A1

Deși prins în legislația europeană de mai mult timp, formularul A1 a început să fie solicitat, pe segmentul de transport internațional, în special din această perioadă.

În Franța s-a anunțat, de exemplu, că, de la 1 aprilie, toți angajații străini care desfășoară activități lucrative pe teritoriul Franței trebuie să dețină, la bordul camionului sau la Ordonatorul transportului, formularul european care atestă că angajatul are plătite asigurările sociale în alt stat decât Franța. Practic, este vorba despre formularul A1 (fostul document E101).

Sunt informații primite, recent, de către un transportator român, de la partenerul francez, dar reflectă o prevedere care se activează, în această perioadă, pentru toată piața. Aceeași informare primită din Franța precizează că, în cazul în care documentul nu există la bordul vehiculului sau la ordonator, va fi aplicată o amendă de 3.269 de euro, care se poate dubla, în cazul în care, la un control ulterior, într-o perioadă de 2 ani, acest document va lipsi din nou.

Se menționează, însă, că, în cazul în care transportatorul nu deține acest document la momentul unui control, amenda nu se va aplica dacă poate prezenta o dovadă potrivit căreia a făcut cererea de obținere a acesteia la autoritățile competente din țara de origine. Dar cu condiția de a prezenta Formularul A1 în următoarele două luni de după control.

„Recent, mai multe State Membre din Vestul UE au început să solicite transportatorilor români să prezinte documentul portabil A1, pentru șoferii români care efectuează operațiuni de transport internațional pe teritoriul respectivelor State Membre. Această cerință este prevăzută prin legile naționale de transpunere a Directivei 96/71/EC de detașare a lucrătorilor și a Directivei 2014/67/EU de respectare a aplicării acesteia – precum legile „salariului minim” MiLoG – Germania (2015), loi Macron – Franța (2016), LSD-BG Austria (2017), Distacco transnazzionale – Italia (2016) și, recent, WagwEU – Danemarca (2017)”, precizează UNTRR, într-o scrisoare deschisă adresată Ministrului Muncii și Justiției Sociale, Olguța Vasilescu, prin care solicită o serie de lămuriri foarte legitime privind eliberarea formularului A1.

Procedură greoaie de emitere

În România, formularul A1 este furnizat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Iar transportatorii acuză procedura, pe care o cataloghează ca fiind extrem de greoaie.

FORT solicită, în mod public, conducerii Casei Naționale de Pensii Publice să ia de urgență măsurile ce se impun pentru a simplifica procedura obținerii formularului A1 și, totodată, instituirea unei celule de criză sub coordonarea MAE, cu implicarea Ministerului Transporturilor și a Ministerului Afacerilor Europene, respectiv a asociațiilor din transporturi, pentru a prelua, printr-un birou permanent, toate sesizările de la operatorii români de transport, cu privire la abuzurile cu care se confruntă în unele state ale Uniunii Europene.

De asemenea, FORT arată, în același timp, că „se impune o poziționare clară a reprezentanților României în Parlamentul European și în cadrul Comisiei Europene, în raport cu acest subiect.”

Ce spune Casa de Pensii pe această temă?

„Documentul portabil A1 emis de CNPP este un certificat care atestă faptul că titularul formularului este supus legislației române de securitate socială, pe toată perioada înscrisă pe respectivul formular și, prin urmare, este scutit de la plata contribuțiilor sociale în alte state membre UE/ SEE/ Elveția, pe al căror teritoriu se deplasează / tranzitează șoferii, pentru efectuarea serviciilor de transport internațional.

Pentru obținerea documentului portabil A1, solicitanții trebuie să depună la sediul CNPP – Direcția Relații Internaționale – un dosar, care trebuie să conțină documentația din «Cererea pentru societăți comerciale de transport rutier intern și internațional – pluriactivitate».

În momentul în care dosarul primește aviz favorabil pentru emiterea documentului portabil A1, angajatorii vor primi o parolă de acces la aplicația informatică SFERA, în care vor completa formularele A1 cu datele referitoare la societate și șoferii în cauză.

Documentul Portabil A1 nu poate fi asimilat, din punct de vedere legal, unui permis de muncă! (…)

Cine primește documentul?

Pot beneficia de documentul portabil A1 toate societățile comerciale de transport rutier intern și internațional care au sediul sau locul de desfășurare a activității în România, pentru situația de pluriactivitate, potrivit art. 13 alin. (1) lit. (b) pct. (i) din Regulamentul (CE) nr. 883/ 2004, cu excepția celor care nu desfășoară activități de transport și pe teritoriul României (încărcări / descărcări / comenzi transport intern) și în cazul cărora există suspiciuni că sediul acestora reprezintă operațiuni de tip „paravanˮ / „cutie poștală”, ale unor companii stabilite în alte state membre UE / SEE / Elveția, situație în care șoferii respectivelor companii trebuie să fie supuși legislației statului membru în care se află locația cu care companiile în cauză au cele mai strânse raporturi, în ceea ce privește desfășurarea unei activități salariate.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) îndeplinește, pentru România, rolul de instituție competentă în ceea ce privește determinarea legislației aplicabile lucrătorilor migranți, cu alte cuvinte determină, conform legislației, cărui stat trebuie achitate contribuțiile sociale, în cazul unui lucrător migrant (asigurări sociale de stat – pentru pensie, pentru accidente de muncă și boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, de șomaj).

