Starea de alertă, instituită cu noi interdicții (document)

Starea de alertă a fost instituită, prin Hotărâre, de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), începând din data de 15 mai, cu noi interdicții pentru transporturile de persoane, dar și interdicția pentru cetățeni de a părăsi localitatea de domiciliu doar cu anumite excepții, caz în care este necesară o declarație scrisă. 

În privința transporturilor, Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul de Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), a anunțat, în data de 14 mai, aproape de miezul nopții, următoarele:

„Operatorii de transport persoane respectă reguli specifice. (…) Se prelungește măsura suspendării zborurilor și a transportului rutier de persoane dinspre și către Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, pentru o perioadă de 15 zile, începând din 15 mai. Sunt exceptate zboruri de transport, de intervenție, umanitare. Totodată, se suspendă transportul rutier internațional de persoane pentru toate cursele spre Italia, Franța, Germania, Spania, Turcia până în 1 iunie. Există și aici excepții. Se mențin închise punctele de frontieră: Turnu, Salonta, Săcuieni, Valea lui Mihai (cu excepția trafic marfă), Carei, Negru Vodă, Zimnicea, Turnu Măgurele, Bechet, Sighetu Marmației, Rădăuți Prut, Oancea, Porțile de Fier, Orșova, Drobeta-Turnu Severin, Moldova Nouă , Naidăș, Stamora Moravița, Foeni, Jimbolia”.

Iată și măsurile din anexa Hotărârii nr 24/14.05.2020 a CNSU, referitoare la transporturi:

„9. (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor.

(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. 1 următorii cetățeni străini:

a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

e)personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h)persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

10. (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele categorii de zboruri: – efectuate cu aeronave de stat;

– de transport marfă şi/sau corespondență;
– umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;

– pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;

– având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;

– aterizărilor tehnice necomerciale;
– de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
– tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
– efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație;

– zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;

– zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în Anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație.

11. (1) Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, până în data de 01 iunie 2020.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transportului rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

a) sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinație, au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;

b) există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate și a statului de destinație privind desfășurarea cursei;

c) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte date și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate precum și a statului de destinație pentru derularea transportului respectiv;

d) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția de recrutare și persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare pentru respectarea normelor și recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și siguranță a pasagerilor și conducătorilor auto.

Documentul integral, aici:

Declarație scrisă pentru ieșirea din localitate

In privința interdicției de circulație în afara localității, Raed Arafat a precizat:
 
Nu mai este nevoie de declarație pe proprie răspundere pentru circulția în interiorul localităților. (…) Rămâne valabilă interdicția deplasării în afara localității, dar sunt și excepții: pentru activități agricole, în scop profesional, pentru îngrijirea proprietăților, pentru tratament, eliberare documente pentru obtinerea unor drepturi, activitati recreativ sportive, în scopul îngrijirii copiilor/rudelor, pentru a acorda asistență persoanelor vîrstnice, în caz de deces în familie”.
 
Legea pentru instituirea stării de urgență, adoptată în 13 mai de Camera Deputaților, prevede însă că restricțiile și interdicțiile de drepturi și libertăți pentru cetățenii României pot fi luate numai prin lege, de Parlament. Însă actul normativ trebuie promulgat de președintele Klaus Iohannis, iar intrarea în vigoare a acestuia se face la trei zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial. În aceste condiții, va fi aplicată, până când șeful statului va promulga legea, interdicția de părăsire a localității, luată prin Hotărârea CNSU, deși încalcă Constituția.
 

UPDATE: Potrivit noii declarații, motivele pentru care este permisă ieșirea din localitate sunt:

1. interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

2. în scop umanitar sau de voluntariat;

3. realizarea de activități agricole;

4. pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;

5. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate; eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

6. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

7. asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

8. activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;

9. participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;

10. pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

11. alte motive justificate (precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere; asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități; deces al unui membru de familie).

 

Iată declarațiile membrilor CNSU:

Marcel Vela:
 
