DOCUMENTELE FIATA: Cum le utilizăm

Cu ocazia evenimentelor de pe parcursul anului trecut, dar și a cursurilor, pe care USER le organizează sub egida FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations), am constatat că documentele de transport și expediții create de federația internațională nu sunt cunoscute de expeditorii de marfă.

Documentele FIATA au o reputație excelentă, la nivel internațional, fiind recunoscute ca documente de tradiție și încredere și contribuind, astfel, la facilitarea schimburilor comerciale.

USER, sigura organizație din țară afiliată la FIATA, este licențiată de către aceasta să distribuie membrilor săi documente de transport specifice (conosament, scrisoare de transport, certificat de primire al expeditorului), create de federație în vederea stabilirii unui standard uniform de utilizare.

În România, documentele de transport FIATA pot fi emise doar de societățile de expediții membre ale USER și cărora uniunea le dă aprobarea pentru utilizare.

Iată câteva detalii cu privire la fiecare dintre aceste documente.

FIATA Multimodal Bill of Lading (FBL) – Conosament multimodal FIATA

Pentru transportul mărfurilor, casele de expediții pot folosi fie propriile conosamente (House Bill of Lading – HBL), fie Conosamentul FIATA (FBL).

De ce este recomandat să fie utilizat Conosamentul FIATA, în loc de propriul B/L? Care sunt asemănările și diferențele dintre un FBL și un conosament propriu, emis de expeditor?

În ceea ce privește rolul, ambele îndeplinesc aceleași funcții:

  • dovada unui contract de transport pe mare
  • dovada preluării sau încărcării mărfurilor de către societatea de expediții, prin care aceasta se obligă să livreze mărfurile la destinație
  • titlul reprezentativ al mărfii (dreptul de proprietate asupra bunurilor); așadar, trebuie prezentate, în original, de destinatar, pentru livrarea mărfurilor la destinație.

Principala diferență este că FIATA FBL are propriii termeni și condiții înscrise pe verso, printre care: răspunderea casei de expediții, a subcontractanților și a altor persoane implicate, limitarea răspunderii, termenul de prescriere, despăgubiri și multe altele. Toate acestea, pe lângă faptul că dau mai multă credibilitate acestui document, ajută foarte mult casa de expediție care îl emite, acoperind-o pentru anumite riscuri ce pot apărea.

Conosamentul FBL este recunoscut, la nivel mondial, ca fiind un document de titlu negociabil, în conformitate cu Regulile uniforme ale Camerei de Comerț Internaționale (ICC). Are înscrisă pe el sigla ICC, în plus față de cea a FIATA, a USER și a casei de expediții emitente.

Conosamentele FIATA sunt foarte frecvent menționate în scrisorile de credit și în instrucțiunile de expediere, ca documente de transport preferate și sunt recunoscute de Grupul Comisiei Bancare ICC, fiind negociate de către bănci. În cazul în care conosamentele sunt eliberate, în nume propriu, de către o societate de expediții (HBL), nu pot fi negociate, dacă acest lucru nu se prevede expres în acreditiv.

Pentru a evita folosirea greșită a acestor conosamente și pentru a asigura buna reputație a lor, USER are câteva obligații: să aloce un număr de înregistrare fiecărui set de documente FIATA, să țină o evidență a numerelor de înregistrare, să păstreze o copie a poliței de asigurare de răspundere civilă valabilă, încheiată de societatea care solicită documente de transport FIATA.

Prin urmare, este în interesul caselor de expediții să utilizeze FBL, pentru a se bucura de beneficiile și protecția pe care acest document, recunoscut pe scară largă de bănci, linii maritime și organizații comerciale, le oferă.

Iuliana Badea

FIATA Multimodal Transport Waybill (FWB) – Scrisoare de transport multimodal FIATA

În multe ocazii, există confuzii între conosament și scrisoarea de transport. Cu toate acestea, fiecare îndeplinește funcții foarte specifice. Ambele sunt documente de bază, care garantează transportul multimodal și maritim. Așa cum am explicat mai sus, la FBL, conosamentul, pe lângă faptul că servește drept contract de transport și primire a mărfurilor, are utilitatea unui document de proprietate. Pe când scrisoarea de transport multimodal/maritim este dovada contractului de transport și a primirii mărfurilor, dar servește doar ca dovadă. În acest fel, transportatorul este eliberat, odată cu livrarea mărfii către persoana identificată în document.

