UPDATE 2! Guvernul a adoptat OUG 50/2021 pentru decontarea navetei elevilor

UPDATE 2: Metodologia de aplicare a OUG 50, aprobată prin Ordinul 4.426/20.07.2021, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 715.

Guvernul Cîțu a adoptat, în ședința din 16 iunie, ordonanța de urgență (OUG) privind decontarea navetei elevilor, cu trei noutăți față de anii trecuți: părinții nu mai trebuie să plătească în avans pentru naveta copiilor, decontarea se face și pentru distanțe mai mari de 50 km, iar cuantumul decontării va fi la un nivel triplu.

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației

Astfel, a fost modificată Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr. 1/2011.

UPDATE 1: OUG 50/2021 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 606, din 17 iunie.

Art. I. — Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 84, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins: „(13) Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați, în limita a 50 km.”

2. La articolul 84, după alineatul (13) se introduc șase noi alineate, alineatele (14)—(19), cu următorul cuprins:

„(1.4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați.

(1.5) Elevii aflați în situațiile prevăzute la alin. (13) și (14) pot solicita acordarea sumei în avans, cu decontare în luna următoare.

(1.6) Modalitatea de decontare se stabilește printr-o metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.

(1.7) Decontarea cheltuielilor de transport, pe baza documentelor emise de operatorii de transport rutier, pentru facilitățile de transport acordate elevilor, prevăzute la alin. (13) și (14), se asigură la nivelul valorii documentelor de transport lunare, dar nu mai mult de 30 lei/lună pentru distanța de 3 km. Pentru distanțele ce depășesc 3 km, până la limita de 50 km, suma de 30 lei/lună se suplimentează cu 3 lei pentru fiecare kilometru/lună, dar nu mai mult decât valoarea documentelor de transport lunare.

(1.8) Prin excepție de la prevederile alin. (17), elevilor care se deplasează de la domiciliu către unitatea de învățământ la distanțe mai mari de 50 km și nu sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea în care studiază li se decontează suma aferentă distanței de 50 km, la care se adaugă 1 leu/km/lună, pentru distanțele ce depășesc 50 km. 4

(1.9) Operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună prevăzute la alin. (1.7) și (1.8), și să asigure transportul elevilor.”

3. La articolul 104 alineatul (2), litera e) se abrogă.

Art. II. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se va adopta ordinul ministrului educației prevăzut la art. 84 alin. (16) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, la finalul ședinței Executivului: „Ministerul Educaţiei a fundamentat un echilibru între nevoi reale, disponibilităţi bugetare şi execuţiile anilor precedenţi. Spre exemplu, în anul 2019, naveta elevilor a necesitat o sumă de aproape 80 de milioane de lei. Anul acesta, Ministerul Educaţiei are în buget 100 de milioane de lei pentru decontul navetei, 100 de milioane de lei pentru 130.000 de beneficiari estimaţi, vreme de 34 de săptămâni, ar trebui, asta este durata cursurilor într-un an calendaristic, a rămas mai puţin, din păcate, cu o valoare medie de 770 de lei/elev pentru cele 34 de săptămâni. Sunt trei elemente de noutate faţă de anii precedenţi. Primul element este acela al decontării la un nivel triplu, de la 10 lei la 30 de lei pe lună, /şi elevi/, pentru primii trei kilometri, la care se adaugă un tarif de trei lei pe kilometru pentru următorii 47 de kilometri până la 50. Asta înseamnă, spre exemplu, 171 de lei, un abonament lunar pentru o distanţă de 50 de kilometri. A doua noutate este aceea că se decontează naveta şi pentru distanţe care depăşesc 50 de kilometri. Acest lucru nu s-a mai întâmplat în România până acum, iar al treilea element de noutate, zic eu că este important, familia elevului nu mai este nevoită să avanseze sumele pentru transportul de la localitatea de domiciliu până la unitatea de învăţământ în care este şcolarizat. Ministerul Educaţiei, prin inspectoratele şcolare şi şcoli, avansează aceste sume, care vor fi decontate pe bază de documente justificative la finalul lunii”.

Totodată, potrivit proiectului de act normativ, elevilor care locuiesc la internat sau în gazdă li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru, din bugetul Ministerului Educaţiei, prin unităţile de învăţământ unde sunt şcolarizaţi.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.