Avantaje în Europa, pentru utilizatorii vehiculelor ecologice

Conform unui studiu realizat de către Volvo Trucks, piețele cu sisteme bine dezvoltate de stimulare a utilizării vehiculelor cu propulsii alternative au, desigur, și cele mai mari cifre de vânzări, în acest domeniu. Stimulentele și avantajele sunt, astfel, importante în efortul de a crește vânzările de camioane electrice și pe gaz, pentru decarbonizarea transportului de mărfuri.

Astfel, în unele țări din Europa de Vest, putem observa o mișcare rapidă în sensul introducerii unor elemente de suport al investițiilor pentru sistemele de propulsie alternative. Campioni la acest capitol par a fi germanii, în timp ce multe țări din estul Europei nu au introdus încă niciun avantaj.

Dar să o luăm în ordinea alfabetică a țărilor din care Volvo Trucks a reușit să colecteze informații…

Austria

 • KPC, introdus în 2022: până la 30.000 de euro per unitate, pentru vehicule speciale, la cumpărarea unui camion electric cu zero emisii.
 • ENIN, introdus la sfârșitul anului 2022: stimulentul ENIN (administrat de FFG) permite rate de finanțare de 80% pentru cheltuiala suplimentară în cazul investiției în vehicule, 40% din cheltuielile eligibile în conexiune cu proiectul, pentru infrastructură de încărcare și alimentare cu combustibil. Cele mai recente informații privesc publicarea reglementărilor la sfârșitul anului trecut, apoi 6 săptămâni fereastră și implementare în 2-3 luni, Prima aprobare sau respingere de dosar era preconizată pentru aprilie 2023.
 • Taxă de drum: pentru 2022, discount de 75% față de camioanele E6 cu combustibili fosili. Nicio informație încă despre 2023.
 • Taxă pentru vehicule cu motor: nicio taxă pentru camioanele cu emisii zero (de exemplu, pentru un camion de 40 t diesel, taxa e de 1.000 de euro pe an).

Belgia și Luxemburg

 • În funcție de diferitele liste de echipamente din Flandra (deocamdată suspendate în Wallonia), poate fi obținut sprijin în valoare de până la 3.000/1.500 de euro (2022/2023), la cumpărarea unui camion, inclusiv BEV, FCEV și LNG.
 • În regiunea Flandra, există un mecanism de suport „EcologyPremie+” (revizuit de trei ori pe an). Acesta acoperă parțial costurile adiționale ale investițiilor în vehicule și infrastructură, la cumpărarea unui camion nou sau convertit cu sistem de alimentare cu hidrogen. Acoperă costul adițional pentru până la 2 vehicule BEV per companie (SME/LE 40.000/32.000 de euro per 100.000 de euro investiți; investiție maximă per vehicul – 400.000 de euro). Este acoperită și infrastructura de încărcare rapidă care utilizează energie „verde”. Pentru a fi aplicabil „EcologyPremie+”, este acceptat leasingul financiar, dar nu și cel operațional, deoarece investiția trebuie să apară pe balanța contabilă a companiei care plătește pentru vehicul.
 • În regiunea Wallonia, aplicarea primului mecanism de suport este pentru moment suspendată. Acesta acoperă parțial costurile adiționale ale vehiculelor, la cumpărarea unui camion greu nou LNG sau CNG.

Bosnia și Herțegovina

 • Buget aprobat pentru 2022 – 511.000 de euro.
 • Deadline pentru depunere cereri: 12 decembrie 2022
 • Sume:

– 2.550 de euro pentru un vehicul hibrid sau hibrid plug-in

– 5.100 de euro pentru un vehicul 100% electric.

 • Stimulente aplicabile numai pentru vehicule noi: autoturisme, clasa M1.

Bulgaria 

 • Nimic din partea statului. Există speranțe că vor fi eliberate fonduri UE, cel mai probabil în primul rând pentru infrastructură și rețeaua TEN-T.
 • Vehiculele pe gaz primesc un discount de 50% din taxa de drum.

