Proiectul rectificării bugetare pe 2022, în dezbatere (document)

Ministerul și Infrastructurii și Transporturilor va primi 2 miliarde de euro „per cash”, luna aceasta, potrivit proiectului de rectificare bugetară (prima din acest an), lansat în dezbatere publică, pe 11 august, de ministrul Finanțelor, Adrian Câciu. Ordonanța privind rectificarea bugetară va fi adoptată de Guvern în ședința de săptămâna viitoare. 

Conform documentului:

 • veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde lei
 • cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 32,591 miliarde lei
 • deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu 2,649 miliarde lei.

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • Impozit pe profit: +4,018 miliarde lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: +126,0 milioane lei;
 • TVA: +5,541 miliarde lei, din care 2,069 miliarde lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor locale;
 • Accize: -1,970 miliarde lei. Scăderea accizelor încasate în primul semestru este atenuată de efectul pozitiv al măsurii de majorare a nivelului accizelor la produsele din tutun (țigarete, tutun încălzit și lichide cu conținut de nicotine destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic) și alcool (O.G. nr. 16/2022);
 • Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: +11,3 miliarde lei. Majorarea se datorează evoluției impozitului pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (+8,1 miliarde lei) și a impozitului aplicat asupra venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică în conformitate cu Legea nr.259/2021 (+3,2 miliarde lei);
 • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: +920,4 milioane lei. Majorarea veniturilor este influențată de evoluția veniturilor din taxele pentru jocurile de noroc și de menținerea estimărilor din Legea nr.317/2021 privind încasarea în anul 2022 a veniturilor aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G;
 • Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +447,0 milioane lei;
 • Alte impozite și taxe fiscale: -52,3 milioane lei;
 • Contribuții de asigurări sociale: -279,4 milioane lei. Această diminuare are la bază scăderea vărsămintelor de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate;
 • Venituri nefiscale: +2,465 miliarde lei. Majorarea veniturilor nefiscale cu 2,7 miliarde lei se datorează, în principal, evoluției redevențelor petroliere (efect al creșterii prețurilor la petrol și gaze naturale) și dividendelor aferente exercițiului financiar al anului 2019 și 2020 efectuate de către CEC BANK. Această majorarea a veniturilor este atenuată cu 0,7 miliarde lei de compensația la carburanți pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină (O.U.G. nr. 106/2022);
 • Venituri din capital: +87,3 milioane lei; Ø Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: +956,3 milioane lei per sold, din care 2,283 miliarde lei aferent proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • Cheltuielile de personal se majorează, per sold, cu 1,623 miliarde lei;
 • Cheltuielile cu bunuri și servicii se diminuează cu 532,0 milioane lei;
 • Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 3,999 miliarde lei;
 • Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 2,819 miliarde lei;
 • Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 2,559 miliarde lei;
 • Alte transferuri se majorează cu 2,700 miliarde lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 70,0 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 7,893 miliarde lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu 1,659 miliarde lei;
 • Alte cheltuieli cresc cu 461,3 milioane lei;
 • Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR se majorează cu 34,8 milioane lei;
 • Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR se majorează cu 1.820 miliarde lei;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 1 miliard lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 67,4 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital se majorează cu 194,4 milioane lei;
 • Împrumuturile acordate se majorează cu 200,0 milioane lei.

Ce ministere primesc bani

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +9,33 miliarde lei, din care: +4 miliarde lei Dobânzi+1 miliard  lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +866,8 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, +1,130 miliarde lei Transferuri către întreprinderi în cazul schemelor de ajutor de stat, +2,283 miliarde lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale: +5,25 miliarde lei pe sold. S-a suplimentat titlul „Asistență socială” cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistență socială pentru familii și copii, ajutoare pentru compensarea prețului la energie, indemnizații și drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unități ale administrației publice (-370,0 milioane lei) și a fondurilor pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene+2,719 miliarde lei, per sold. S-au asigurat fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+1,85 miliarde lei) și pentru derularea proiectelor cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850,0 milioane lei);

Ministerul Sănătății+2,642 miliarde lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate cu +3,277 miliarde lei (din care +781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării serviciilor medicale și a medicamentelor și +2,496 miliarde lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate) și a transferurilor între unități ale administrației publice (+200,0 milioane lei), concomitent cu diminuarea în principal a fondurilor pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) și a cheltuielilor cu bunuri și servicii (-283,4 milioane lei) urmare economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli;

Ministerul Energiei: +2,482 miliarde lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru finanțarea schemei de sprijin de compensare/plafonare prețuri energie electrică/gaze naturale (+2,5 miliarde lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,1 milioane lei), alte transferuri (-20 milioane lei) și cheltuieli de capital (-1,3 milioane lei).

