Guvernul stabilește tarife maxime pentru abonamente

Printr-o Ordonanță de Urgență, Guvernul dorește să asigure decontarea integrală a abonamentelor pentru elevi, stabilind, totodată, tariful maxim per kilometru, aferent abonamentului. Pentru mulți transportatori, acest lucru va însemna o diminuare semnificativă a veniturilor.

Amintim faptul că, în anul 2011, a intrat în vigoare Legea educației naționale, care a prevăzut decontarea integrală a costurilor cu naveta elevilor. Totuși, în 2013, Guvernul a adoptat Ordonanța 29, care instituie un plafon de 26 lei/3 km + 2 lei/km pentru decontarea navetei elevilor.

Ministerul Educației și Cercetării Științifice și-a propus ca, printr-o OUG, să rezolve problemele – decontare integrală și plafonarea efortului bugetar. Astfel, operatorii de transport vor fi obligați să respecte un tarif maxim per kilometru pentru că inițiatorii legii consideră că tarifele practicate de operatorii de transport nu sunt, de multe ori, reglate de piața liberă, prin cerere și ofertă, având în vedere că unele licențe de traseu sunt acordate unui singur operator de transport. „Aceștia operează pe o piață reglementată în regim de monopol, iar decontarea integrală de către Ministerul Educației și Cercetării Științifice a prețului abonamentului pentru elevi ar putea genera comportament oportunist din partea operatorilor de transport” se arată în motivarea actului normativ.

Noul act normativ se înscrie în măsurile menite să asigure scăderea abandonului școlar, iar plafonarea tarifelor este necesară „din cauza prețurilor mari practicate de o bună parte a transportatorilor, care pot fi și de 13 ori mai mari decât cel mai mic preț pentru aceeași distanță”, se mai arată în motivarea OUG.

Fără „portițe” de ieșire

Poziția inițiatorului actului normativ față de transportatori este evidentă, reieșind din comentariile avute în partea de motivare. Astfel, nu este de mirare faptul că modificările aduse de OUG au fost gândite astfel încât operatorii să fie puși în fața faptului împlinit.

Astfel, Legea Educației Naționale este modificată, pentru a încorpora obligația transportatorilor să emită abonamente pentru transportul elevilor și să asigure transportul acestora la un tarif maxim per km ce va fi stabilit și actualizat anual de către Guvern, pe baza unor standarde de cost.

De asemenea, OUG va modifica Lega 92/2007, pentru ca, în cazul nerespectării prevederilor de mai sus, transportatorii să fie sancționați cu amendă între 1.000 și 3.000 de lei.

Tariful corect

Conform HG ce va stabili metodologia de calcul a tarifului maxim per kilometru, statul va plăti sume apropiate față de ceea ce se întâmpla până acum – sumele vor fi mai mici pentru distanțe mai scurte (pentru 3 km, va plăti 10 lei, față de 26 lei astăzi) și mai mari în cazul distanțelor mari (la 50 km, se vor plăti 174 lei, față de 120 lei astăzi). Totuși, este de anticipat ca unii transportatori să fie puternic afectați, în condițiile în care vor trebui să accepte sumele oferite de stat, fără posibilitatea de a percepe bani în plus de la abonați.

Chiar dacă legiuitorul consideră că „impactul asupra veniturilor companiilor va fi limitat, deoarece elevii care fac naveta reprezintă doar 3,64% din capacitatea de transport a operatorilor de transport rutier de persoane”, majoritatea elevilor care au nevoie de transport se află în zonele sărace (Nord-Estul și centrul țării), unde, pentru mulți operatori, transportul acestei categorii de călători are impact semnificativ asupra activității.

Argumentele legiuitorului sunt greu de combătut. Pe de o parte, se are în vedere că un traseu se atribuie unui singur operator de transport, neexistând concurență și, totodată, printre criteriile de atribuire nu se regăsește tariful practicat.

Astfel, autoritățile s-au apucat să calculeze „tariful corect”, mai ales că „în prezent, nu doar tarifele prezintă o mare variabilitate la nivel național, ci și metodele de stabilire a acestora. Unii operatori de transport setează tariful abonamentului drept suma contravalorii biletelor necesare, la care aplică o reducere de până la 40%. Însă alți operatori nu aplică nicio reducere, deși aceasta ar fi justificată economic, deoarece se plătește o dată contravaloarea călătoriilor pentru întreaga lună.”

Calcul simplu, concluzii amețitoare

Calculul s-a bazat exclusiv pe informații oficiale – au fost puse împreună: lista autorizațiilor de transport rutier persoane, 2013 – 2016 (Agenția pentru Agenda Digitală a României), datele financiare ale companiilor de transport călători (Ministerul Finanțelor Publice), numărul elevilor care au făcut naveta în noiembrie 2015 (MENCS), lista operatorilor autorizați pentru a efectua transport de persoane (ARR).

La nivel național, avem 30.385 trasee județene și interjudețene, pe care operează 1.132 companii de transport. Doar 919 firme aveau ca activitate principală declarată în 2015 transportul public de persoane și, pentru acestea, au fost extrase costurile totale, conform bilanțurilor depuse la Ministerul Finanțelor Publice.

Calculul a fost aritmetic – costurile totale au fost împărțite la numărul total de km pentru care are licență compania respectivă și au rezultat costurile per km parcurs.

Rezultatele sunt șocante (sau ar trebui să fie).

Cea mai mare parte a companiilor operează cu un cost pe km între 1 leu și 2 lei (338 de companii). Peste jumătate dintre firme (481 de companii) au costuri mai mici de 2 lei per km parcurs.

Asemenea „performanțe” te fac să crezi că multe dintre trasee nu sunt efectuate în totalitate și/sau unii transportatori nu își înregistrează veniturile (și implicit costurile) integral. Însă Ministerul Transporturilor a preferat, de-a lungul timpului, să nu se implice în aceste chestiuni și astfel, o analiză oficială va merge înainte, utilizând datele disponibile.

Totuși, cei care au realizat studiul pentru HG au devenit chiar generoși în fața unor costuri atât de mici. Nu numai că au extins acceptarea costurilor pe km la 710 companii (77% din total), care operează la un preț mai mic de 4 lei pe km parcurs, dar, mai departe, în analiză, au fost incluse toate companiile care operau la un cost de până la 5 lei/km. „Această marjă a fost aleasă pentru a-i include și pe cei care au costuri semnificativ mai mari decât media și pentru a nu-i discrimina pe cei care vor să investească în autovehicule noi”, se arată în textul HG.

În total, 760 companii de transport public județean și interjudețean au operat, în anul 2015, la un cost mai mic de 5 lei/km.

Profitul mediu brut al acestora a fost de 4,76% din total costuri.

7,84 bani x număr km

Pentru a afla costul pe km pe loc, au fost împărțite costurile pe km parcurs la numărul mediu de locuri/autovehicul al fiecărei companii din cele 760 – numărul de vehicule și capacitatea acestora au fost extrase din lista de la Autoritatea Rutieră Română.

Cele mai multe companii (177) operează cu costuri/km/loc între 4 și 6 bani. Jumătate dintre companii operează sub costuri de 6,74 bani. Însă, ca valoare de referință, a fost aleasă media tuturor companiilor, de 7,84 bani. În acest nivel al costurilor, se încadrează 450 de companii incluse în analiză.

Având stabilit costul pe km pentru fiecare loc, valoarea abonamentelor se realizează printr-o simplă înmulțire. Sunt prevăzute două călătorii pe zi și o medie de 21,16 zile pe lună. Rata profitului este cea care a rezultat din datele financiare oficiale, adică 4,76%.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.