Croația

 • Fondul pentru Protecția Mediului și Eficiență energetică a alocat:
 • 108,3 milioane HRK (~14,4 milioane de euro) pentru cofinanțarea achiziționării de vehicule eficiente din punct de vedere energetic
 • 103,3 mil. HRK (~13,7 mil. euro) pentru persoane fizice și juridice
 • 5 mil. HRK (~0,7 mil. euro) pentru sectorul public.
 • Vehiculul trebuie să fie deținut pentru cel puțin 2 ani.
 • Subvenții maxime per companie (nu per vehicul) de până la 400.000 HRK (53.000 de euro).

Republica Cehă

 • În prezent, nu există suport pentru cumpărarea de camioane electrice. Taxa pentru LNG este mai mică.
 • Taxe de drum zero pentru toate vehiculele cu lanț cinematic electric sau pe hidrogen, sau pentru vehiculele hibride care emit mai puțin de 50 g/km de CO2.
 • Autoritățile au început negocierile pentru programe de stimulare pentru camioane electrice, pe hidrogen, pe gaz și pentru infrastructura privată de alimentare.

Danemarca

 • În aprilie 2022, a fost anunțată o schemă de stimulente în valoare de 45 de milioane DKK, pentru vehiculele de peste 4 t:

– acoperirea a 40, 50 sau 60% din diferență, în funcție de dimensiunea companiei

– cererile au putut fi depuse până pe 14 octombrie 2022

– prima evaluare a stimulentelor – decembrie

– plata stimulentelor se face pe baza facturilor și trebuie făcută până la sfârșitul anului 2023

– sunt favorizate cele mai mari contribuții la reducerea emisiilor de CO2

– schemă considerată a fi prea joasă pentru a avea un impact real.

 • Pentru moment, nu se mai află în aplicare alte scheme, dar s-a anunțat că sunt alocate 54 mld. DKK pentru inițiativele „verzi” până în 2030. Transporturile grele nu sunt menționate, dar 265 mil. DKK vor merge către îmbunătățirea infrastructurii de încărcare, fără a fi demarcate segmentele.

Elveția

 • Camioanele electrice pe baterii și pe celule de combustibil sunt excluse de la plata taxei de drum foarte mari (2,28 eurocenți × tonaj × km pentru camioanele Euro 6, sumă care crește pentru Euro 4 & 5).
 • De la 1 iulie, 2021, camioanele Euro 5 au primit un tarif foarte mare. Aproximativ 40% din camioane sunt Euro 5 sau mai vechi.
 • Nu există stimulente pentru camioanele pe gaz.

Finlanda

 • A fost prezentată guvernului o propunere de suport la cumpărare în valoare de 12.000-50.000 de euro per unitate, începând din 2022, până în 2030.
 • Suma depinde de masa totală în combinație.
 • Avantaje pentru 2023, 1 milion de euro rezervat bugetului guvernamental pentru cumpărarea de camioane electrice și pe gaz. Legislația a fost actualizată pentru 2023-2026 și a intrat în vigoare pe 31 decembrie 2022.
 • Este discutat un buget total de 34 mil. euro pentru a sprijini investițiile în infrastructura de încărcare în perioada 2022-2025.

– 2022-2025: 22 mil. euro pentru încărcare rapidă și 12 mil. euro pentru infrastructura de încărcare autobuze și vehicule grele.

– Pentru 2023, 8,3 mil. euro pentru încărcare rapidă și 5,2 mil. euro pentru transportul public.

 • Pentru CNG și LNG, s-a propus prelungirea sprijinului existent, în valoare de 6.000 de euro pentru un vehicul CNG și 14.000 de euro pentru LNG, până la sfârșitul anului 2030.
 • Pentru 2023, 1 milion de euro rezervat în bugetul guvernamental pentru stimulente acordate la cumpărarea camioanelor electrice și pe gaz.

