Informații relevante privind examinarea șoferilor

Examenele continuă, iar, pe teritoriul României, certificatele care expiră în această perioadă beneficiază de prelungire. Șoferii care ies, însă, în afara granițelor, trebuie să meargă la evaluare. Despre aspecte concrete care țin de certificarea șoferilor și a managerilor din transporturi, am stat de vorbă cu Mihai Alecu, directorul general al Autorității Rutiere Române (ARR).

Mihai Alecu, director general ARR

ZIUA CARGO: Șoferii și managerii ale căror atestate expiră în această perioadă sunt îngrijorați cu privire la posibilitatea prelungirii lor. Ce informații ne puteți oferi, pe această temă?

Mihai Alecu: Toate documentele eliberate de către Autoritatea Rutieră Română rămân valabile pe teritoriul României, pe toată perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020 privind unele măsuri pen tru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Având în vedere că starea de alertă nu a încetat, iar aceste atestate sunt încă valabile pe teritoriul României, șoferii care activează la nivel național și managerii ale căror atestate expiră în aceasta perioadă nu ar trebui să aibă motive de îngrijorare.

La nivel european, șoferii ale căror atestate au expirat începând cu 1 septembrie 2020 nu mai beneficiază de prelungirea valabilității, însă aceștia au posibilitatea de a susține examenul pentru obținerea atestatului și în perioada stării de alertă. Câte certificate de pregătire profesională urmează să expire până la finalul anului?

Numărul atestatelor pentru manageri consilieri, instructori și taxi, care ur mează să expire până la sfârșitul anu lui, începând cu luna octombrie, este de 8.388. De asemenea, numărul certificatelor care au expirat sau ar urma să expire în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 este de 25.463 pentru CPC mărfuri și de 4.282 pentru CPC persoane. Numărul certificatelor pentru ADR care ar urma să expire în aceeași perioadă este de 2.150.

Când vor expira primele atestate care au beneficiat de prelungire?

Pe teritoriul României, atestatele încă nu au expirat, acestea fiind valabile pe perioada stării de alertă și pentru o perioadă de 90 de zile de la în cetarea acestei stări.

La nivelul Uniunii Europene, certificatele de pregătire profesională pentru șoferi care au expirat în perioada februarie-august, au beneficiat de o pre lungire a valabilității de 7 luni. Această prelungire expiră etapizat, în perioada următoare, începând din octombrie, pentru certificatele care trebuiau să expire în februarie.

În două rânduri examenele au fost suspendate, care au fost motivele?

Suspendările sesiunilor de examinare au fost generate de restricțiile impuse, la momentul respectiv, la nivel național/local, după caz, precum și de cazurile de COVID-19 din rândul examinatorilor.

Care este, în acest moment, situația organizării examenelor, inclusiv din punctul de vedere al spațiilor de examinare?

În prezent, activitatea de examinare se desfășoară în condiții normale, iar șoferii și managerii ale căror atestate expiră au posibilitatea de a susține examenul. Au fost relocate spațiile de examinare din incinta unităților de învățământ care au transmis notificări cu privire la restricțiile/interdicțiile privind accesul terțelor persoane în incinta acestora, conform prevederilor Ordinului Ministrului Educației și Cercetării numărul 5.487/2020.

Ținând cont de schimbarea spațiilor de examinare, ce măsuri ați luat pentru menținerea securității?

Pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și pentru desfășurarea în siguranță a examenelor teoretice pentru obținerea atestatelor profesionale din domeniul transporturilor rutiere, Autoritatea Rutieră Română a elaborat un set de măsuri ce sunt aplicate în desfășurarea activității de examinare.

Astfel, accesul în incintă pentru susținerea examinării teoretice se realizează numai pentru candidații programați de către Centrele de Pregătire și Perfecționare, astfel încât să se asigure o distanță minimă de 1,5 m, între oricare 2 persoa ne apropiate și exclusiv pentru candidații care se regăsesc în lista afișată pe site-ul ARR.

Accesul se face strict la ora programată, după confirmarea că respectivul candidat figurează pe lista candidaților la examinare și numai după verificarea temperaturii (sub rezerva absenței simptomelor virozelor respiratorii) și dezinfecția mâinilor.