Atunci când nu este necesar un titlu reprezentativ, care să acopere mărfurile și să încorporeze dreptul de a dispune de ele, conosamentul poate fi înlocuit cu scrisoarea de transport.

Documentul FWB nu este negociabil.

Se utilizează atunci când expeditorul mărfurilor (shipper) ia decizia de a elibera imediat controlul asupra încărcăturii: mărfurile pot fi livrate persoanei identificate în document, fără ca aceasta să prezinte niciun document pentru a revendica marfa. Așadar, spre deosebire de conosamentul FIATA de transport multimodal negociabil (FBL), FWB nu trebuie prezentat de destinatar pentru livrarea mărfurilor la destinație.

Este recomandabil să se utilizeze o scrisoare de transport multimodal/maritim atunci când expeditorul mărfii cunoaște bine destinatarul mărfii….

…în cazul în care mărfurile nu vor fi tranzacționate în timpul transportului, sau dacă sunt plătite într-un cont cu credit aprobat.

Camera de Comerț Internațională (ICC) a considerat că FWB este conform cu Regulile UNCTAD/ICC pentru documentele de transport multimodale, prin urmare, acesta poartă sigla ICC, alături de sigla FIATA, a USER și a casei de expediții emitente.

La fel ca și conosamentul FBL, FIATA FWB are propriii termeni și condiții pe verso și este supus acelorași restricții privind distribuirea de către USER.

FIATA Forwarders Certificate of Receipt (FCR) – Certificat de primire al expeditorului

Poate nu multe societăți de expediții au cunoștință de existența documentului introdus de FIATA, ca o dovadă că acestea au luat în primire mărfurile de la un furnizor, pentru a le transporta la cumpărător.

FIATA FCR permite societății de expediții să furnizeze clientului (consignor) un document special ca o confirmare oficială că a preluat mărfurile de la acesta și și-a asumat responsabilitatea asupra lor.

FIATA FCR poate fi emis de casa de expediții și predat clientului imediat după ce aceasta a primit mărfurile, certificând faptul că este în posesia lor, cu instrucțiuni irevocabile pentru expediere către destinatar, prezentate în document, sau pentru păstrarea acestora la dispoziția clientului, dacă destinatarul nu este specificat.

Aceste instrucțiuni pot fi anulate numai în cazul în care documentul original FIATA FCR este predat societății de expediții emitente și numai dacă aceasta este în măsură să respecte această anulare sau modificare.

FIATA FCR nu este un document de transport propriu-zis, deoarece nu determină livrarea efectivă, ci este doar dovada primirii mărfurilor de către casa de expediții.

Acest document va fi utilizat în principal atunci când furnizorul vinde bunurile în condițiile de livrare EX WORKS, FOB, FCA (INCOTERMS 2020) și trebuie să demonstreze că și-a respectat obligațiile față de cumpărător, prin prezentarea unui FIATA FCR. În cazul unei Scrisori de Credit, vânzătorul va putea să prezinte, în aceste condiții, un document FIATA FCR emis de către o societate de expediții, pentru a obține plata prețului de vânzare pus la dispoziția sa de către cumpărător în condițiile Scrisorii de Credit. Vânzătorul nu mai poate dispune de bunurile predate societății de expediții după ce documentul FIATA FCR a fost predat cumpărătorului.

FIATA FCR nu este negociabil, adică livrarea mărfurilor către destinatar nu depinde de predarea acestui document. De aceea, se emite un singur original. În cazul în care sunt necesare copii suplimentare, trebuie folosite formulare special imprimate cu cuvintele „Copie”.

FIATA FCR prezintă pe verso Condițiile generale de transport și servicii emise de Uniunea Societăților de Expediții din România.

Iuliana BADEA

secretar general USER

office@user.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.