Noi detalii despre e-Transport

În M.O. 1264, din 29 decembrie 2022, a fost publicat Ordinul 2545/6316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română (AVR).

Foto: Jean-Mihai Pîlșu

Prin sistemul RO e-Transport, Guvernul vrea să monitorizeze transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, adică orice transport de astfel de mărfuri care începe și se finalizează pe teritoriul național, orice tranzacție transfrontalieră care începe în România (de exemplu: export, livrare intracomunitară) ori se finalizează în România (de exemplu: import, achiziție intracomunitară) sau orice transport intracomunitar de mărfuri aflate în tranzit și depozitate temporar pe teritoriul României.

Bunurile cu risc (conform Ordinului ANAF 802/2022)

 1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv.
 2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv.
 3. Băuturi, lichide alcoolice și oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv.
 4. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517.
 5. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv.
 6. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv.
 7. Încălțăminte, ghete și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv.
 8. Fontă, fier și oțel, care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214

Începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii prevăzuți au fost obligați să declare în sistemul RO eTransport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT (codul unic generat de sistemul RO eTransport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri).

Schimbări față de varianta din iunie

Prin Ordinul 2545/6316/2022, se abrogă Ordinul președintelui ANAF și al președintelui AVR 1190/4625/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, publicat în Monitorul Oficial al României 656 din 30 iunie 2022.

Majoritatea prevederilor au fost păstrate în noua procedură, însă, există și unele schimbări importante pe care trebuie să le aibă în vedere companiile care vând, cumpără sau organizează transferul pentru bunuri riscante din punct de vedere fiscal, transportate pe cale rutieră.

Una dintre cele mai importante modificări este legată de autovehiculele care transportă astfel de mărfuri. Dacă în procedura abrogată erau vizate doar vehiculele rutiere cu o masă maximă autorizată de cel puțin 3,5 tone, în noul ordin categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Alte precizări din ordin

 • Dacă bunurile n-au fost recepționate sau au fost recepționate parțial de către beneficiar/destinatar, cele nerecepționate revin la expeditor în baza codului UIT inițial (este vorba de codul special pentru fiecare transport raportat); returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care trebuie obținut un cod UIT nou.
 • Dacă bunurile sunt transportate atât pe cale rutieră, cât și prin alte moduri de transport (naval, feroviar, aerian), în e-Transport se declară numai componenta de transport rutier (locul de încărcare/descărcare este considerat locul în care mijlocul de transport rutier preia/predă bunurile).
 • Atunci când transportul nu se termină în perioada de valabilitate a codului UIT, trebuie obținut un nou cod.
 • Sunt scutite de raportarea în e-Transport atât transporturile de bunuri riscante ce reprezintă produse agricole cumpărate de la producătorii agricoli pe baza carnetului de comercializare, cât și, în anumite condiții, transporturile de bunuri riscante ce reprezintă produse agricole vegetale obținute după recoltare.
 • Sunt detaliate regulile pentru stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate de autorități.

Amenzi

De la 1 ianuarie 2023, intră în vigoare amenzile cuprinse între 5.000 și 100.000 lei pentru operatorii care încalcă obligațiile aferente înregistrării transporturilor afectate în sistemul RO e-Transport. Amenzi, în cuantum diferit, sunt și pentru persoane fizice, și pentru persoane juridice, conform OUG 41/2022. Sancțiunile sunt aplicate de inspectorii ANAF, de vameși sau de polițiști (de la Poliția Națională).

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.