TRANSPORTATORI vs. AUTORITĂȚI. Revendicări aprobate de Guvern

Guvernul a aprobat o serie de revendicări ale confederațiilor patronale din transporturile rutiere, după mai multe runde de consultări. Se mai află în analiză reglementarea transportului alternativ de persoane și restituirea parțială a unei părți din acciza la carburant.

Iată actele normative adoptate:

Ordonanța (OG) 4/2024 pentru modificarea și completarea OG 43/1997 privind regimul drumurilor. Guvernul a instituit modalități de realizare a controlului prin cântărire la punctele de trecere a frontierei. „Sunt recunoscute rezultatele măsurărilor prin cântărire obținute cu ajutorul mijloacelor de măsurare aparținând autorităților competente din statele membre ale Uniunii Europene cu care România are deschise puncte de trecere a frontierei, în baza Acordurilor bilaterale încheiate între părți, atât pentru emiterea autorizațiilor speciale de transport, cât și pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale”, precizează Executivul.

Toleranțe la depășirea greutăților și dimensiunilor

Totodată, se acordă unele intervale de depășire a maselor maxime admise total și pe axe și a dimensiunilor până la care nu se aplică sancțiuni contravenționale și nu se impune autorizarea circulației acestor autovehicule. Potrivit UNTRR, nu se aplică tarife suplimentare și nu se eliberează Autorizație Specială de Transport dacă depășirea masei totale maxime admise și a masei maxime admise pe axe rezultate în urma cântăririi este de până la: 3% inclusiv, pentru masa pe axa simplă, dublă sau triplă; 2% inclusiv, pentru masa totală. „CNAIR a reintrodus toleranțe la depășirea greutăților și dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor de transport rutier de mărfuri. Astfel, se aplică și pe sensul de intrare în România Norma de metrologie legală NML 001-05, prin care prevede că «dacă normele de metrologie legală specifice nu prevăd altceva, erorile maxime tolerate în utilizare, valabile în cadrul inspecțiilor și testărilor inopinate sau activităților de supraveghere metrologică a utilizării, au valori duble față de cele prevăzute pentru verificările metrologice inițiale»”, a precizat UNTRR.

CMR, ITP

OG 3/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier. A fost eliminată diferențierea între transportul rutier național și cel internațional în privința acordării despăgubirilor conform Convenției CMR. Ordonanța clarifică și unele dispoziții care reglementează examinarea persoanelor care intenționează obținerea atestării inițiale pentru conducători auto transport persoane sau transport marfă. De asemenea, s-a stabilit efectuarea la 6 luni a ITP a tuturor autovehiculelor care desfășoară activitatea de rent-a-car (închiriere) și s-au exceptat de la obligația de a efectua ITP vehiculele lente, cu viteză maximă constructivă de până la 25 km/h.

Reducerea tarifelor AST

Hotărârea (HG) 29/2024 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la OUG 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). A fost introdusă posibilitatea reducerii tarifelor Autorizațiilor Speciale de Transport (AST) prin asigurarea competenței Adunării Generale a Acționarilor a CNAIR privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, altele decât tariful de utilizare a rețelei de drumuri.

Totodată, a fost eliminată obligativitatea deținerii de către conducătorii auto a atestatului pentru transport agabaritic. Potrivit MTI, „solicitarea partenerilor sociali a fost transpusă prin adoptarea actului normativ prin care este modificată OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice”.

Noi categorii de roviniete

OG 14/2024 pentru modificarea OG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. Executivul a modificat unele prevederi referitoare la rovinietă, până la 1 ianuarie 2026, transpunând în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2022/362. Responsabilitatea deținerii rovinietei aparține, în cazul utilizatorilor străini, conducătorului auto, iar în cazul celor români, deținătorului vehiculului. Conform MTI, pentru reglementarea timpilor de așteptare la frontiere „era necesară modificarea art. 9 alin. (2) lit. c), în sensul că personalul CNAIR să efectueze control în PTF prin intermediul terminalelor de interogare, pentru utilizatorii străini; pe rețeaua de drumuri naționale, pentru utilizatorii români, prin intermediul sistemelor de camere video, cu excepția celor din PTF și din proximitatea acestora, care vor fi destinate exclusiv monitorizării traficului rutier”.