Menționez că accesul se face în mod controlat, astfel încât, pe coridoare, să se poată păstra distanța de minim 1,5 m între candidați, care vor purta în permanență mască (medicală simplă sau mască nemedicală din diverse materiale textile).

În cazul în care șoferii și managerii nu respectă aceste condiții, nu vor avea acces în sala de examinare. De asemenea, candidații au fost în științați să evite pe cât posibil contactul între ei, precum și cu examinatorii (nu se va strânge mâna, se va menține o distanță de mai mult de 1,5 m în timpul unei discuții etc.).

Sunt încă zvonuri în piață care susțin că există posibilitatea să îți obții atestatul fără să te prezinți la concurs, contra unei anumite sume. Cum puteți comenta aceste afirmații? Cei care identifică situații incorecte vă pot transmite sesizări?

Vizavi de zvonurile care circulă în piață, vă reamintim faptul că tocmai o comisie de examinare a depistat încercarea de fraudare (prin substituirea unor persoane) și a sesizat organele abilitate de cercetare penală, drept pentru care există o anchetă în curs. Totodată, ARR a implementat o serie de măsuri suplimentare, în ceea ce privește securitatea sistemului informatic de examinare. De asemenea, Autoritatea Rutieră Română a relocat o serie de spații de examinare unde au existat zvonuri sau suspiciuni legate de procesul de examinare.

Mesajul ARR în ceea ce privește suspiciunile de fraudare de orice tip a procesului de examinare este acela de a sesiza atât organele abilitate, cât și conducerea Autorității.

Despre ce capacitate de examinare putem vorbi, în acest moment?

Examinarea persoanelor care doresc sa obțină certificatul/atestatul de competență profesională se realizează numai pe bază de programare. Toate persoanele interesate (șoferii și managerii ale căror atestate expiră fără a se limita la aceștia, inclusiv persoanele care au dorit accesul la profesie), care s-au programat în această perioadă au fost examinate.

Cei care nu reușesc să dea examen în perioada necesară, pot beneficia de prelungiri de valabilitate (la nivel național și european)?

Așa cum spuneam, toate documen tele eliberate de către Autoritatea Rutieră Română rămân valabile pe teritoriul României, pe toată perioada stării de alertă, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că valabilitatea certificatelor de competență profesională care au expirat în perioada 1 februarie 2020-31 august 2020 beneficiază de o prelungire de 7 luni de la data expirării, potrivit Regulamentului 698/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de sta bilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul epidemiei de COVID-19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor, publicat pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române la secțiunea Utile-Reglementări UE.

În ceea ce privește certificatele ADR ale conducătorilor auto a căror valabilitate expiră între 1 martie și 1 noiembrie 2020, acestea rămân valabile până la 30 noiembrie 2020, potrivit Acordului Multilateral ADR M324 cu privire la certificatele de pregătire profesională ADR ale conducătorilor auto și certificatele consilierilor de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase.

Este foarte probabil ca, la finalul anului, când vor expira perioadele de prelungire, să existe presiuni mult mai mari privind examinările. Ce aveți în vedere pentru creșterea capacității de examinare?

ARR va desfășura, în continuare, activitatea de examinare, atât timp cât autoritățile centrale nu vor impune restricții la nivel național/local, după caz, având în vedere creșterea numărului de cazuri COVID-19. De asemenea, vă asigur că s-au luat măsuri și pentru identificarea unor spații de examinare în incinta unor sedii ale Agențiilor Teritoriale ale ARR, ceea ce va fa cilita organizarea activității de examinare în aceste județe.

Ce mesaj sau sfat vreți să transmiteți atât șoferilor, managerilor cât și administratorilor de companii de transport?

În cazul în care doresc să afle informații cu privire la organizarea unei sesiuni de examinare, recomand tuturor managerilor, cât și administratorilor de companii de transport să consulte, în special, informațiile publicate pe site-ul www.arr.ro, întrucât, în ultima perioadă, au circulat multe zvonuri în piață, care nu au coincis cu măsurile întreprinse de către ARR, provocând anumite nemulțumiri în rândul șoferilor.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.