Franța

 • France Relance – Sunt în vigoare până în 2030 stimulente legate de taxe, sub forma unor scheme de supra-amortizare, pentru suportul achiziționării de BEV, Hidrogen, LNG și camioane pe biodiesel. Pe baza masei brute a vehiculului, se va deduce din venitul net taxabil al companiei un procentaj între 20 și 60% din valoarea de achiziție a vehiculului.
 • Unele orașe și regiuni au lansat inițiative locale, pentru decarbonizarea centrelor orașelor, ~10.000 de euro per vehicul (Lyon, Grenoble Alpes, Ile de France etc.).
 • Două alte programe de stimulare pentru vehicule electrice:

– Bonus Ecologic – un bonus de 50.000 de euro bonus pentru transportatorii care cumpără un camion electric pe baterii sau pe celule de combustibil. Bonusul este valabil pentru camioanele comandate până la 31 decembrie 2022 și înmatriculate până la 30 iunie 2023.

– Advenir – subvenții disponibile pentru dezvoltarea unor puncte de încărcare în locații private, dedicate flotelor de camioane de categorie grea. Sumele sunt cuprinse între 2.200 și 15.000 de euro, pe baza puterii infrastructurii instalate, revizuite anual.

SAU

 • A fost lansat, în martie 2022, un apel pentru proiectul „Ecosistem pentru vehiculele grele electrice”, de către ADEME. Au fost eliberate subvenții de 65 mil. euro pentru a susține achiziționarea de vehicule electrice de la trei entități. Subvențiile merg până la 65% din diferența de preț dintre vehiculele electrice și diesel, pe baza unei scale care ia în considerare tipul de vehicul.

– La camioanele grele, poate ajunge până la 100.000 de euro pentru rigide și până la 150.000 de euro pentru capete tractor.

– Soluția de încărcare dedicată acestor vehicule poate fi subvenționată cu până la 60%.

Germania

 • Foaia de parcurs germană până în 2030 pentru vehicule comerciale ecologice include BEV, FCEV și drumuri electrice. Măsurile de bază vor aduce aproximativ 5 miliarde de euro pentru infrastructura de încărcare și alimentare (autoturisme și autovehicule comerciale) și 1,6 mld. euro suport pentru investițiile în lanțuri cinematice cu propulsie alternativă (vehicule comerciale).
 • Programul KsNI permite rate de finanțare de până la 80% a cheltuielilor suplimentare pentru camioanele electrice, 80% din cheltuielile eligibile legate de acest proiect pentru încărcare și alimentare, 50% din cheltuielile eligibile pentru studii de fezabilitate. Conform ghidului de finanțare, pot fi lansate până la 4 apeluri pentru finanțare per an, fiecare sesiune fiind deschisă timp 6-8 săptămâni.
 • Implementare lentă a programului KsNI: prea puține apeluri deschise pentru finanțare (până acum 2 în total, deci 1 per an, nu 4), iar timpii de procesare a cererilor de finanțare sunt foarte lungi (de exemplu, 6-8 luni la primul apel).

Taxă de drum pe baza emisiilor de CO2 

 • Taxa de drum curentă bazată pe distanță include o scutire completă de taxe pentru ZEV ( (BEV & FCEV).
 • Adoptarea Directivei Eurovinietei aduce posibilitatea unei taxări pe baza emisiilor de CO2 ca suprataxă față de sistemul existent, începând cu Q4 2023 sau Q1 2024.
 • Schema viitoare de taxare în funcție de distanță și CO2 este de așteptat să aducă:

– o creștere a nivelului de taxare cu 40-50%, chiar și mai mult

– o exceptare completă de la taxe a ZEV până în 2025, după care o reducere de 75%

– extinderea taxelor la vehiculele comerciale >3,5 t.

LNG și bio-LNG

 • Nu mai există stimulente pentru achiziționarea de camioane pe gaz.
 • Exceptare temporară de la taxele de drum pentru camioanele pe gaz, până la sfârșitul anului 2023. Viitorul sistem de taxare este posibil să aducă discount-uri – aspect discutat, dar fără adoptarea unei hotărâri.
 • Taxă pe energie redusă pentru LNG și bio-LNG până la sfârșitul lui 2026, cota reducerii diminuată în 2024 eliminată în 2026 (impactul este limitat din cauza prețului extrem de mare al LNG)
 • Creșterea, până în 2025, a taxei CO2 pe combustibilii fosili, introdusă în 2021, (de la aproximativ 7 eurocenți per kg LNG în 2021, la 15 eurocenți per kg, în 2025), creștere suspendată în 2023 din cauza prețului ridicat al energiei. Bio-LNG este exceptat de la această taxă.

