Protest: Elevii navetiști din 19 județe au rămas fără transport

Elevii navetiști din 19 județe au rămas fără transport gratuit și au venit să protesteze, în 8 ianuarie, la Ministerul Educației.

Ministra Educației, Ligia Deca, a refuzat dialogul cu protestatarii, astfel că aceștia au fost primiți de un secretar de stat, Florian Lixandru, care le-a făcut „promisiuni vagi”.

Ioana Stamatin, Asociația Elevilor din Constanța: „Am participat la un dialog cu Ministerul Educației, în timpul protestului organizat de asociațiile de elevi, din cauza tăierii gratuității la transport în peste 10 județe din țară. Deși am solicitat să comunicăm cu doamna ministru al educației, Ligia Deca, aceasta a refuzat dialogul, sfidând elevii ca de fiecare data. A preferat să își trimită intermediarii, în loc să se afle față în față cu elevii, față de care este datoare cu explicații. Domnii secretari de stat s-au eschivat de la responsabilități, având ca răspuns la orice revendicare a noastră sintagma «Nu ține de Ministerul Educației», lucru fals conform legii. Promisiunile în van nu au încetat să apară, ca de obicei aceștia încercând să se abată de la subiect și să motiveze deciziile ilegale pe care le iau zi de zi. Așteptăm cu interes ziua în care doamna ministru își va asuma funcția pe care o deține, pentru scurt timp sperăm, și va reuși să înfrunte beneficiarii primari ai educației”.

Precizările FORT:

Începând cu data de 08.01.2024, elevii din 19 județe rămân fără transport gratuit, ca urmare a emiterii unei noi Hotarâri de Guvern ce ar fi trebuit să rezolve lacunele legislative anterioare și să clarifice o serie de aspecte legate de efectuarea plaților către operatorii de transport.

Astfel, HG nr. 1337/2023 privind modificarea şi completarea HG nr. 810/2023, vine să bulverseze total situația deja haotică referitoare la acordarea facilităților de călătorie, elevilor ce nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

Din cauza modului în care a fost elaborată prima hotărâre de Guvern respectiv HG 810/2023, ce a produs efecte încă din luna septembrie a anului trecut, in foarte multe județe (ex.: Botoșani, Iași, Suceava, Prahova) transportatorii nu au primit bani pentru transportul oferit gratuit elevilor in lunile septembrie-decembrie a anului trecut. Este vorba de județele unde Consiliile Județene și-au bătut joc de serviciul public de transport și au refuzat să își îndeplinească obligațiile legale pentru organizarea licitațiilor pentru atribuirea prin contracte a grupelor de trasee.

Noua hotărâre 1337/2023 specifică la art. II alin 2 că: «începând cu data de 1 februarie 2024, în judeţele în care nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport judeţean ……. inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti nu mai poate efectua plăţi către operatorii de transport rutier judeţean». Pe cale de consecință, în ianuarie, în aceste județe, elevii trebuie sa achite abonamentele din propriul buzunar. Menționăm că deconturile pentru transportul gratuit aferent lunii Ianuarie s-ar fi depus la inspectoratele școlare după data de 1 februarie pentru eventuala achitare.

Iată însă cum aliniatul 1 al aceluiași articol II, bulverează total transportatorii ce așteaptă efectuarea plăților încă din luna noiembrie a anului trecut deoarece menționează că: «Prin excepţie de la prevederile art. 4 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport pentru elevi, în judeţele în care până la data de 1 februarie 2024 nu sunt încheiate contracte de servicii publice de transport judeţean de persoane potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti efectuează plata serviciilor de transport executate de operatorii de transport rutier pentru elevi, cel mult la nivelul valorii unitare lei/km, aprobată conform prevederilor art. 4 alin. (53) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 810/2023».

Deoarece noul HG a apărut în decembrie, nu se înțelege sub nici o formă din textul articolului de mai sus, dacă transportatorii beneficiază de încasarea sumelor doar pentru decontul depus in luna Ianuarie, aferent transportului asigurat în decembrie, sau și retroactiv pentru perioada septembrie-decembrie.

Noul HG nu a fost discutat cu operatorii de transport care, alături de asociațiile elevilor, au sesizat Guvernul, încă de anul trecut, cu privire la problemele grave generate de proasta reglementare.

