Proiectul Caietului de sarcini pentru licitaţia 5G, în dezbatere publică

Proiectul Caietului de sarcini în vederea licitaţiei pentru 5G a fost publicat de ANCOM, joi, în dezbatere publică, cu termen de trimitere a observaţiilor până la data de 10 august 2022.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) propune ca operatorii câştigători să acopere cu servicii de bandă largă majoritatea zonelor urbane, autostrăzile existente, aeroporturile internaţionale şi căile ferate modernizate, precum şi un număr de 600 de localităţi identificate ca neacoperite sau slab acoperite cu servicii de comunicaţii mobile.

În urma analizei mai multor factori, ANCOM a propus şi preţurile de pornire în licitaţie pentru benzile de frecvenţe de 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, valoarea totală a acestora fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licenţă se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în urma consultării cu industria. Totodată, Autoritatea propune şi o reducere semnificativă a tarifului de utilizare a spectrului radio.

„În ceea ce priveşte taxa de licenţă, valorile propuse de ANCOM au fost determinate în funcţie de o serie de factori, printre care referinţele naţionale şi europene privind valorile licenţelor în fiecare bandă dintre cele supuse procedurii de selecţie, proprietăţile fizice ale benzilor, drepturile existente în benzile de frecvenţe, precum şi durata şi condiţiile de utilizare a drepturilor ce vor fi acordate. ANCOM propune ca taxa de licenţă să fie achitată eşalonat, în primii ani de valabilitate a licenţelor, suma preţurilor de pornire fiind de 693 de milioane euro. Taxa de licenţă se va aproba prin hotărâre a Guvernului şi se face venit la bugetul de stat”, se arată în comunicatul ANCOM.

Aarbitrul pieţei telecom va pune la dispoziţie drepturi de utilizare cumulate de 555 MHz în cele patru benzi de frecvenţe (700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz), drepturile de utilizare intrând în vigoare din 2023 sau 2026 şi au durata de valabilitate de 20 ani, cu excepţia drepturilor din banda 2600 MHz pentru care durata de valabilitate va fi de 6 ani şi 3 luni, pentru alinierea cu drepturile existente în această bandă.

„O condiţie esenţială pentru ca serviciile de comunicaţii electronice moderne, bazate pe noile tehnologii să fie disponibile pe scară largă, la nivel naţional, este aceea ca operatorii să-şi mărească şi să-şi diversifice semnificativ portofoliile de frecvenţe radio deţinute în prezent. Considerăm că prin reglementările şi condiţiile propuse de ANCOM în documentaţia de licitaţie se doreşte asigurarea unui echilibru între nevoile operatorilor, interesele utilizatorilor şi nevoia de valorificare a spectrului radio, o resursă limitată a statului român”, a declarat Vlad Stoica, preşedintele ANCOM.

Cât priveşte procedura de licitaţie, pentru alocarea spectrului se va aplica o procedură de selecţie competitivă, în linii mari similară celor organizate anterior, ce presupune ca fiecare operator interesat să depună o ofertă iniţial, prin care indică numărul de blocuri pe care doreşte să le achiziţioneze în fiecare dintre benzile disponibile.

„Ofertele iniţiale vor arăta dacă există o cerere mai mare decât cantitatea de spectru disponibilă în anumite benzi, dacă cererea este egală cu numărul blocurilor de frecvenţe disponibile în cadrul fiecărei benzi (categorii) sau dacă cererea nu depăşeşte cantitatea de spectru disponibil. În funcţie de ofertele iniţiale, se intră în runde primare, urmate, dacă va fi cazul, de o rundă primară suplimentară şi, ulterior, de o rundă de alocare. Operatorii care îşi vor adjudeca drepturi în banda 700 MHz şi deţin în prezent drepturi de utilizare sub 1 GHz au impuse obligaţii de acoperire cu servicii de comunicaţii mobile de bandă largă corelate cu un anumit procent din populaţie, până la data de 31 decembrie 2026. În cazul în care vor exista operatori nou intraţi pe piaţa românească de servicii de comunicaţii electronice, termenul impus pentru îndeplinirea obligaţiilor de acoperire raportate la procentul de populaţie este de 31 decembrie 2028″, menţionează sursa citată.

Proiectul de Caiet de sarcini prevede că, prin licenţele care vor fi acordate în banda 700 MHz, se urmăreşte ca 95% din lungimea autostrăzilor şi căilor ferate modernizate să fie acoperite cu servicii de comunicaţii mobile de bandă largă până la 31 decembrie 2027, de către operatorii ce deţin în prezent drepturi de utilizare sub 1 GHz.

„Pentru operatorii care îşi vor adjudeca drepturi în banda 3400-3800 MHz sunt stabilite obligaţii de dezvoltare graduală, prin instalarea unui număr de staţii de bază în diverse tipuri de localităţi urbane, ajungându-se ca în opt ani de la data intrării în vigoare a licenţelor, respectiv până la data de 31 decembrie 2033, titularii să aibă în funcţiune 2.200 de staţii de bază în această bandă, dacă deţin şi în prezent drepturi în această bandă. Cei care nu deţin în prezent drepturi în această bandă, vor avea în funcţiune, tot până la data de 31 decembrie 2033, un număr de 1.400 de staţii de bază. De asemenea, operatorii care îşi vor adjudeca drepturi în banda 3400-3800 MHz vor trebui să acopere cu servicii de bandă largă toate aeroporturile internaţionale din România”, arată instituţia.

În acelaşi timp, ANCOM consultă şi proiectul de decizie prin care propune tariful de utilizare a spectrului pentru benzile în care se furnizează servicii pe suport radio de bandă largă. Astfel, se propune reducerea semnificativă a tarifului pentru benzile 1800 MHz, 2100 MHz şi 2600 MHz. În schimb, tariful pentru banda 3400-3800 MHz va creşte, începând cu 1 ianuarie 2026, “având în vedere valoarea economică actuală a acestei benzi, prin raportare la momentul în care a fost stabilit tariful actual, ca urmare a desemnării acesteia la nivel internaţional ca bandă pionier pentru furnizarea de servicii pe suport radio de bandă largă”.

Documentaţia procedurii de selecţie competitivă în vederea acordării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz poate fi consultată pe pagina web a ANCOM, iar persoanele interesate sunt invitate să formuleze observaţii şi propuneri până la data de 10 august 2022.

Totodată, până pe data de 27 iulie 2022, pot fi transmise opinii pe marginea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.