Cifre privind licențierea vanurilor

Mai puțin de 10% din vehiculele certificate RAR, având masa maximă auto cuprinsă între 2,5 și 3,5 tone, se licențiaseră până pe 9 august, conform datelor furnizate de ARR la solicitarea ZIUA CARGO. Iată cifrele.

Potrivit evidențelor informatice ale Autorității Rutiere Române, până în 9 august, fuseseră licențiați 12.760 de operatori de transport care dețin vehicule a căror masă maximă autorizată este cuprinsă între 2,5-3,5 tone. Iar numărul de copii conforme emise de instituție pentru vehicule din această categorie se ridica la 42.520.

456.923 de cărți de identitate

De menționat că ARR a solicitat Registrului Auto Român numărul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone, dar nu au mai mult de 3,5 tone. În răspunsul primit în data de 24 martie, este menționat faptul că RAR a eliberat un număr de 456.923 de cărți de identitate pentru astfel de autoutilitare.

Nu se poate, însă, estima nivelul flotei care ar mai trebui licențiată, „având în vedere faptul că prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depășește 3,5 tone, faptul că multe astfel de autoutilitare sunt deținute de persoane fizice (care le pot închiria la diverse firme), coroborat cu faptul că nu se cunoaște câte astfel de autoutilitare tractează remorci și depășesc 3,5 tone”, conform ARR.

Transportul în interes propriu nelicențiat

Altfel spus, vehiculele cuprinse între 2,5 și 3,5 t, utilizate în interes propriu, nu trebuie licențiate, fiind aplicate prevederile OG 27/2011.

„Conform dispozițiilor art. 18 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, «prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu se aplică întreprinderilor care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca/semiremorca, depășește 3,5 tone și/sau cu vehicule rutiere destinate transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv conducătorul auto, sau întreprinderilor care efectuează operațiuni de transport rutier în cont propriu cu vehicule rutiere care se deplasează fără încărcătură.» De asemenea, conform dispozițiilor art. 19 din același act normativ, «prevederile privind accesul la transportul rutier în cont propriu nu se aplică întreprinderilor angajate exclusiv în următoarele tipuri de transport rutier național: (…)

  1. b) transportul de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depășește 3,5 tone»”

4-5 zile pentru eliberarea documentelor

În privința perioadei în care se eliberează documentele care atestă licențierea, ARR menționează 4-5 zile, mult sub termenul prevăzut de lege. „Precizăm faptul că termenul prevăzut la art. 22 alin.(1) și art. 26 alin.(1) din Normele metodologice aprobate prin OMTI 980/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru eliberarea licenței comunitare, respectiv a copiilor conforme, este de 15 zile, iar în momentul de față termenul mediu în care agențiile teritoriale procesează cererile și eliberează respectivele documente este de 4-5 zile.”

Probleme la licențiere?

Conform dispozițiilor art. 15 alin. (1) lit. c) din Ordonanța 27/2011, în vederea respectării cerinței privind capacitatea financiară, „întreprinderea și/sau managerul de transport al acesteia să nu fie în stare de faliment, în situație de insolvență fără a avea un plan de reorganizare aprobat, în stare de dizolvare sau de lichidare, potrivit legii.”

„Au existat cazuri în care o întreprindere era în situație de insolvență fără a avea un plan de reorganizare aprobat, drept pentru care nu i s-a eliberat licență comunitară”, precizează ARR.

Interes dublat pentru atestate de manager de transport

În acest context, interesul pentru obținerea atestatului de manager de transport a crescut, dar nu semnificativ. „Având în vedere faptul că, în ultimele 6 luni ale anului 2021, au fost eliberate, la nivel național, un număr de 80 de certificate de competență profesională ale managerului de transport, iar, în primele 6 luni ale anului 2022, au fost eliberate un număr de 163 de asemenea certificate, putem spune că există o majorare, însă nu putem aprecia dacă trendul crescător este generat strict de modificarea OG 27/2011 privind transporturile rutiere”, se arată în răspunsul primit de la Autoritatea Rutieră Română.

Instituția recomandă operatorilor de transport să apeleze la depunerea documentelor on-line pentru întreprinderile deja licențiate, în vederea reducerii atât a timpilor administrativi de operare, cât și a birocrației. „Întreprinderile care nu au mai fost licențiate trebuie să se prezinte la agențiile teritoriale, în vederea emiterii unei licențe comunitare și a unei copii conforme astfel încât să fie introduse în evidențele informatice”, precizează ARR.

Cereri de compensare pentru accize în valoare de 71 de milioane de lei, pentru trimestrul 2

2.819 operatori de transport au depus solicitări de compensare la ARR, instituție administrator al schemei de ajutor de stat, conform HG 667/2022. În acest context, autoritatea estimează la 3.000 numărul companiilor care urmează să beneficieze de ajutor conform schemei stabilite prin actul normativ citat mai sus.

De menționat că suma aferentă cererilor de compensare depuse de transportatori pentru trimestrul 2 al anului se ridică la 71.031.646 de lei.

„Instituția noastră a asigurat acordarea suportului tehnic atât prin intermediul adresei de e-mail sesizari.accize@arr.ro, cât și telefonic, la numerele de telefon disponibile pe pagina de internet ARR. Totodată, pe site a fost publicat un comunicat cu un set de recomandări adresate operatorilor de transport, iar platforma compensare.arr.ro a fost însoțită de un manual de utilizare, prin care operatorii de transport să poată respecta rigorile informatice implementate potrivit prevederilor din HG 667/2022. Astfel, operatorii de transport au regăsit răspunsuri la majoritatea întrebărilor care au fost adresate, în ceea ce privește procedura de compensare a creșterii prețului la combustibil.”

Solicitările pentru trimestrul 3 se înregistrează în octombrie

Potrivit calendarului oficial pe acest segment, cererile de compensare pentru trimestrul 2 al anului au fost depuse, exclusiv online, între 1 și 27 iulie, pentru ca, între 1 și 15 octombrie, să fie transmise solicitările privind trimestrul 3, iar pentru trimestrul 4, cererile vor putea fi depuse între 1 octombrie și 1 decembrie. Ulterior datelor limită, sistemul informatic nu mai permite înregistrarea altor cereri sau documente.

Deciziile de aprobare vor fi emise de Autoritatea Rutieră Română, după alocarea plafoanelor trimestriale de către Ministerul Finanțelor, ordonatorul principal de credite. „Potrivit legislației în vigoare, termenul de soluționare al cererilor de compensare va curge de la data la care instituția noastră va primi din partea Ministerului Finanțelor plafonul trimestrial”, precizează ARR.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.