Este din ce în ce mai clar că aceste norme sunt elaborate intenționat așa, pentru a putea fi interpretate în încercarea de a evita, prin orice mijloace, efectuarea deconturilor si acordarea gratuității la transport către elevi.

Federația Operatorilor Români de Transport atrage din nou atenția factorilor de decizie cu privire la necesitatea consultării permanente, ținând cont de faptul că atât Ministerul Educației, Ministerul Dezvoltării cât și Primul Ministru refuză constant orice formă de dialog cu reprezentații transportatorilor”.

Ministra Educației se spală pe mâni

Iată și răspunsul Ministerului Educației, într-un punct de vedere, în care se arată că, de fapt, doar 14 judeţe se află în situația de a nu avea transport rutier județean, și, implicit, fără transport pentru elevi:

„Decontul transportului, conform prevederilor legale, se face în două modalităţi, şi anume: Acolo unde există serviciu public judeţean de transport, în cazul existenţei contractelor de delegare a gestiunii încheiate între consiliile judeţene şi operatorii de transport rutier, operatorii eliberează abonamente gratuite elevilor şi solicită ulterior decontul acestora inspectoratelor şcolare. În cazul în care nu există mijloace de transport public pe rutele de deplasare, elevilor li se acordă o sumă forfetară, stabilită prin hotărâre a CJ, cu avizul conform al ANRSC.

În judeţele în care au fost atribuite contracte de delegare a gestiunii au putut fi decontate serviciile prestate de operatorii de transport prin inspectoratele şcolare, din bugetul Ministerului Educaţiei.

Aşa cum reiese, însă, din informaţiile transmise de Consiliile Judeţene Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, în 14 judeţe nu se asigură servicii publice de transport rutier judeţean. În consecinţă, în aceste situaţii vor fi acordate sume forfetare stabilite prin hotărâre a CJ, cu avizul conform al ANRSC.

În vederea acordării sumelor forfetare, pentru judeţele unde nu se asigură servicii publice de transport rutier judeţean, ANRSC a propus modificarea şi completarea HG 810/2023, pentru stabilirea valorii unitare de lei/km aferentă sumei forfetare, având în vedere situaţia diferită dintre judeţe, astfel: în judeţele în care au fost atribuite contracte de delegare a gestiunii, ca medie a tarifelor medii lei/km/loc, inclusiv TVA, prevăzute în contractele atribuite; în judeţele care nu au finalizat nicio procedură de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, la nivelul valorii unitare medii la nivel naţional lei/km, stabilită de către ANRSC.

Prin adoptarea HG nr. 1.337/2023, se reglementează posibilitatea efectuării plăţilor către transportatori şi/sau elevi, după caz, cât şi modalitatea de aprobare a valorii unitare lei/km.

Conform actului normativ, în cele 14 judeţe în care nu sunt asigurate servicii publice de transport rutier judeţean, începând cu data de 1 februarie 2024 elevii vor beneficia de sume forfetare, în baza valorilor aprobate prin hotărârea consiliului judeţean. De asemenea, pentru operatorii de transport care au asigurat transportul elevilor şi au înaintat facturi pentru decont inspectoratelor şcolare judeţene, de la începutul cursurilor şcolare şi până la data de 1 februarie 2024, inspectoratele şcolare vor plăti sumele către transportatori, la nivelul valorii medii lei/km la nivel naţional, comunicată de ANRSC şi aprobată de consiliul judeţean.

În cazul în care nu au beneficiat de transport gratuit, elevii vor primi sumele forfetare, după aprobarea valorii unitare lei/km de către consiliul judeţean, cu avizul conform al ANRSC.

Consiliile Judeţene vor trebui să aprobe valorile unitare lei/km până la data de 1 februarie 2024. Pe măsură ce în cele 14 judeţe se vor încheia contracte, în baza acestora va fi posibilă plata către operatorii de transport. Până atunci, se vor asigura sumele forfetare elevilor.

Prin urmare, odată cu aprobarea acestui act normativ, este posibilă atât plata sumelor forfetare către elevi, care nu a putut fi efectuată în lipsa hotărârilor consiliilor judeţene, cu avizul conform al ANRSC, cât şi plata operatorilor de transport care au eliberat abonamente gratuite elevilor, de la începutul cursurilor şcolare şi până la data aprobării hotărârilor consiliilor judeţene”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.