Răspunsul Comisiei Europene la intervenţia UNTRR pe tema antrepozitelor fiscale: România va scăpa de infrigement

În urma intervenției UNTRR, prin adresa nr. 223/27.01.2011 privind antrepozitele fiscale, Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală din cadrul Comisiei Europene a răspuns, prin adresa nr. 53316/15.01.2013, că va propune Comisiei să închidă procedura de infringement împotriva României, în urma modificării Codului Fiscal românesc, prin OG nr. 87/2012, prin care au fost eliminate condițiile restrictive pentru autorizarea unui antrepozit fiscal de depozitare a produselor energetice.

Publicăm integral răspunsul CE, transmis secretarului general al Uniunii, Radu Dinescu. Documentul poate fi citit şi pe site-ul UNTRR, în original şi tradus.

“Stimate domnule Dinescu,

Mă adresez în legătură cu plângerea dvs. din 27 ianuarie 2011 tratată sub referința IN/C/10/4229.

Prin scrisoarea mea din 26 octombrie 2012, serviciile mele v-au informat că a fost transmisă de către Comisie o opinie motivată României prin care se considera că prin prevederea de la Articolul 20621 alineatul 2 din Codul Fiscal, conform căreia autorizațiile de operare antrepozite fiscale pentru depozitarea produselor energetice pot fi acordate numai antrepozitarilor autorizați în producția de produse energetice în România și care dețin echipamente și utilaje pentru rafinarea petrolului și prelucrarea fracțiilor rezultate în vederea obținerii produselor accizabile, România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Articolului 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Articolul 16(1) din Directiva 2008/118/CE conform principiului proporționalității.

Ca răspuns la această opinie motivată, autoritățile române au informat Comisia că Articolul 20621 Alineatul 2 din Codul Fiscal a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/20121 și au fost eliminate condițiile restrictive pentru autorizarea unui antrepozit fiscal de depozitare a produselor energetice.

În consecință, intenționăm să propunem Comisiei, ca obiect al acordului Serviciului Juridic, să închidă această procedură de infringement, cu excepția cazului în care oferiți informații suplimentare (taxud-unit-c3@ec.europa.eu ) de natură să reconsidere această decizie, cât mai curând posibil și în termen de o lună de la primirea acestei adrese.

Cu stimă,

Micole Wieme, şeful Unității”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.