Totodată, prin OG 14, au fost stabilite noi categorii de roviniete, astfel: pentru autoturismele mici și cele cu masa mai mică de 3,5 tone, a dispărut rovinieta cu valabilitate de 7 zile și cea de 90 de zile și s-a introdus rovinieta de o zi, de 10 zile, respectiv de 60 de zile.

Exemple de taxe de rovinietă

  • autoturisme: 2,5 euro pentru o zi, 5,3 euro pentru 30 de zile, respectiv 28 de euro pentru un an
  • vehicul de transport marfă cu masa mai mică de 3,5 tone: 8,6 euro pentru o zi, 18,2 euro pentru 30 de zile, respectiv 96 de euro, pentru un an
  • vehiculele între 3,5 și 7,5 tone: 4 euro pentru o zi, 32 de euro pentru 30 de zile, respectiv 320 de euro pentru 12 luni
  • camioanele între 7,5 și 12 tone: 7 euro pentru o zi, 56 de euro pentru 30 de zile, respectiv 560 de euro pentru un an
  • vehicule de transport persoane cu peste 9 locuri, dar maximum 23 de locuri: 4 euro pentru o zi, 32 de euro pentru 30 de zile, respectiv 320 de euro pentru un an
  • vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune: 7 euro pentru o zi, 56 de euro pentru 30 de zile, respectiv 560 de euro pentru 12 luni.

Formulă nouă de calcul pentru 

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat o nouă formulă de calcul a primei RCA recomandate categoriei de asigurați cu risc ridicat, persoane fizice și juridice, care dețin autovehicule cu MTMA mai mare de 16 tone, astfel încât aceștia să plătească un tarif de maximum 9.000 de lei pentru clasa B0, față de circa 15.000, la cât ajunsese în ianuarie 2024. ASF a avut mai multe runde de consultări cu reprezentanții transportatorilor și ai companiilor de asigurări. Printre măsurile menite să diminueze efortul financiar al posesorilor de polițe RCA, se numără: posibilitatea suspendării efectelor contractului RCA pe durata în care autovehiculul nu este utilizat, cu prelungirea valabilității acestuia cu perioada în care a fost suspendat; efectuarea plății primei RCA în rate; modalități de stabilire a tarifului de primă RCA pentru contractele încheiate pe perioade mai mici de 12 luni, astfel încât să nu mai existe diferențe atât de mari între polițele anuale și cele subanuale.

Fluxuri separate la frontiere

În ceea ce privește măsurile care nu necesită adoptarea prin acte normative, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin CNAIR, a inițiat implementarea separării fluxurilor UE și non-UE în punctele de trecere a frontierei (care permit acest lucru) și este în derulare identificarea soluțiilor tehnice aferente, în vederea reducerii timpilor de așteptare.

Ordine de ministru

Totodată, „prin ordin de ministru, MTI a corelat periodicitatea examinării psihologice a personalului din transportul rutier cu termenele aplicate în cazul celui feroviar. Mai este necesară aprobarea Ministerului Sănătății”, precizează reprezentanții ministerului, care adaugă: „corelarea Ordinului MTI 995/2011 (normele și procedurile de control ale ISCTR) cu noile prevederi din HG 1317/2023 este în curs de implementare, prin elaborarea proiectului de act normativ de către direcția de specialitate din cadrul ministerului”.

Acciza restituită parțial

Restituirea parțială a accizei la motorină a fost aprobată prin Hotărâre de Guvern. Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a propus ca transportatorii rutieri de marfă și cei de persoane să primească sprijin 13 bani la litrul de motorină cumpărat, pentru compensarea creșterii prețului, în urma majorării accizei.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.