Noutăți fiscale în 2021

Multe dintre ajutoarele de stat acordate, anul trecut, companiilor și PFA afectate de pandemia COVID-19 au fost păstrate de Guvern și pentru prima jumătate a anului 2021. Prin Ordonanța de Urgență 226, publicată în Monitorul Oficial, pe 31 decembrie 2020, s-au prelungit termene și s-au operat modificări în domeniul fiscal-bugetar, în privința eșalonării simplificate, amnistiei fiscale, restructurării financiare, rambursării TVA etc.

Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor și premierul Florin Cîțu

Termene prorogate

 • Până la 31 martie 2021, inclusivpentru anularea dobânzilor și penalităților aferente obligațiilor fiscale principale, pentru contribuabilii cu datorii la buget pe 31 martie 2020.
 • Până la 31 martie 2021 – amnistia fiscală la penalități (OUG 69/2020).
 • Până la 31 martie 2021, eșalonarea simplificată a datoriilor persoanelor fizice și firmelor, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare.
 • Până la 15 martie, inclusiv, pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și a contribuțiilor sociale datorate de persoane fizice.
 • Până la 31 martie, pentru rambursarea TVA, cu control ulterior.
 • Până la 25 mai, inclusiv, pentru plata impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii, datorate de persoanele fizice.
 • Până la 25 mai, inclusiv, termenul prevăzut pentru depunerea formularului 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.
 • Până la 31 decembrie 2021, termenul privind dotarea cu aparate de marcat electronice.
 • Șomajul tehnic subvenționat (OUG 30/2020, OUG 120/2020).

În toate domeniile de activitate cu restricții pentru afaceri din cauza pandemiei (inclusiv la angajatorii cu activitatea suspendată din cauza infectărilor cu coronavirus), statul continuă să subvenționeze, la cerere, indemnizațiile de șomaj tehnic plătite de angajatori salariaților suspendați. Banii se cer lunar, pentru luna anterioară. Indemnizația este de 75% din salariul brut al angajatului suspendat, însă statul acoperă cel mult 75% din câștigul salarial mediu brut pe 2020, adică maximum 4.072 de lei.

Indemnizația pentru PFA-urile și alți profesioniști cu activitate întreruptă (OUG 30/2020): ajutorul este de 75% din câștigul salarial mediu brut pe 2020, adică maximum 4.072 de lei.

Indemnizația pentru PFA-urile cu activitate redusă (OUG 132/2020) este de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe 2020, adică 2.253 de lei.

 • Decontarea parțială a salariilor anumitor șomeri angajați (OUG 220/2020): angajatorii primesc, timp de 12 luni, 50%, dar nu mai mult de 2.500 de lei/lună, din salariul unor persoane din 3 categorii pe care le încadrează în muncă, în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2021, pe o perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, cu obligația menținerii contractului minimum 12 luni (ajutor stabilit inițial prin OUG 92/2020). Beneficiarii sunt cei cu vârsta de peste 50 de ani, rămași fără serviciu din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă; șomerii între 16 și 29 de ani; românii din aceleași categorii de vârstă, concediați din motive neimputabile lor, de angajatorii străini, pe teritoriul altor state. Sumele nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile acordate angajatorilor care au încheiat contracte sau convenții cu AJOFM.
 • Kurzarbeit (modificare OUG 132/2020): este accesibil la reducerea cu până la 50% din programul de lucru, în starea de alertă, iar ajutorul statului este o indemnizație acordată în plus față de salariul redus deja plătit de angajator – angajatorul suportă cel puțin 50% din salariile întregi ale lucrătorilor săi, iar statul, 75% din diferența dintre salariile întregi și salariile reduse.

Decontarea parțială a salariaților sezonieri: pentru trei luni la alegere, pentru salariații angajați cel mult trei luni, angajatorii pot cere decontarea a 41,5% din salariul brut, dar maximum 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe 2020, adică 2.253 de lei.

Decontarea parțială a remunerațiilor zilierilor din domeniile cu restricții: se acordă de la bugetul de stat 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă, dacă aceștia își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea 52/2011, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021.

 • Până la 30 iunie 2021, se continuă decontarea sumei de 2.253 de lei reprezentând 41,5% din salariul acordat angajaților care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni, la alegerea angajatorului. Banii provin din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru o perioadă de lucru de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, nr. 6/2020, aferent perioadei lucrate.
 • Începând cu 1 ianuarie 2021, timp de 90 de zile, sectorul HoReCa nu mai datorează impozit specific.
 • Reduceri de impozite: 2% în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente ale persoanelor juridice rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent, condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris.

Dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută mai sus, reducerile au următoarele valori: 5% – la creștere de până la 5%, inclusiv; 6% – la creștere de peste 5% și până la 10%, inclusiv; 7% – la creștere de până la 10% și până la 15%, inclusiv; 8% – la creștere de peste 15% și până la 20%, inclusiv; 9% – la creștere de peste 20% și până la 25% inclusiv; 10% – la creștere de peste 25%.

 • Ajustările pentru deprecierea creanțelor devin integral deductibile, fiind eliminat pragul de 30%.
 • Planuri de motivare și retenție a personalului, prin acțiuni de tip Stock option plan.
 • Consolidarea fiscală la nivel de grup – va permite societăților din același grup fiscal să compenseze profiturile cu pierderile, urmând să plătească impozit doar pe diferență.
 • Avantajul sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor devine neimpozabil și scutit de contribuții sociale și pentru angajații microîntreprinderilor sau al societăților care datorează impozitul specific unor activități, fără alte condiționări.
 • Toate tichetele cadou acordate de o societate unor persoane fizice care nu sunt într-o relație generatoare de venituri salariale cu aceasta sunt venituri din alte surse și subiect de doar 10% impozit pe venit.

Scutiri de taxe

 • Se exceptează de la impozitul pe venit și contribuții costurile suportate de angajatori cu testarea epidemiologică și/sau vaccinarea angajaților.
 • Se exceptează de la plata contribuțiilor sociale sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților. Aceste cheltuieli nu vor fi deductibile din perspectiva impozitului pe profit, dar vor putea fi scăzute din impozitul pe profit datorat, în limita a maxim 1.500 de lei/lună pentru fiecare copil.

TVA

 • Se poate recupera TVA plătită la buget pentru facturile mai vechi de un an, neîncasate de la persoane fizice.
 • Se poate desemna un reprezentant fiscal autorizat pentru obligațiile de TVA de către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA în România.

Altele 

 • Încetarea procedurii fiscale ori de câte ori există suspiciuni de ordin penal referitoare la probe încă din faza inspecției fiscale și sesizarea organelor penale spre a efectua cercetări, fiind reglementate în mod echilibrat și mecanismele corespunzătoare de protecție a intereselor contribuabilului și ale organelor fiscale.
 • Competența de soluționare a contestațiilor a trecut din subordinea ANAF, în cea a Ministerului Finanțelor Publice.
 • S-au introdus patru noi cazuri de nulitate a actului administrativ fiscal, pentru situațiile în care organul fiscal nu respectă reglementările legale: prezentarea motivelor pentru care nu iau în considerare acte administrative/hotărâri judecătorești ce privesc același tip de problemă pentru contribuabilul în cauză; nu sunt respectare indicațiile organului de soluționare a contestației la refacerea inspecției fiscale; emiterea unui act la finalizarea inspecției fiscale, dacă a fost depășit dublul termenului legal de derulare a acesteia); emiterea unui act administrativ la finalul inspecției fiscale, deși s-au constatat indiciile unei infracțiuni pentru care se formulează sesizare penală.
 • Posibilitatea reexaminării deciziei de soluționare a contestației, la cererea contribuabilului, dacă apare un precedent pozitiv – o decizie contrară emisă de Curtea Justiție a UE, o decizie contrară a Înaltei Curți de Casație și Justiție sau se descoperă alte fapte, împrejurări care nu erau cunoscute la data la care se efectuat inspecția fiscală.
 • În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în cursul anului rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal o declarație de regularizare cerere de restituire.

Legea 269/2020 prevede că angajatorii nu plătesc impozit pe venit și contribuții sociale pentru sumele în limita unui plafon lunar de 400 de lei, acordate angajaților care desfășoară telemuncă, în scopul susținerii cheltuielilor cu utilitățile la locul în care aceștia își desfășoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, dar și achiziția mobilierului și a echipamentelor de birou.

Salariul minim, majorat

Salariul minim brut pe țară garantat în plată pe economie a fost majorat, de la 1 ianuarie 2021, la 2.300 de lei (3%). Pentru angajații cu studii superioare, salariul de bază minim, care nu include sporuri și alte adaosuri, se menține la suma de 2.350 de lei lunar.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.