Vehicule grele: Consiliul aprobă standarde mai stricte privind emisiile de CO₂

Vehiculele grele, inclusiv camioanele mai mici, autobuzele urbane, autocarele și remorcile, vor intra sub incidența unor ținte mai mari de reducere a emisiilor de carbon, după intrarea în vigoare a modificărilor aduse „Regulamentului privind standardele de emisii de CO2 pentru vehiculele grele” de către Consiliul European. Un material de Ștefan Cristescu, senior manager PwC România

Ștefan Cristescu

Noile norme mențin obiectivul de reducere cu 15% a emisiilor pentru camioanele grele cu o greutate de peste 16 t pentru 2025, dar introduce noi obiective, care se vor aplica și camioanelor medii, camioanelor grele cu o greutate de peste 7,5 t, autocarelor și vehiculelor de uz specific corespunzătoare începând cu 2035.

Astfel, noile ține sunt: o reducere a emisiilor cu 45%, începând cu 2030, (creștere de la 30%), cu 65%, din 2035, și cu 90%, începând cu 2040.

Consiliul arată că sectorul vehiculelor grele este responsabil pentru peste 25% din emisiile de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier, iar standarde mai riguroase vor contribui la creșterea ponderii vehiculelor cu emisii zero în parcul de vehicule grele în UE.

Există o derogare pentru autovehiculele înmatriculate pentru a fi folosite de serviciile de protecție civilă, serviciile de pompieri, forțele de menținere a ordinii publice sau serviciile de asistență medicală de urgență. 

Notabil este faptul că Regulamentul introduce obiective ambițioase și pentru autobuzele urbane (exceptând autobuzele interurbane) în sensul în care acestea trebuie să aibă în integralitate emisii zero până în 2035. Se stabilește și obiectivul intermediar de 90%, până în 2030, pentru această categorie. 

Pentru a atinge aceste obiective, vor trebui emise pachete de măsuri menite să contribuie la reducerea impactului financiar de la nivelul operatorilor economici fapt care va impacta bugetul de stat. Mai mult, având în vedere regulile impuse pentru autobuzele urbane, este de anticipat că și bugetele locale vor trebui să fie ajustate semnificativ pentru a atinge conformarea cu obiectivele emisiilor zero.  

Regulamentul urmează să fie semnat și publicat în Jurnalul Oficial al UE. El va intra în vigoare la 20 de zile după publicare. Regulamentul este un act legislativ cu forță juridică obligatorie care trebuie pus în aplicare, cu toate elementele sale, în toate țările din UE.

Standarde privind emisiile de CO2 pentru anumite vehicule grele s-au publicat pentru prima oară, în 2019, și vizau perioada 2025-2029.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.