GRUP DE LUCRU LA GUVERN, PENTRU MODIFICAREA OG 37/2007. România aliniază sancțiunile la Pachetul Mobilitate 1

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) pentru modificarea și completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Noul act normativ va pune legislația națională în acord cu Regulamentul (UE) 2020/1054 privind Pachetul Mobilitate 1. În prezent, anumite încălcări din Regulamentul (UE) 2016/403 nu se regăsesc în cuprinsul OG 37/2007, fiind necesară introducerea acestora în cuprinsul ordonanței.

Patronatele din transporturile rutiere au fost invitate la Guvern și au stabilit, împreună cu premierul Ludovic Orban, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și ministrul finanțelor, Florin Cîțu, constituirea unui grup de lucru pe această temă. „Am cerut unificarea într-o singură sancțiune, la o singură entitate de control, nu la trei, și într-un singur act normativ, nu în două, pe chestiunea legată de nerespectarea Regulamentului 561. Noi avem acum și OG 37, și HG 69 și am cerut măsuri mai drastice pentru șoferii care folosesc sisteme de păcălire a timpilor de conducere și odihnă. Pe modificarea celor două acte normative, vom avea un grup de lucru pentru comasare”, ne-a declarat Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).

Proiectul de OUG prevede următoarele modificări în OG 37/2007:

La articolul 8, alineatul 2, literele m) și hh) vor avea următorul cuprins:

„m) remunerarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a conducătorilor auto angajați sau puși la dispoziția sa în funcție de distanța parcursă, de rapiditatea livrării și/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar și sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranța rutieră și/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) 561/2006;

 1. hh) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus săptămânal sau nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6b) din Regulamentul (CE) 561/2006 privind compensarea în cazul efectuării perioadelor de repaus săptămânal reduse”.

După litera jj) se introduc 8 noi litere, literele kk) – ss), cu următorul cuprins:

„kk) efectuarea la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal normale și a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare;

 1. ll) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8a din Regulamentul CE 561/2006;
 2. mm) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligației de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8a din Regulamentul CE 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat;
 3. nn) depășirea a 12 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult;
 4. oo) perioada de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 ore este mai mică sau egală cu 65 de ore;
 5. pp) perioada de conducere între orele 22:00 și 06:00 mai mare sau egală cu 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulți conducători auto;
 6. rr) depășirea a 6 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus săptămânal cu 12 ore sau mai mult;
 7. ss) utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier aprobat”.

La articolul 8, dar la alineatul 4, după litera ș) se introduc cinci noi litere, t) – w), cu următorul cuprins:

„t) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor privind derogarea de la art. 6-9 din Regulamentul CE 561/2006, a prevederilor privind indicarea manuală a cauzei derogării sau a prevederilor privind compensarea perioadei de prelungire, în condițiile prevăzute la art. 12 din Regulament;

ț) nerespectarea de către conducătorul auto a obligației de a preschimba cardul de conducător auto cu unul nou, la solicitarea autorității competente, dacă este necesar pentru a se conforma specificațiilor tehnice relevante;

 1. u) depășirea a 12 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus normală, cu până la 3 ore;
 2. v) depășirea a 6 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu până la 3 ore;
 3. w) nerespectarea de către întreprinderea/operatorul de transport rutier a obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau (3) din Regulamentul CE 561/2006”.

Sancțiuni

Contravențiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. a-k (depășirea timpilor de condus, lipsa tahografului digital, utilizarea altei cartele tahografice decât a celei emise conducătorului auto, distrugerea datelor înregistrate pe diagrama tahografică, intervenția asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, prezența în vehicul a unui dispozitiv care poate fi folosit la alterarea datelor înregistrate), respectiv atelierului autorizat pentru fapta prevăzută la lit. l, se vor sancționa cu amendă de la 9.000 la 12.000 de lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii sau conducătorului auto, după caz.

Amenzi între 4.000-6.000 de lei se vor aplica operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. 2 (încălcări foarte grave ale dispozițiilor Regulamentului (CE) 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 și, după caz, ale Acordului AETR) lit. a, aa, bb, cc, ee, dd-l, o, q, r, ș–z,– ii, kk, nn–ss, m, mm, n, p, s, jj, ll, x.

Se va mări cuantumul amenzii actuale, cuprinsă între 600-1.000 de lei, la 2000-4.000 de lei, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. 3 lit. z, sancțiune care se va aplica atelierului autorizat, pentru corelare cu amenzile similare aplicate de RAR atelierelor auto.

Amenzi între 600-1.000 de lei se vor aplica, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. 3 lit. a-k, m-y și aa-dd.

Amenzi între 600-1.000 de lei se vor aplica operatorului de transport rutier/întreprinderii, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. 3 lit. l.

Amenzi de la 250 la 500 de lei se vor aplica operatorului de transport rutier/întreprinderii, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. 4 lit. w, dar și conducătorului auto sau, după caz, operatorului/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. 4 lit. a-v.

Vor fi actualizate corespunzător sancțiunile prevăzute la art. 9. Totodată, la art. 9, alin. 4 va fi introdus și personalul cu atribuții de control din cadrul Registrului Auto Român, care aplică amenzile în cazul atelierelor autorizate.

De asemenea, va fi introdusă o prevedere, pentru claritatea aplicării, potrivit căreia deținătorul autovehiculului suportă costurile verificării de către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză a integrității aparaturii de înregistrare, urmare solicitării agentului constatator.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a noii OUG, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va actualiza Normele metodologice din OMT nr. 1.058/2007.

Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat, în data de 31 iulie, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noile reguli privind duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal se aplică direct, în toate statele membre, din 20 august. Într-o a doua etapă, peste un an și jumătate, va intra în vigoare prevederea cu întoarcerea camionului la fiecare două luni.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.