6 acte normative, modificate prin OUG

Guvernul a modificat, printr-o Ordonanță de Urgență (OUG), șase legi și ordonanțe în domeniile transporturilor rutiere, achizițiilor și concesionărilor de lucrări și servicii.

OUG 136 pentru modificarea unor acte normative aduce, între altele, armonizări ale legislației, în acord cu caracteristicile tehnice ale autovehiculelor, așa cum sunt ele omologate și admise în circulație. „Modificările vor contribui la asigurarea unui mediu concurențial echitabil, prin încadrarea unitară a autovehiculelor rutiere, înregistrate sau puse în circulație în oricare dintre statele membre UE, indiferent de tipul lor constructiv”, precizează Executivul.

Legile și ordonanțele care au suferit schimbări

Ordonanța Guvernului (OG) 43/1997 privind regimul drumurilor. În primul rând, prin eliminarea cuvântului „principale” din articolul 6, „s-a creat cadrul legal de preluare a drumurilor județene și de clasificare ca drumuri de interes național a tuturor drumurile naționale care asigură legătura cu punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a României, ca obiective de interes național”. Guvernul a avut în vedere faptul că va fi deschis traficului internațional un nou PTF, la Beba Veche, pentru autovehiculele cu MTMA mai mică de 7,5 tone, PTF „care nu îndeplinește condiția volumului de trafic mediu anual impus de normele în vigoare, iar modificarea legislativă elimină acest obstacol”, precizează Executivul. În al doilea rând, a fost eliminat cuvântul „nemotoare” și a rămas în sintagmă doar „axă triplă (tridem) a autovehiculelor”, deoarece acesta anula, practic, caracteristica de autopropulsie a autovehiculului tractor și făcea inaplicabil punctul 3 din Anexa nr. 3.

Legea 47/2004 privind înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii îi va numi, prin ordin, pe împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA). Totodată, în perioada în care statul este acționar majoritar, membrii Consiliului de Administrație (CA) vor fi numiți de AGA la propunerea MTI sau a CA, iar președintele CA nu poate fi și directorul general al CNAIR.

Ordonanța Guvernului (OG) 27/2011. S-a creat cadrul legal pentru punerea în utilizare (imposibilă, până acum) a autobuzelor inscripționate „Transport școlar”, achiziționate din fonduri europene și transmise gratuit unităților școlare, de către unitățile administrative teritoriale, pentru deplasarea exclusiv a elevilor și cadrelor didactice.

Legea 98/2016 privind achizițiile publice, Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale și Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. Au fost modificate pragurile valorice pentru ofertanți în scrisorile de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat, pentru achiziții și concesiuni de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 de lei, fără TVA, și, respectiv, pentru achizițiile și concesiunile de servicii în valoare estimată mai mică sau egală cu 7.000.000 de lei, fără TVA. Guvernul argumentează prin „garantarea corespunzătoare a contractelor pe parcursul derulării acestora și, totodată, pentru urmărirea și îndeplinirea interesului public, în vederea atribuirii și finalizării obiectivelor de investiții cu o complexitate ridicată (ca, de exemplu: documentații tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții; lucrări de construcție de drumuri naționale/autostrăzi/drumuri județene/străzi/poduri/pasaje/căi ferate/civile, precum și a serviciilor anexate acestora, care au ca obiect proiectarea, consultanța, supervizarea, asistența tehnică, exproprierea etc.). Ultima modificare a pragurilor a fost realizată prin HG 207/2020, iar prezentarea unor Garanții de Participare/Garanții de Bună Execuție emise de instituții financiare nebancare a fost stabilite prin Legea 500/2002 privind finanțele publice. Noile modificări se aplică procedurilor de achiziții deja inițiate (pentru care s-a transmis un anunț de participare, de concesionare, anunț de participare simplificat sau, după caz, o invitație de participare), după data intrării în vigoare a OUG.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.