A scăzut vârsta de la care tinerii pot deveni șoferi profesioniști

Legea 385/2022 privind reducerea cu trei ani a vârstei minime pentru obținerea permisului de șofer profesionist de camion sau, după caz, de autobuz, se aplică din 2 februarie 2023.

Astfel, fost redusă de la 21 la 18 ani vârsta minimă pentru obținerea permisului de conducere pentru categoria C, CE și de la 24 la 21 ani pentru categoriile D, DE. Există, însă, și o condiție: obținerea unui certificat de calificare profesională inițială (CPI), prin susținerea unui examen de cunoștințe teoretice și practice, după urmarea unui curs specific. Certificatele CPI li se eliberează șoferilor de către Autoritatea Rutieră Română (ARR).

Tinerii șoferi pot conduce vehiculele numai în România

Totodată, cei ce obțin mai devreme permisul auto pentru profesioniști nu vor putea pleca în curse în afara granițelor, deoarece acest document va avea înscris codul național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României.

„Prin excepție, (…) permisul de conducere pentru categoriile de vehicule C și CE se eliberează de la vârsta de 18 ani, cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României, în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul autorității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de calificare profesională inițială (CPI), astfel cum acesta este reglementat prin Normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor (OMT) 1214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI”, prevede noul act normativ.

De asemenea, „prin excepție, (…) permisul de conducere pentru categoriile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani, cu înscrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României, în prezența instructorului auto atestat sau a examinatorului din cadrul unității competente în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI”.

 

Potrivit Codului rutier, autovehiculele din aceste categorii sunt:

  • Categoria C: autovehiculele, altele decât cele din categoria D sau D1, cu MTMA mai mare de 3.500 kg și care sunt proiectate și construite pentru transportul a maximum 8 pasageri, în afara conducătorului auto.
  • Categoria CE: ansamblul constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C și o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.
  • Categoria D: autovehiculele destinate transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Autovehiculelor din aceasta categorie li se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg.
  • Categoria DE: Ansamblul constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

Actul normativ a modificat și completat OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în scopul transpunerii Directivei (UE) 2018/645 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.