UPDATE! Legislația achizițiilor – modificată, eliberarea avizelor – scurtată (OUG)

UPDATE: Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 26 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul infrastructurii de transport de interes național a fost publicată în momitorul Oficial nr. 272 din 21 martie.

Guvernul Ciucă a modificat printr-o Ordonanță de urgență (OUG), adoptată în ședința din , legislația achizițiilor publice și a procedurilor de eliberare a avizelor.

Concret, au fost reduși timpii necesari obținerii avizelor tehnice pentru proiectele de infrastructură rutieră finanțate din PNRR.

Astfel, se introduce posibilitatea ca beneficiarii contractelor să poată plăti direct subcontractorii, furnizorii sau alți operatori economici, care prestează sau execută lucrări pe șantier. Dacă lucrările nu avansează, constructorii vor fi notificați doar de 3 ori înainte de reziliere, după care se poate intra în procedură de licitație fără publicare.

Totodată, terenurile din proprietatea publică a statului și din administrarea entităților publice se vor transfera în administrarea expropriatorului, odată cu Hotărârea Guvernului prin care este declanșată procedura de expropriere.

Se instituie termenul de 15 zile calendaristice de la depunerea solicitării pentru emiterea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire și 10 zile calendaristice pentru emiterea avizelor solicitare prin certificatele de urbanism. Dacă documentația depusă nu este completă, aceste entități pot face observații doar o singură dată; ulterior măsurilor pe care beneficiarul le ia conform cerințelor de clarificare/modificare/completare, autoritățile respective nu mai pot emite alte solicitări.

Dacă autoritățile nu emit în termenele instituite avizele/autorizațiile, se consideră că documentația depusă de beneficiar este conformă și completă, iar în acest caz autoritățile sunt obligate să emită autorizația în termen de 5 zile. Dacă nici acest termen de 5 zile nu va fi respectat, se va considera că documentele respective au fost emise tacit.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a transmis următoarele precizări: 

„În domeniul infrastructurii de transport statul român avea nevoie de o reașezare a cadrului legislativ.

Aceste modificări aprobate astăzi în Guvern erau absolut necesare pentru dezvoltarea infrastructurii din România.
 
Până acum, 80% din timpul alocat unui proiect era consumat de birocrație, iar dacă reziliai un contract era nevoie de aproximativ doi ani pentru a relua proiectul.
 
Prin aceste modificări, consider că au fost eliminate principalele motive pentru întârzierea sau blocarea proiectelor!
 
La ce se referă modificările?
 
Faza de licitație:
 
Eliminăm blocarea contractelor în faza de implementare din cauza creșterii prețurilor.
 
– Introducem obligația ajustării prețurilor pentru contractele cu o durată mai mare de 6 luni, în funcție de evoluția prețurilor din piață (în baza unei formule de ajustare).
 
Eliminăm contestațiile nejustificate
 
– Autoritatea va reține obligatoriu cauțiunile firmelor care pierd contestațiile.
 
Faza de implementare:
 
Eliminăm șantajul antreprenorilor care după semnarea contractelor nu se mobilizează și nu respectă termenele contractuale.
 
Eliminăm întârzierile pe termen lung și indisciplina în faza de execuție
 
– Emiterea unor certificate intermediare (certificat de bună purtare) privind stadiul de excecuție, din 90 în 90 de zile
 
-Dacă lucrările nu avansează constructorii vor fi notificați doar de 3 ori, înainte de reziliere, după care se poate intra în procedură de licitație fără publicare.
 
– Antreprenorul notificat negativ cu aceste Certificate Intermediare nu va mai putea câștiga licitații, dacă participă în perioada în care are deja în derulare un contract pe care întârzie.
 
– beneficiarii contractelor (CNAIR, CFR) vor putea să plătească direct subcontractorii și furnizorii.
 
Eliminăm notificările (claimurile) depuse chiar la începutul contractelor
 
– introducem ordine de începere separate pentru faza de Proiectare și pentru cea de Execuție.
 
– Antreprenorul nu va mai putea pretinde cheltuieli suplimentare pe motiv că și-a mobilizat inutil resursele.
 
Faza de Avizare:
 
Eliminăm timpii pierduți provocați de birocrația excesivă în domeniul exproprierii terenurilor deținute de autoritățile publice locale.
 