„În temeiul actelor normative, CNSU adoptă prezenta hotărâre:
 • Articolul 1 – Începând cu data de 15 mai 2020 se declară starea de alertă la nivel național pentru o perioada de 30 de zile
 • Articolul 2 – Măsurile de prevenire și control sunt prevăzute în Anexa care face parte din prezenta hotărâre
 • Articolul 3 – Regulile de desfășurare a unor activități care necestită măsuri specifice de protectțe santitară se adoptă prin ordin comun al Ministerului Sănătății și al ministrului cu competență în domeniu
 • Articolul 4 – Pentru alte măsuri decât cele prevăzute la Art.3, autoritățile publice și centrale emit acte normative și acte administartive potrivit normelor de competență și domeniilor de activitate pe care le gestionează
 • Articolul 5 – În aplicarea dispozițiilor privind stocurile de urgență medicală și unele măsuri aferente instituirii carantinei, secretarul de stat, șef al DSU, dispune în colaborare cu Ministerul Sănătății măsurile necesare comabterii infecțiilor cu SARS-CoV-2.
Raed Arafat:
 • Din 15 mai, în spațiile comerciale, mijloace de transport, locul de muncă și alte spații închise este obligatorie purtarea măștii, în așa fel încât să acopere nasul și gura
 • Instituțiile publice și operatorii economici publici și privați au obligația organizării activității, astfel încât munca să se defășoare de la domiciliul angajaților. Dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru să ia măsuri pentru: asigurarea triajului epidemiologic, dezinfectarea mâinilor, respectarea reguilor în birourile cu spații ciomune, decalarea programului de lucru pentru entitățile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum o oră, pe parcursul a minimum trei ore, în tranșe de minim 20% din personal
 • Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități economice de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activităților astfel: accesul să fie organizat pentru a fi asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client și persoană și o distanță minimă de 2 mp pentru oricare două persoane apropiate, să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală depășește 37,3 grade Celsius și să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea algomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat și a ghișeelor
 • Operatorii de transport persoane respectă reguli specifice
 • Este suspendată activitatea de servire și consum în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, cafenelelor sau ale altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații. Sunt exceptate, cum erau exceptate și înainte, prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și a produselor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea clienților în spațiul destinat acestui scop
 • E suspendată activitatea în centrele comerciale cu suprafața de peste 15.000 mp
 • Sunt exceptate: vânzarea alimentelor, produselor alimentare, optică medicală, curățătorie și activitatea celor care au acces din exterior
 • Se prelungește măsura suspendării zborurilor și a transportului rutier de persoane dinspre și către Austria, Belgia, Elveția, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia, pentru o perioadă de 15 zile, începând din 15 mai
 • Sunt exceptate zboruri de transport, de intervenție, umanitare
 • Se suspendă transportul rutier internațional de persoane pentru toate cursele spre Italia, Franța, Germania, Spania, Turcia până în 1 iunie. Există și aici excepții
 • Se reia acttivitatea cabinetelor stomatologice
 • Se reia activitatea în ambulatorii – consultații doar cu programare prelabilă
 • Se instituie pentru toate persoanele care vin din străinătate carantinarea sau izolarea la domiciliu
 • Pentru cei care nu au această posibilitate se poate opta pentru carantină instituționalizată, suportând costurile carantinei
 • Din această noapte, cei care ajung în țară se izolează la domiciliu, indiferent de unde vin
 • Localitățile carantinate și unde nu a fost ridicată carantina rămân sub această restricție
 • Se mențin închise puncte de frontieră: Turnu, Salonta, Săcuieni, Valea lui Mihai (cu excepția trafic marfă), Carei, Negru Vodă, Zimnicea, Turnu Măgurele, Bechet, Sighetu Marmației, Rădăuți Prut, Oancea, Porțile de Fier, Orșova, Dr, Tr Severin, Moldova Nouă , Naidpș, Stamora Moravița, Foeni, Jimbolia
 • Din 15 mai e permisă circulația persoanelor cu evitarea grupurilor mai mare de 3 persoane – nu mai trebuie declarație
 • Se deschid parcurile, cu excepția locurilor de joacă
 • Interdicția deplasării în afara localității, cu excepții: scop profesional, activități agricole, îngrijirea unei alte proprietăți, tratament, îngrijire copii/ rude, asistență persoane vîrstnice, deces membru de familie
 • Cursurile rămân suspendate în școli, după 2 iunie e posibilă pregătirea pentru elevii din clase terminale
Nelu Tătaru
 • Din 15 mai se reiau și slujbele în afara bisericii. Este un prim pas pentru a face o evaluare în decurs de 14 zile a acestei măsuri şi a putea, în etapa următoare, să dăm voie să se ţină slujbe şi în biserică
 • Se deschid hotelurile și vor exista reguli
 • Deschiderea saloanelor cosmetice – reguli
 • Reluarea transportului în comun impune reguli
 • Pacienții din cabinetele stomatologice cu COVID vor merge în cabinete special desemnate
 • Vor fi reguli și pentru ambulatoriile din spitalele non-COVID
 • Suntem în continuare ăn desfășurarea unei patologii și nu trebuie să o scăpăm din mână
 • Momentul relaxării trebuie bine gestionat
 • Vom evalua aceste relaxări după 14 zile.
 
 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.