor de asigurări, pentru a asigura claritate în ceea ce priveşte, pe de o parte, faptul că plafonul actual de 500.000 de lei prevăzut de lege se menţine numai în ceea ce priveşte plata creanţelor de asigurare rezultate din alte forme de asigurare decât contractele RCA, iar pe de altă parte, faptul că, în caz de lichidare, care nu este bazată pe insolvenţă, Fondul are obligaţii de plată doar către persoanele prejudiciate îndreptăţite să primească despăgubiri în temeiul contractelor RCA.

Totodată, proiectul reglementează un mecanism de finanţare a Fondului prin accesarea de împrumuturi de la stat, în situaţii excepţionale în care resursele financiare disponibile ale acestuia nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor datorate potrivit legii creditorilor de asigurări şi organismelor similare din alte state membre.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.