Page 15 - revista ZIUA CARGO
P. 15

 Ioana Arsenie
tre persoane fizice – gradul de con- formare va crește.
Acestea sunt doar câteva direcții care trebuie aprofundate, în funcție de cazul fiecărui antreprenor și fiecărui business.
Echilibrul financiar
Preocuparea pentru un bilanț financiar echilibrat nu este o zonă forte pentru companiile românești. Discipli- na vine, în măsura în care mai este posibil, atunci când se lucrează cu finanțare bancară. Din păcate, fisca- litatea a guvernat, în ultima vreme, deciziile de business.
Dezechilibrele bilanțiere (imobilizări finanțate pe un cash-flow „întins la maximum”, cu credit furnizor extins)
pun în risc, la un moment, dat continuarea afacerii.
Fragmentarea afacerilor în mai multe entități juridice, din motive fis- cale, evident, conduce la dificultăți de gestionare a trezoreriei, a afacerii în totalitate și riscuri provenite din nea- fectarea corectă a cheltuielilor aferente veniturilor.
Procesul de bugetare: teh- nica zero-based prin care
argumentăm necesitatea fiecărei chel- tuieli bugetate, bugetul dinamic, ac- tualizat în mod agil, corelarea acestuia cu politica de preț și impactul deciziilor comerciale în cash-flow sunt doar câteva axe de analiză și integrare în acest proces complex. Ca și tendință, bugetarea nu mai ocupă perioade lungi de timp, este nevoie de procese interne care să gestioneze situațiile nou apărute în business și în econo- mie. Bugetarea este un proces con- tinuu.
Monitorizarea creditului co-
mercial (risc de mare actua- litate). Dezvoltarea afacerii, prin ex- pansiune, contracte noi sau mai mult business cu partenerii actuali, presu- pun adăugarea unor mecanisme de control și asigurare, în vederea pre- venirii pierderilor.
În concluzie, ne așteptăm ca întă- rirea guvernanței în companii să fie o preocupare de top în perioada urmă- toare, dar nu din perspectiva limitativă și de conformare, ci pentru continua- rea sustenabilă a afacerii, în perioada economică pe care o traversăm.
Ioana ARSENIE
strateg financiar, personal & business advisor Trusted Advisor ioana@ioanaarsenie.ro
PUBLICITATE
             din timp care sunt următoarele măsuri, ce așteptări avem pentru anii următori și cum ne afectează procesele și mo- dul în care lucrăm.
De exemplu, digitalizarea relației cu ANAF va aduce focus pe trans- parența datelor, astfel că va fi nevoie de mai multă grijă la corectitudinea tranzacțiilor, în tandem cu automati- zarea celor repetitive.
Plafonul pentru microîntreprinderi va fi redus în continuare și atenția că-
  STRATEGIE   13   14   15   16   17