Grecia

 • Suport guvernamental de 180 mil. euro pentru municipalități, pentru investiții în noi tehnologii.
 • Amortizare accelerată, pe 3 ani în loc de 8, 33% pe an, în loc de 12%.

Irlanda

 • Este disponibilă o Schemă de Granturi pentru Achiziționarea de Vehicule Grele cu Propulsie Alternativă.
 • Pentru a promova decarbonizarea sectorului transporturilor de marfă și pentru a încuraja companiile să meargă pe această cale, Departamentul Transporturilor a delegat organismul Transport Infrastructure Ireland (TII) să administreze schema de granturi.
 • Schema este concepută să asiste achiziționarea de vehicule grele cu propulsie alternativă care depășesc standardele ecologice aplicabile în UE și care nu ar fi fost achiziționate fără sprijinul schemei respective.
 • Schema sprijină achiziționarea unui anumit număr de vehicule care folosesc CNG, LNG, baterii electrice, vehicule plug-in hibrid și vehicule electrice pe celule de combustibil.
 • Schema oferă un nivel variabil de suport, în funcție de tipul de combustibil și de mărimea organizației care solicită sprijin și se calculează ca un procentaj din diferența de preț față de un vehicul diesel echivalent.

Italia

Camion electric/gaz & combustibil 

 • Decrete din 18 noiembrie 2021: pentru transportul rutier de marfă, investiții totale de 100 mil. euro:

– Decret pentru stimulente oferite pentru investiții în vehicule cu motor de înaltă sustenabilitate pentru transportul de mărfuri – 50 mil. euro în perioada 2021-2026 pentru reînnoirea flotelor cu achiziția de camioane propulsate cu combustibili alternativi (CNG, LNG, electric, hibrid).

– Decret pentru stimulente oferite pentru investiții în reînnoirea flotelor de transport marfă: 25 mil. euro pentru 2021 și 25 mil. euro pentru 2022.

 • Pentru fiecare camion electric pe baterii, celule de combustibil sau pe gaz – un stimulent de 24.000 de euro.
 • Decretul Energetic (1 martie 2022): total 80 mil. euro 20 mil. euro rambursare taxe de drum, 5 mil. pentru implementarea deducerii forfetare pentru cheltuieli nedocumentate.
 • Creditarea taxelor, de 15% (TVA exclus) pentru AdBlue și de 20% fără TVA LNG.
 • Decretul MEF-MITE – reducerea accizei la benzină, motorină și gaz natural până pe 31 octombrie 2022.
 • Decret-lege din 23 septembrie 2022: creditarea taxelor pentru energie electrică și gaze naturale – 40% din cheltuielile pentru energie/gaz în Q4 2022.

– 100 mil. euro pentru 2022 – sprijin pentru sectorul transporturilor de mărfuri pentru a diminua impactul creșterii costurilor.

Infrastructură

 • Decret din 25 august 2021: stimulente pentru instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice:

– achiziționarea și instalarea infrastructurilor de încărcare cu o valoare totală de <375.000 de euro de către companii: 80%

– achiziționarea și instalarea infrastructurilor de încărcare cu o valoare totală de ≥375.000 de euro de către companii: 10%

– achiziționarea și instalarea infrastructurilor de încărcare de către liber profesioniști (artizani, lucrători, freelanceri): 10%.

 • Decret din 20 decembrie 2021 (regiunea Lombardia): stimulente pentru instalarea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice – 3.750.000. 50% din cheltuieli, fără a depăși 150.000 de euro.

Lituania

 • Pentru vehiculele electrice, principalul target este constituit de utilizatorii privați ai autoturismelor electrice.
 • În 2021, au fost în vigoare stimulente pentru vehicule comerciale electrice noi (≤ 6 luni):

– categoriile M1, N1 (GVW ≤ 3.500 kg) – 4.000 de euro

– categoriile M2 și N2 (GVW 3.501-12.000 kg) – 10.000 de euro

– subvenție maximă: 400.000 de euro per companie

– în 2022 stimulentele au fost valabile numai pentru M1 și N1, cu subvenție maximă de 100.000 de euro per companie, pe parcursul a 3 ani financiari.

