Toleranță ZERO pentru depășiri de mase și dimensiuni

Activitatea de control în trafic se realizează, în prezent, la cote normale, în timp ce verificările la sediu au loc, deocamdată, doar în urma sesizărilor și petițiilor. Despre priorități în control, atât în zona de transport marfă, cât și în cea de transport persoane, am aflat mai multe de la Nistor Duval, președinte și inspector de stat șef ISCTR.

Nistor Duval, președinte și inspector de stat șef ISCTR

ZIUA CARGO: Pe ce puneți accentul, în acest moment, în privința controalelor în trafic?

Nistor Duval: În privința controalelor în trafic, accentul este pus pe calitatea actului de control, pe îndrumare și prevenție. Acordăm o atenție deosebită controlului în ceea ce privește verificarea maselor și dimensiunilor și avem toleranță zero în privința sancționării încălcărilor acestor prevederi, având ca scop principal protejarea infrastructurii rutiere.

Comportamentul operatorilor de transport s-a schimbat, în această perioadă? Ce concluzii ați tras, ținând cont de rezultatele controalelor realizate după ridicarea derogărilor privind timpii de condus și odihnă?

Din punctul de vedere al instituției noastre, nu putem vorbi despre o schimbare a comportamentului operatorilor de transport. Urmare a rezultatelor controalelor efectuate, precizăm faptul că, pentru perioada în care au fost adoptate derogări privind timpii de conducere și odihnă, nu a fost constatat un număr mai mare de abateri față de o perioadă obișnuită.

Ne puteți da câteva date privind controalele care au vizat cărăușii străini?

În perioada 15 mai 2020 – 1 iulie 2020, au fost verificate 4.478 de autovehicule de transport înmatriculate în afara României, ocazie cu care au fost întocmite 683 de procese verbale de constatare a contravenției, însumând o valoare totală de 2.318.950 de lei. Facem mențiunea că, începând cu luna aprilie a acestui an, instituția noastră a fost dotată cu POS, pentru facilitarea încasării amenzilor de la operatorii de transport și conducătorii auto străini.

Ați realizat inclusiv controale care vizează transportul de persoane? Care sunt concluziile pe această direcție?

Cu ocazia controalelor în trafic, verificăm în mod constant toate tipurile de transport. În ceea ce privește transportul rutier de persoane, efectuat cu autovehiculele destinate transportului rutier de persoane având mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, putem afirma faptul că abaterile constatate se încadrează în cele săvârșite frecvent de întreprinderile de transport și conducătorii auto.

Referitor la aplicarea măsurilor ce trebuie luate pentru prevenirea răspândirii COVID-19, menționăm faptul că instituția noastră nu are competențe pe această linie, dar participăm, împreună cu Poliția Rutieră, la controale comune, efectuate în baza unor planuri de acțiune, care au și rolul verificării respectării regulilor adoptate în domeniul transporturilor, pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Ați identificat operatori de transport persoane în trafic regulat care au renunțat la realizarea curselor fără să notifice, în prealabil? Dacă da, ați aplicat sancțiuni?

Până în prezent, nu am primit informări din partea Inspectoratelor Teritoriale din cadrul ISCTR, cu privire la neefectuarea anumitor curse regulate de transport persoane efectuate în trafic interjudețean, fără să anunțe/notifice, în prealabil, conform legislației în vigoare. De asemenea, precizăm faptul că, la nivelul Inspectoratelor Teritoriale, sunt programate controale, care au și rolul de a verifica dacă sunt efectuate cursele regulate de transport persoane, iar acolo unde există indicii privind neefectuarea acestor curse, trebuie dispuse verificări multiple, care necesită un timp mai îndelungat.

Ați reluat controalele la sediu? Dacă da, pe ce puneți accentul? Dacă nu, aveți în vedere un plan de reluare a acestora?

În prezent, controalele la sediile operatorilor economici din domeniul transporturilor rutiere se efectuează doar în urma sesizărilor și petițiilor, precum și pentru efectuarea de autorizări și certificări. Vom proceda la reluarea completă a controalelor atunci când vom considera că nu există pericol de infectare nici pentru inspectorii noștri, și nici pentru reprezentanții legali ai societăților comerciale verificate.

Ce sfaturi doriți să transmiteți atât operatorilor de transport persoane, cât și celor de transport marfă?

Sfatul nostru pentru operatorii de transport este de a respecta legislația în vigoare și de a lua toate măsurile necesare pentru creșterea siguranței rutiere, deoarece acest lucru aduce multiple beneficii. Precizăm faptul că, la nivelul conducerii ISCTR, există preocuparea de a asigura sprijin pentru prevenirea abaterilor de către întreprinderile de transport, motiv pentru care vă recomand ca, în cazul în care există neclarități care intră în aria de competență a instituției noastre, să se solicite puncte de vedere.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.