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii+2 miliarde lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții (+155,9 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (+264,5 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+70,0 milioane lei), asistență socială (+100,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (+49,1 milioane lei), alte cheltuieli (+2,3 milioane lei), proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+950,9 milioane lei) și pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+411,3 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii în principal la dobânzi (-0,6 milioane lei), la alte transferuri (-1,6 milioane lei), la active nefinanciare (-0,3 milioane lei), precum și la ratele aferente creditelor externe (-1,6 milioane lei);

Ministerul Justiției+864,4 milioane lei per sold. Se propune în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătorești și acte administrative (+1.000 milioane lei) și pentru finanțarea activității Administrației Naționale a Penitenciarelor (+60 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-17,6 milioane lei), proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 (-100 milioane lei), alte cheltuieli (-3 milioane lei) și cheltuieli de capital (-75 milioane lei).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale+716,3 milioane lei per sold. Se propun: +450,0 milioane lei pentru acordarea subvenției reprezentând ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură aferentă anului 2022, +100,0 milioane lei reprezentând transferuri între unități ale administrației publice, +200,0 milioane lei în vederea garantării creditelor contractate de producătorii agricoli și +5,7 milioane lei cheltuieli de personal. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-10,0 milioane lei), alte transferuri (-24,9 milioane lei) și cheltuieli de capital (-4,5 milioane lei);

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației+649,2 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri pentru derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (+700 milioane lei), pentru derularea Programului național de construcții de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finanțare rambursabilă (+35 milioane lei) precum și pentru achitarea dobânzilor (+0,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (- 1 milion lei), la subvenții (-280 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-500 milioane lei) precum și la active nefinanciare (-5 milioane lei);

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului+648,3 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+639,1 milioane lei) precum și la alte transferuri pentru programele de stimulare a întreprinderilor mici și mijlocii (+20 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (- 5 milioane lei), la subvenții (-7 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-3,59 milioane lei) precum și la cheltuieli de capital (- 0,2 milioane lei);

Secretariatul General al Guvernului+241,5 milioane lei per sold. S-au asigurat în principal fondurile necesare la cheltuielile de personal (+10 milioane lei), pentru derularea programelor guvernamentale ”Investește în tine” și ”growth – Contul individual de economii Junior Centenar” (+6,3 milioane lei), pentru finanțarea instituțiilor subvenționate din subordine (+5 milioane lei), pentru susținerea proiectelor de comunicare informare publică și promovare a imaginii intereselor românești peste hotare, acordarea burselor elevilor etnici din Ucraina și plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (+54,9 milioane lei), pentru acumularea stocurilor de rezervă de stat (+100 milioane lei) și susținerea cultelor religioase recunoscute în România (+70,0 milioane lei) și pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat (+10,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-19,6 milioane lei);

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării+203,5 milioane lei în principal pentru achitarea contribuțiilor restante ale României la programele opționale ale ESA (Agenția Spațială Europeană);

Ministerul Public+201,0 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+215 milioane lei) pentru plata de hotărâri judecătorești. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-12 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-2 milioane lei);

Ministerul Economiei+125,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+10 milioane lei), pentru achitarea contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale (+2 milioane lei) precum și pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului (+127 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (- 8 milioane lei), la subvenții (-5,4 milioane lei);

Ministerul Educației+57,0 milioane lei, per sold, prin majorarea cheltuielilor de personal (+200,0 milioane lei) și a transferurilor între unități ale administrației publice pentru finanțarea de bază a instituțiilor de învățământ superior (+30,0 milioane lei), concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuție și necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au identificat economii în principal la proiecte de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-80,0 milioane lei), active nefinanciare (-69,0 milioane lei), alte cheltuieli (-14,9 milioane lei), bunuri și servicii (-9,1 milioane lei). Cheltuielile efectuate din venituri proprii au fost majorate cu 1.584,3 milioane lei pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituțiile de învățământ superior. Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 636,8 milioane lei din soldurile anilor precedenți.

