OUG 181: noi prorogări de taxe

Guvernul a aprobat noi prorogări de termene pentru plata unor impozite și taxe, prin Ordonanța de Urgență (OUG) 181, care a modificat și completat, totodată, unele acte normative, pe fondul crizei provocate de pandemia de coronavirus.

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor

Astfel, firmele sau persoanele fizice își vor putea amâna plata taxelor, până la data de 25 decembrie 2020, fără dobânzi și penalități de întârziere. Tot până la aceeași dată, se suspendă procedurile de executare silită prin poprire.

Totodată, termenul privind rambursarea TVA cu control ulterior a fost prorogat până la 25 ianuarie 2021.

O altă prevedere cuprinsă în OUG 181 privind unele măsuri fiscal-bugetare este scutirea de la plata impozitului specific unor activități și pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului 2020. Contribuabilii care, până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, au depus declarația privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020 vor trebui să depună declarații rectificative.

Eșalonarea datoriilor, simplificată

Firmele și persoanele fizice vor putea aplica pentru procedura alternativă simplificată de acordare a eșalonării la plată, pentru cel mult 12 luni, a obligațiilor bugetare principale și accesorii, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanșată starea de urgență și până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Totodată, a fost prelungită până la 25 decembrie perioada în care nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen, a căror scadență s-a împlinit după declanșarea stării de urgență.

„Întrucât eșalonarea simplificată nu presupune constituirea de garanții, legiuitorul, în acord cu mediul de afaceri și ceilalți parteneri sociali, a instituit plata unei dobânzi. Nivelul dobânzii este redus la jumătate, respectiv 0,01% pe zi de întârziere, adică la 3,65% pe an (față de Codul de procedură fiscală, care prevede nivelul dobânzii de 0,02% pe zi de întârziere)”, precizează Ministerul Finanțelor.

Până la 25 decembrie 2020, organele fiscale nu vor începe executarea silită, dând posibilitatea debitorilor de a se decide cu privire la accesarea facilităților fiscale oferite corespunzător situației sale fiscale.

Eșalonarea la plată nu se acordă pentru sume de până la 500 de lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv 5.000 de lei, în cazul persoanelor juridice.

Condiții și avantaje

Condiții:

 1. a) să se depună cerere până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv. La cerere, debitorul poate anexa graficul cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare
 2. b) să nu înregistreze obligații bugetare restante la data declarării stării de urgență și neachitate ulterior
 3. c) să nu se afle în procedura insolvenței
 4. d) să nu se afle în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare
 5. e) să aibă depuse toate declarațiile fiscale
 6. f) să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Debitorul poate solicita modificarea eșalonării prin includerea în eșalonare a obligațiilor născute după acordarea eșalonării la plată de 2 ori pe perioada eșalonării. Dacă debitorul pierde eșalonarea, poate solicita menținerea acesteia tot de 2 ori. Debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare, care poate cuprinde rate diferențiate de plată.

Avantaje:

 • este o alternativă la măsurile fiscale adoptate după intrarea în starea de urgență, pentru care perioada de aplicare încetează la data de 25 octombrie 2020
 • este o procedură simplificată de acordare a eșalonării la plată, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență. Față de procedura normală de acordare a eșalonării, potrivit Codului de procedură fiscală, procedura și documentele depuse de debitori sunt simplificate, în sensul că se acordă eșalonare numai în baza unei cereri, fără a fi depuse alte documente
 • termenul de soluționare este mult diminuat – 5 zile de la data depunerii cererii, întrucât nu este necesară o analiză amplă asupra situației fiscale a debitorului
 • se suspendă executarea silită pentru obligațiile bugetare ce fac obiectul eșalonării la plată
 • nu se constituie garanții, ținând cont de termenul scurt de acordare eșalonării la plată (12 luni), de situația dificilă cu care se confruntă contribuabilii din perspectiva lichidităților financiare mult diminuate față de perioada anterioară intrării în starea de urgență, precum și de necesitatea susținerii mediului de afaceri pentru revitalizarea activității
 • nu se consideră a fi restante obligațiile bugetare pe perioada eșalonării la plată
 • pe perioada eșalonării la plată, contribuabilii trebuie să achite toate obligațiile născute în această perioadă, cu posibilitatea de prelungire a termenelor de plată
 • debitorul poate solicita, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, modificarea eșalonării la plată prin includerea în eșalonare a obligațiilor ce constituie condiție de menținere a valabilității acesteia
 • debitorul poate menține eșalonarea la plată, pierdută, o singură dată pe perioada de valabilitate a eșalonării la plată, respectiv în cele 12 luni de eșalonare.

Pot beneficia de eșalonarea simplificată și debitorii aflați în insolvență, pentru obligațiile curente născute după declararea stării de urgență, dar și cei care au eșalonare la plată, conform Codului de procedură fiscală.

Testele COVID-19, cheltuieli deductibile

Testele COVID-19 vor reprezenta cheltuieli deductibile. Contravaloarea cheltuielilor este suportată de angajator/plătitor, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii.

Reducerea impozitului pe clădiri

Consiliile locale, respectiv CGMB, pot decide, până la 2 decembrie 2020, reducerea impozitului anual pe clădiri, cu o cotă de până la 50%, pentru cele nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie sau date în închiriere, comodat sau prin alt tip de contract, și respectiv scutirea de la taxa lunară pe clădiri.

Autoritățile locale care au adoptat hotărâri primesc posibilitatea să aprobe reducerea impozitului pe clădiri cu un procent mai mic de 50%, sau să aprobe creșterea procentului de reducere cu diferența de până la 50%. În acest sens, se va putea adopta o nouă hotărâre de consiliu, în cazul celor care au adoptat hotărâri de scutire de la plata taxei pe clădiri doar pe perioada stării de urgență, pentru acordarea acestei facilități și pentru perioada stării de alertă.

Până la 21 decembrie 2020, proprietarii clădirilor, respectiv concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință, au obligația să depună o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Restructurarea

Totodată, a fost modificată Ordonanța 6/2019, astfel: debitorul care dorește să își restructureze obligațiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția sa, în perioada 8 august-31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020-31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, și se adresează unui expert independent, în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Încă o rectificare bugetară

Guvernul a mai făcut o derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, pentru a putea face încă o rectificare, în acest an.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.