Conduită garantată. Expediții sigure

USER a actualizat condițiile generale de transport și servicii accesorii care stau la baza activității societăților de expediții membre. Setul de prevederi datează din 1995, fiind generat de nevoia unor condiții standardizate de transport și servicii conexe, ținând cont și de practica altor țări cu activități de expediții, transport și logistică dezvoltate.

Versiunea actualizată și îmbunătățită a fost aprobată cu ocazia Adunării Generale a membrilor Uniunii Societăților de Expediții din România (USER), care s-a desfășurat în luna mai, iar materialul integral poate fi citit pe site-ul organizației.

Setul de condiții include prevederi valabile pentru toate modurile de transport și servicii accesorii (rutier, aerian, feroviar, maritim, naval, multimodal, servicii logistice, vamale etc), care pot fi folosite ca parte integrantă din contractele/comenzile de expediții, de către membrii USER.

Mai multe capitole. Precizări suplimentare

Concret, noua versiune cuprinde mai multe capitole față de precedenta și detaliază răspunderea societăților de expediții, limitarea acestei răspunderi pentru toate modurile de transport, obligațiile părților implicate, explicând ce este contractul de expediții, și conține prevederi legate de asigurări.

Marius Cae

„Neutilizarea condițiilor generale face ca societățile de expediții să se angajeze în procese lungi și complicate de alcătuire a unor contracte”, a declarat Marius Cae, președinte USER, precizând că, pentru a veni în întâmpinarea membrilor, Uniunea a elaborat aceste condiții generale ținând cont de o serie de principii.

În primul rând, industria de expediții are nevoie de norme standardizate de expediere, transport, depozitare, care stabilesc relațiile și responsabilitățile între partenerii din cadrul activității de expediții. În plus, existența unor condiții reglementate facilitează negocierea și încheierea contractelor de transport și servicii accesorii, făcând parte integrantă din acestea. „Condițiile generale sunt recomandate și aplicate de organizațiile profesionale din țări cu activități de expediții importante, ca, de altfel, și de Federația Internațională a Asociațiilor de Expediții de Mărfuri (FIATA). Și trebuie să se constituie în norme de aplicare ale unor acte legislative interne și internaționale și ale unor reguli de bune practici”, a explicat Marius Cae.

Broșura „Condițiile generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții” poate fi comandată de la USER (office@user.ro).

Extras: Articolul 3 – Contractul de expediție

3.1 Contractul de expediție este un contract prin care societatea de expediții se obligă să încheie, în nume propriu și în contul clientului, un contract de transport și/sau să îndeplinească operațiunile accesorii.

3.2 Societatea de expediții care ia asupra sa obligația executării transportului, cu mijloace proprii sau ale altuia, în tot sau în parte, are drepturile și obligațiile transportatorului.

3.3 În contractul de expediție, se prevăd clauze atât cu privire la transportul propriu-zis, cât și la serviciile accesorii transportului.

3.4 Comanda de transport confirmată de societatea de expediții se consideră contract încheiat, așa cum este prevăzut la pct. 3.1.

3.5 USER poate pune la dispoziția membrilor săi, la cerere, contracte-cadru de expediții.

3.6 Contractul de expediții se completează cu Condițiile generale de transport și servicii ce stau la baza activității societăților de expediții, așa cum este prevăzut la pct.1.2.

3.7 Societățile de expediții care încheie contracte de intermediere sau de agenți, potrivit Codului civil, vor urma normele prevăzute de acesta.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.