Schema de ajutor de stat IMM Plus. Ordinul cu plafoanele de garantare

Schema de ajutor de stat IMM Plus este oficial operaţională, după publicarea în Monitorul Oficial, pe 19 aprilie, a Ordinului comun care stabileşte plafoanele de garantare pe componente (IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus şi Rural Plus), regulile de gestionare a plafoanelor de garantare, plata ajutoarelor de stat specifice fiecărei componente din cadrul schemei de ajutor de stat, precum şi convenţiile de garantare şi plată a grantului şi convenţiile de implementare.

Astfel, se pot demara procedurile pentru ca de la începutul lunii mai cei 12,5 miliarde de lei alocaţi de Guvern să poată fi accesaţi de antreprenori şi autorităţile locale. În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordinului, instituţiile de credit transmit FNGCIMM, FGCR sau FRC, după caz, cererile de înscriere în program, precum şi solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcţie de nivelul estimat al finanţărilor pe care le vor acorda până la 30 iunie 2024 inclusiv, în cadrul componentelor Programului IMM Plus, precum şi nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor în cadrul componentelor programului.

Asigurăm accesul la finanţare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investiţii sau pentru continuarea activităţii, care pot aplica pentru garanţii, dobânda şi comisioanele fiind asigurate de noi. Această măsură se adaugă pachetului de sprijin dedicat mediului de afaceri şi stimulării economiei prin care oferim acces la finanţare pentru IMM-urile româneşti. Vorbim de setul de măsuri pe care Ministerul Finanţelor l-a iniţiat în această primăvară, respectiv măsurile de subvenţionare a diferenţei de creştere a accizei la motorină, subvenţionarea creşterii dobânzii ROBOR pentru cei care au accesat credite pentru IMM Invest şi schema de granturi pentru investiţiile de peste 50 de milioane de lei pentru crearea de locuri de muncă şi capitalizarea mediului de business”, a declarat Marcel Boloş, ministrul Finanțelor.

Schema de ajutor de stat IMM Plus şi a componentelor acesteia (IMM România Plus, Agro Plus, IMM Prod Plus, Construct Plus, Innovation Plus şi Rural Plus) este valabilă până la 30 iunie 2024, fiind aprobată prin OUG 18/2024.

Schema de ajutor de stat va facilita accesul la lichidităţi al întreprinderilor mici şi mijlocii, al întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi al întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina. Totodată, prin implementarea Programului IMM Plus, se încurajează dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi a unităţilor administrativ-teritoriale, care realizează proiecte de investiţii în sectorul construcţiilor.

Alocarea garanțiilor

Garanţiile se vor acorda, până la 30 iunie, în limita unui plafon de 11,1 miliarde de lei, pentru 11.500 de beneficiari, astfel: Fondului Naţional de Garantare a Creditelor Pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) se alocă integral plafonul de 5,892 miliarde de lei pentru componenta IMM România Plus; pentru componenta Agro Plus, cu un plafon total de 127,63 milioane de lei, se alocă 27,63 de milioane de lei Fondului de Garantare a Creditului Rural (FGCR) şi 100 de milioane FNGCIMM; pentru componenta IMM Prod Plus, plafonul total de 1 miliard de lei se alocă integral FNGCIMM; pentru componenta Construct Plus, cu un plafon total de 2 miliarde, se alocă FNGCIMM 900 de milioane pentru subcomponenta IMM Construct Plus şi 100 de milioane pentru subcomponenta UAT Construct Plus. De asemenea, suma de 900 de milioane de lei pentru subcomponenta IMM Construct Plus se alocă Fondului Român de Contragarantare (FRC) şi suma de 100 de milioane pentru subcomponenta UAT Construct Plus; pentru componenta Innovation Plus plafonul total de 100 de milioane se alocă integral FRC.

Diferenţa de 1,198 miliarde de lei dintre plafonul total al Programului IMM Plus a fost alocată prin Ordinul comun MF/MADR 662/128/2024 componentei Rural Plus administrată de FGCR. Ajutorul de stat este sub formă de garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele/liniile de credit, valoarea maximă a finanţărilor acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5 milioane de lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane pentru creditele de investiţii. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat nu poate depăşi 10 milioane de lei.

Subvenționarea comisionului de risc

Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii, iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru durata maximă a finanţărilor este de 36 de luni.

În cazul creditelor de investiţii, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

Pentru a spori atractivitatea programului şi pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, costul total al creditelor acordate în cadrul Programului IMM Plus se compune din rata dobânzii ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,5% pe an pentru creditele de investiţii şi ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 1,9% pe an pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

De asemenea, Ministerul Finanţelor subvenţionează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare în procent de 100% pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii pe o perioada de maximum 12 luni de la data acordării creditului”, precizează MF.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.