– Terenurile din proprietatea publică a statului și în administrarea entităților publice se for transfera în administrarea expropriatorului, odată cu hotărârea Guvernului prin care este aprobata declanșarea procedurii de expropriere.
 
– Se constituie un drept de administrare temporară în favoarea beneficiarului proiectului pentru realizarea lucrărilor pe terenurile aflate în albia minoră, fără a mai fi necesară încheierea altor formalități.
 
– Se instituie drept competență exclusivă a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii aprobarea reglementărilor tehnice specifice privind construcțiile inginerești pentru infrastructura de transport de interes național.
 
– Se instituie un termen de 15 zile calendaristice de la depunerea solicitării pentru emiterea Certificatelor de Urbanism și a autorizațiilor de construire și 10 zile calendaristice pentru emiterea avizelor solicitate prin certificatele de urbanism (ISU, Proprietari de Utilități).
 
– Dacă documentația depusă nu este completă, aceste entități pot face observații doar o singură dată.
 
– Ulterior măsurilor pe care beneficiarul le ia conform cerințelor din document, autoritățile respective nu mai pot emite alte solicitări.
 
– dacă autoritățile nu emit în termenele instituite avizele/autorizațiile, se consideră că documentația depusă de beneficiar este conformă și completă, iar in acest caz autoritățile în cauză sunt obligate să emită autorizațiile în termen de 5 zile.
 
– dacă nici acest termen de 5 zile nu este respectat, se va considera că documentele respective au fost emise tacit.
 
– Inclusiv în cazul în care funcționarii Ministerului Transporturilor nu eliberează în timp util Autorizația de Construire, aceasta va putea fi emisă tacit”.
 
HG 394/2016, – HG nr. 395/2016 și anexele 1 şi 2 ale HG 1/2018, modificate
 
Totodată, a fost adoptată Hotărârea de Guvern pentru modificarea şi completarea următoarelor acte normative: 
 
HG nr. 394/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
 
– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 
anexele nr. 1 şi 2 la HG nr.1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
 
Precizările Executivului:
 
Prin Hotărârea de Guvern aprobată se modifică o serie de acte normative cu impact direct în implementarea proiectelor de infrastructură rutieră care vor fi finanțate prin PNRR, respectiv HG nr. 395/2016, pentru contractele de achiziție publică, HG nr. 394/2016 pentru contractele sectoriale și HG nr. 1/2018 privind modelul de contract de lucrări pentru investiţii majore.
 
Modificarea legislației este necesară întrucât neîncadrarea în termenele privind depunerea contractelor cu finanțare prin PNRR poate atrage blocarea finanțării pentru toate proiectele din componenta de transport.
 
Astfel, se introduce posibilitatea aplicării, în situații excepționale, a procedurii de negociere fără publicare, în condițiile în care contractele de infrastructură de transport de interes național sunt reziliate doar din culpa exclusivă a antreprenorilor, și în condițiile în care beneficiarul a acționat cu diligență pe tot parcursul derulării contractului. Această modificare va avea ca rezultat încheierea unui nou contract de lucrări/servicii într-un timp mult mai scurt.
 
Pentru toate ofertele financiare depuse care prezintă un preț mai mic de 80% față de cel estimat, este necesară efectuarea de analize suplimentare și de clarificări pentru justificarea prețului.
 
De asemenea, se introduce obligativitatea ca, pentru toate contractele de lucrări cu o durată mai mare de 6 luni, documentațiile de atribuire să conțină formula de actualizare a prețului clară și concretă raportată la situația actuală a pieței.
 
Se introduce posibilitatea emiterii de către beneficiar a unor documente constatatoare și pe perioada derulării contractului, din 90 în 90 de zile, nu doar la finalizarea contractului de lucrări sau servicii, cum este reglementat în prezent.
 
Actul normativ mai prevede și modificarea contractelor de lucrări, în sensul introducerii unor noi prevederi referitoare la condițiile de reziliere a contractelor atât de către beneficiar, cât și de antreprenor.
 
De asemenea, se introduce posibilitatea ca autoritățile contractante să își stabilească în documentația de atribuire modul de soluționare al revendicărilor/disputelor, fie prin arbitraj, fie prin instanța judecătorească, nu doar prin arbitraj, așa cum este  în prezent.
Se modifică prevederile referitoare la garanția de participare și de bună execuție, pentru o eficientizare a procesului de evaluare.
 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.