Pentru a primi aviz favorabil pentru emiterea documentului portabil A1, societatea de transport rutier nu trebuie să aibă datorii la bugetele de asigurări sociale.

Precizăm faptul că instituția detașării reglementată în Directivele nr. 96/71/CE și 2014/67/UE, acte europene care reglementează condițiile și relațiile de muncă (inclusiv respectarea salariului minim din statele care impun această condiție), nu trebuie confundată cu instituția detașării reglementată la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 883/ 2004, instrument juridic supranațional ce vizează domeniul securității sociale (contribuțiile și prestațiile de securitate socială) și în aplicarea căruia se emite documentul portabil A1 ce atestă legislația aplicabilă lucrătorilor migranți.”

Sunt precizări pe care Casa Națională de Pensii Publice le face pe site-ul său. Rămâne, însă, o serie de aspecte pentru care se așteaptă răspuns. Și, mai ales, întrebarea: când se mai poate ocupa managementului unei companii de transport de organizarea efectivă a activității de transport, dacă trebuie să stea îngropat în acte?…

FORT: „Rând pe rând, Germania, Austria, Italia, Franța, Belgia și Olanda impun reguli protecționiste firmelor autohtone de transport. Abuzurile autorităților de control de pe teritoriul acestor state se țin lanț, amenzile de mii de euro curg pe bandă rulantă, iar reacția autorităților noastre este aproape inexistentă. (…) În comparație cu transportatorii români, colegii polonezi își descarcă în format electronic acest formular și îl pun la dispoziția șoferului după completare, profitând de lipsa de birocrație excesivă și de bazele de date interconectate la nivelul instituțiilor similare poloneze”.

Ultima oră

Potrivit unei informări primite la redacție, UNTRR a purtat o serie de discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Pensii Publice, obținând simplificarea Cererii pentru obținerea Formularului A1. Noul model este unul adaptat pentru activitatea de transport. Potrivit reglementărilor europene aplicabile în această situație, „persoana care desfășoară o activitate salariată într-un stat membru, pentru un angajator care își desfășoară, în mod obișnuit, activitățile în acest stat membru și care este detașată de angajatorul respectiv în alt stat membru, pentru a lucra pentru angajator, continuă să fie supusă legislației primului stat membru, cu condiția ca durata previzibilă a activității să nu depășească 24 de luni și ca persoana să nu fi fost trimisă pentru a înlocui o altă persoană detașată”.

„Pentru a determina dacă o firmă de transport (un angajator) efectuează, în mod obișnuit, activități substanțiale pe teritoriul României, CNPP trebuie să examineze toate criteriile care caracterizează activitățile desfășurate de transportator incluzând:

– locul unde este înregistrat sediul și administrarea firmei;

– numărul personalului care lucrează în România și numărul șoferilor (angajaților) care lucrează în afara sediului;

– locul în care sunt recrutați lucrătorii (șoferii) detașați;

– locul în care se încheie majoritatea contractelor cu clienții;

– legislația aplicabilă contractelor cu clienții;

– cifra de afaceri realizată în decursul unei perioade;

– numărul de contracte implementate în statul de trimitere;

– legislația aplicabilă contractelor de muncă.

În cadrul discuțiilor avute, CNPP și-a precizat poziția, afirmând că un șofer angajat la o firmă de transport se încadrează în cazul de pluriactivitate și, pentru a i se elibera formularul A1, firma trebuie să completeze Formularul de pluriactivitate.

Situația de pluriactivitate cf. Reg. 883/2004 este definită de art. 13 și constă în desfășurarea de activități în două sau mai multe state membre. (…)

În legătură cu retragerea Formularului A1, aceasta este stipulată în REGULAMENTUL (CE) NR. 987/2009 din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială. «În cazul în care există îndoieli cu privire la valabilitatea unui document sau la acuratețea elementelor de fapt pe care se bazează conținutul acestuia, instituția statului membru care primește documentul solicită instituției emitente lămuririle necesare și, dacă este cazul, retragerea documentului respectiv. Instituția emitentă reexaminează motivele eliberării documentului și îl retrage, dacă este necesar».

În situația în care CNPP retrage formularul A1 unei firme, această firmă va trebui să achite statului care a solicitat retragerea toate taxele sociale aferente salariului obținut de șofer pentru perioada pentru care a fost eliberat, după care va trebui să obțină de la statul român sumele plătite ca și taxe sociale, cu precizarea că, de obicei, aceste sume se compensează”, se arată în informarea citată.

UNTRR: „Pentru eliberarea Formularului A1, firmele care efectuează transport direct România – alte State Membre UE, transport intracomunitar (cross-trade) cu încărcare marfă din alt Stat Membru UE decât România și descărcare marfă în alt / alte State Membre sau cabotaj – încărcare și descărcare marfă pe teritoriul unui alt Stat Membru trebuie să completeze Cererea pentru societăți comerciale – cazuri de pluriactivitate, cerere care poate fi obținută de la Casa Națională de Pensii Publice.”

CNPP: „Societățile de transport rutier care nu desfășoară activități de transport și pe teritoriul României (încărcări/descărcări/comenzi transport intern) și în cazul cărora există suspiciunea că reprezintă operațiuni de tip «paravan» pentru companii alte altor state membre UE / SEE / Elveția, nu îndeplinesc condițiile impuse de regulamentele europene de coordonare a sistemelor de securitate socială pentru obținerea documentului portabil A1!”

Casa Națională de Pensii Publice nu percepe taxe pentru emiterea documentului portabil A1.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.