 • Se pare că nu există niciun stimulent privind taxa de drum pentru BEV, dar sunt discuții între parlament și guvern pentru implementarea taxei zero pentru camioane și van-uri electrice.
 • Pentru camioanele pe gaz, nu există stimulente sau avantaje. De asemenea, nu există stații de alimentare cu LNG (la momentul realizării studiului, erau 2 în construcție).

Marea Britanie

 • Suportul disponibil pentru cumpărarea unui vehicul electric de categorie grea este un grant pentru vehicule cu emisii reduse. Pentru a se califica pentru grant, producătorii trebuie să îndeplinească anumite reguli, cum ar fi o garanție minimă pentru baterii de 3 ani și 60.000 de mile.
 • Pentru camioane mici – discount-ul maxim pentru anumite vehicule (N2) este de 16.000 de lire sterline. Pentru a fi eligibil pentru un grant, vehiculul trebuie:

– să aibă o masă brută cuprinsă între 4.250 și 12.000 kg

– să aibă un nivel de emisii cu cel puțin 50% mai scăzut decât cele ale unui vehicul convențional similar Euro VI, care poate transporta aceeași capacitate

– să fie capabil să parcurgă cel puțin 96 km fără emisii.

 • Pentru camioanele mari, discount-ul maxim pentru N3 este de 25.000 de lire sterline. Pentru a fi eligibil, un vehicul trebuie:

– să aibă masa peste 12.000 kg

– să aibă un nivel de emisii cu cel puțin 50% mai scăzut decât cele ale unui vehicul convențional similar Euro VI, care poate transporta aceeași capacitate

– să fie capabil să parcurgă cel puțin 96 km fără emisii.

Muntenegru

 • Bugetul aprobat pentru 2022 a fost de 200.000 de euro (100.000 pentru persoane fizice, 100.000 pentru persoane juridice).
 • Deadline pentru depunerea cererilor: 31 octombrie 2022.
 • Sume:

– 2.500 de euro pentru vehicule hibride și plug-in hibrid

– 5.000 de euro pentru vehiculele 100% electrice.

 • Stimulentele sunt aplicabile numai pentru vehiculele noi:

– autoturisme, clasa M1

– vehicule comerciale ușoare, clasa N1, până la 3,5 t.

Norvegia

 • Întreprinderea de stat Enova finanțează vehiculele LNG și electrice cu până la 50% din investiția suplimentară comparativ cu un camion diesel. Compensația ar putea, în anumite cazuri, să includă și infrastructura de încărcare, dacă este o soluție disponibilă pentru public.
 • Este pe punctul de a fi lansată o soluție de finanțare prin instituțiile financiare, ceea ce înseamnă că clientul poate lua vehiculul în leasing, proprietatea rămânând a producătorului.
 • Finanțarea pentru infrastructură a fost, pentru 2022, de 40% din investițiile adiționale. Alte avantaje includ 50% discount la taxa de drum sau limitarea taxelor la autostrăzile cu plată.
 • Un stimulent acordat o singură dată de 15.000 de euro pentru finanțarea infrastructurii la cumpărarea vehiculelor cu propulsie alternativă + o eventuală finanțare locală de până la 1 milion de coroane norvegiene (numai în Oslo).

Polonia

 • În prezent nu există programe de stimulare pentru electrificarea transportului cu camioanele, dar guvernul a avut consultări cu producătorii de camioane în octombrie 2022, privind o potențială schemă de finanțare.
 • Vor fi posibile programe de subvenții din bugetul UE, după încheierea înțelegerii cu Comisia Europeană privind schema de ajutor pentru achiziționarea de vehicule electrice. Polonia încă nu a îndeplinit schimbările convenite în sistemul juridic, o cerință pentru a primi subvențiile.