Ministerul Sportului+33,7 milioane lei, per sold, în principal pentru asigurarea cheltuielilor aferente cluburilor sportive naționale, complexurilor sportive naționale, direcțiilor județene pentru sport, respectiv cu personalul, de funcționare și întreținere a bazelor sportive, de capital și reparații curente, precum și pentru pregătirea și participarea în competiții interne și internaționale;

Academia Română+13,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine;

Ce ministere pierd bani

Ministerul Afacerilor Interne-559,3 milioane lei, per sold. S-au identificat economii la bunuri și servicii (-30,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (- 1.100,0 milioane lei), cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-5,4 milioane lei), active nefinanciare (-140,0 milioane lei). Se asigură sume suplimentare la transferuri între unități ale administrației publice (+50,0 milioane lei), la asistență socială pentru plata pensiilor militare de stat (+367,1 milioane lei) și la alte cheltuieli pentru plata despăgubirilor în dosarul ”Colectiv” (+299,0 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor-434,4 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor reprezentând titluri executorii (+31,7 milioane lei), compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice (+85,3 milioane lei), despăgubiri (+6,4 milioane lei) și sume pentru Acordul de Împrumut BIRD 4835 ”Servicii Municipale KFW” (+2,7 milioane lei). În funcție de gradul de execuție și de necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii în sumă de -560,5 milioane lei, din care la titlul 20 ”Bunuri și servicii (-5,9 milioane lei), la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” (-500,0 milioane lei) și la titlul 71 „Active nefinanciare” (-54,6 milioane lei).

Ministerul Culturii-275,0 milioane lei, Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la transferuri între unități ale administrației publice (-184,8 milioane lei), bunuri și servicii (-52,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-19,0 milioane lei), proiecte de investiții finanțate din fonduri rambursabile (-17,0 milioane lei), active nefinanciare (-2,0 milioane lei). De asemenea, este abilitat ordonatorul principal de credite să efectueze modificări pentru Programul ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Serviciul de Telecomunicații Speciale-151,0 milioane lei per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+25 milioane lei), asistență socială (+0,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-14,5 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-121,6 milioane lei), precum și la cheltuieli de capital (-40 milioane lei);

Ministerul Finanțelor-146,9 milioane lei. Se propune alocarea suplimentară de sume pentru asigurarea plății drepturilor salariale până la finele anului (+46,0 milioane lei), pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+26,0 milioane lei) și pentru plata majorărilor de capital la unele instituții financiar-bancare internaționale (+130,0 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-0,5 milioane lei), alte transferuri (-246,6 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-1,8 milioane lei) și active nefinanciare (-100,0 milioane lei);

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: -84,1 milioane lei. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului, s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,0 milioane lei), transferuri între unități ale administrației publice (-79,7 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-3,4 milioane lei);

Ministerul Afacerilor Externe: -67,1 milioane lei. Având în vedere gradul de execuție s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-1,0 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-46,0 milioane lei), alte cheltuieli (-0,1 milioane lei) și active nefinanciare (-20,0 milioane lei);

Consiliul Superior al Magistraturii-30,7 milioane lei, per sold. Având în vedere execuția cheltuielilor bugetare s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,0 milioane lei), la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-17 milioane lei), alte cheltuieli (-10 milioane lei), precum și la active nefinanciare (-2,7 milioane lei);

Curtea de Conturi-23,8 milioane lei. Diminuările propuse au avut în vedere propunerile ordonatorului principal de credite urmare a analizei execuției bugetare pe primele 6 luni. S-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-15,0 milioane lei), bunuri și servicii (-3,2 milioane lei), proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-0,5 milioane lei), alte cheltuieli (-2,0 milioane lei) și active nefinanciare (-3,1 milioane lei).

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.