INSPECȚIA MUNCII: Amenzi de aproape un milion de lei, la service-uri auto

Inspectorii de muncă au aplicat amenzi de aproape un milion de lei, în ultima perioadă, la angajatorii din domeniul întreținerii și reparării autovehiculelor.

Campania națională pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, precum și în privința securității și sănătății în muncă, de către angajatorii din domeniile întreținerii și reparării autovehiculelor s-a finalizat cu 1.288 de controale.

667 de sancțiuni contravenționale

Au fost dispuse 667 de sancțiuni contravenționale, dintre care 138 de amenzi, în valoare totală de 938.600 de lei. Pentru muncă nedeclarată, au fost aplicate amenzi de 320.000 de lei. Un număr de 16 persoane au fost identificate că lucrau fără forme legale.

Cele mai frecvente încălcări în domeniul relațiilor de muncă au fost nerespectarea încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă, a contractului cu timp parțial și a programul de lucru inegal; lipsa evidenței orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat. De asemenea, angajatorul nu a inclus în contracte toate elementele obligatorii a fi cuprinse, nu a respectat prevederile privind dovada acordării drepturilor salariale și a dispozițiilor privind regulamentul intern: întocmire, dispoziții obligatorii, aducerea la cunoștința salariaților.

Peste 1.100 de deficiențe privind securitatea în muncă

În domeniul securității și sănătății în muncă, au fost aplicate 553 de sancțiuni, dintre care amenzile au însumat 523.500 de lei. Inspectorii au dispus scoaterea din uz a 37 de echipamente, iar pentru un loc de muncă a fost sistată activitatea până la remedierea neregulilor. În total, au fost constatate 1.163 de deficiențe, pentru care au fost dispuse tot atâtea măsuri, cu termene concrete de înlăturare a acestora, iar modul lor de îndeplinire va fi monitorizat.

Cele mai frecvente neconformități au fost instruirea incompletă, neasigurarea condițiilor de aplicare a măsurilor de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor. Au fost depistate și improvizații la instalația electrică, prize electrice fixate necorespunzător în perete, tablouri electrice deschise și lipsa buletinului de verificare a împământării. Instrucțiunile proprii nu erau adaptate la particularitățile activităților și ale locului de muncă, iar pe echipamente nu erau afișate instrucțiunile. Alte nereguli: lipsa fișelor cu date de securitate pentru substanțe chimice, neasigurarea controlului medical periodic, instruirea insuficientă și neadecvată pentru activitățile din service-uri, neasigurarea echipamentelor individuale de protecție sau echipamente de muncă necorespunzătoare etc.

Riscuri de accidentare

Un alt aspect avut în vedere de inspectori s-a referit la faptul că lucrătorii din acest sector sunt expuși unor riscuri de accidentare severă la locul de muncă, cum sunt intoxicarea, electrocutarea, și solicitare fizică excesivă. „Au fost descoperite spații cu ventilație insuficientă, improvizații electrice sau de altă natură la echipamentele de muncă, perioade lungi în care angajații stau în picioare, utilizarea recipientelor sub presiune, manevrarea necorespunzătoare a substanțelor chimice, dar și a autovehiculelor în incinta spălătoriilor”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct în domeniul securității și sănătății în muncă.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.