România

 • Niciun avantaj sau stimulent pentru achiziționarea de camioane electrice.
 • Nu există stații publice de încărcare specializate pentru vehicule comerciale medii sau grele.
 • Autoritățile au anunțat că plănuiesc să extindă programul de stimulare valabil pentru autoturisme și la camioane și autobuze, dar nu sunt disponibile detalii – buget, data lansării, criterii de alocare, valoare etc.
 • Există trei programe locale de finanțare pentru energia „verde”:

– Electric UP, pentru companii mici și mijlocii și HoReCa – stimulente de până la 100.000 de euro pentru panouri solare și stații de încărcare (min. 22kW AC)

– Infrastructură „verde” de încărcare, program disponibil pentru primării; finanțează stații de încărcare pentru autoturisme, în zonele urbane

– Finanțare pentru stații de încărcare prin PNRR.

 • Nu sunt planificate programe de stimulare pentru CNG și LNG.
 • Nu există stații de alimentare pentru camioane cu LNG, iar pentru CNG sunt doar 3.

Serbia

 • Bugetul aprobat pentru 2022 a fost de 1 milion de euro.
 • Deadline pentru depunerea cererilor: 31 octombrie 2022.
 • Sume:

– 2.500 de euro pentru vehicule hibride

– 3.500 de euro pentru hibrid plug-in

– 5.000 de euro pentru vehicule 100% electrice.

 • Stimulente aplicabile doar pentru vehicule noi, autoturisme, clasa M1 și utilitare ușoare N1, până la 3,5 t.

Spania

 • Program de stimulente implementat în Q1 2022.
 • Bugetul este administrat la nivel regional de Comunidad Autónoma.
 • Programul va fi activ până în aprilie 2024, dacă va exista buget disponibil.
 • Bugetul total este de 400 mil. euro. Prima tranșă de 170 mil. euro a fost deja lansată.
 • Programul include:

– achiziționarea unor vehicule grele cu „tehnologii curate” – electric, hibrid și hidrogen. Suma depinde de dimensiunile companiei (130.000 de euro pentru companiile mari, 160.000 pentru cele medii și 190.000 pentru cele mici). Fiecare companie de transport poate aplica pentru maximum 50 de unități

– cumpărarea de sisteme de încărcare: 10.000 de euro (50-100kW) / 25.000 de euro (100-150kW) / 40.000 de euro (150-350kW) / 70.000 de euro (>350kW)

– convertirea locală a vehiculelor existente cu ajutorul tehnologiilor mai curate.

Suedia

 • Pentru perioada bugetară 2023-2025, noul guvern suedez a aprobat:

– „Klimatpremien” – program de stimulente în valoare de 95 mil. euro pentru cumpărarea de camioane și echipamente grele (posibil și autobuze) cu combustibili alternativi, inclusiv electrice; maximum 20% din prețul total sau 40%din costul adițional, comparativ cu un camion diesel. Programul se derulează până la sfârșitul lui 2025.

– Program guvernamental în valoare de 250 mil. euro pentru rețeaua de încărcare și alimentare a camioanelor grele și ușoare, inclusiv stații de hidrogen. Nu se cunosc încă detalii, dar programul se va derula până în 2025.

– Încă 140 mil. euro alocate infrastructurii de încărcare, în bugetul programului „Klimatklivet”, până în 2025.

– Încă 270 mil. euro/an în cadrul „Klimatklivet” pot fi folosite într-o anumită măsură pentru stimulente pentru achiziționarea de camioane și infrastructură, cu un nivel maxim de 40% din costul investiției.

Țările de Jos

 • Vehiculele electrice nu plătesc taxă de drum. Camioanele de distribuție diesel plătesc 78 de euro/3 luni.
 • Deducere pentru investiții ecologice – până la 45% din costul investițiilor în plus față de cheltuielile deductibile normale. 144 de milioane în 2022, 194 de milioane preconizate pentru 2023.
 • Compania de arbitraj Vamil decide amortizarea a 75% a costurilor de investiție, ceea ce oferă un avantaj în lichidități și dobânzi. 25 de milioane în 2022, este propusă continuarea programului în 2023.
 • Companiile și instituțiile non-profit primesc subvenții pentru generarea de energie regenerabilă, căldură regenerabilă, gaz regenerabil și pentru reducerea emisiilor de CO2. Pentru programul SDE++, se preconizează fonduri de 750 mil. euro per domeniu energetic, pentru 2023.

sursa: Volvo Trucks

traducerea și adaptarea: Raluca MIHĂILESCU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.