Page 17 - revista ZIUA CARGO
P. 17

   Alte schimbări
ACCIZE MAI MICI LA CARBURANȚI
Nivelul accizelor la combustibili a scăzut, de la 1 ianuarie 2023, cu până la 143 de lei per 1.000 de litri, în urma exceptării temporare de la actualizarea acestora cu creșterea prețurilor de consum, aplicată de Guvern, în contextul economic actual, prin Ordonanța 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal. Astfel, accizele pentru benzina cu plumb s-au redus de la 2.226,24 de lei/1.000 de litri la 2.083,07 lei/1.000 de litri, iar cele la benzină fără plumb au scăzut de la 1.892,72 1lei/1.000 de litri la 1.776,3 lei/1.000 de litri (116,42 de lei/1.000 de litri). În cazul motorinei, accizele s-au diminuat cu 101,85 lei/1.000 de litri, de la 1.734,66 de lei/1.000 de litri la 1.632,81 lei/1.000 de litri.
PREȚUL CARBURANȚILOR, FĂRĂ COMPENSARE
Guvernul a eliminat compensarea de 50 de bani la litrul de carburanți, ce fusese introdusă, la 1 iulie 2022, inițial pentru trei luni, apoi prelungită până la 31 decembrie. Premierul Nicolae Ciucă a argumentat: „Dacă, inițial, măsura nu părea să fie una care să producă efecte, putem să constatăm că a fost o măsură bună, prețul la carburant ajungând la un nivel de dinainte ca măsura să fi fost decisă la nivelul Guvernului. (...) Este doar o decizie de suspendare, Guvernul fiind pregătit ca, în măsura în care prețurile vor avea o evoluție care să depășească puterea de cumpărare și de susținere la nivelul cetățenilor, să o aplicăm din nou”.
SALARIUL MINIM, 3.000 DE LEI
Guvernul a majorat salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată,
de la 2.550 la 3.000 de lei/lună, ceea ce înseamnă 1.863 de lei „în mână”.
Vor beneficia de creșterea salarială 2.181.134 salariați. „Această modificare a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată reprezintă o creștere de 17,6 %, ceea ce, în valoare absolută, înseamnă 450 de lei, iar în valoare netă salariul este de 1.898 de lei, majorarea fiind de 374 de lei, iar creșterea pe net de 24,5%. Tariful orar este de 18,145 de lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,333 de ore/lună”, a precizat Ministerul Muncii. În sectorul bugetar, salariul brut a crescut cu 10%, iar nivelul indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora
se menține la valoarea din decembrie 2022.
 pozit pe profit începând cu 1 ianuarie 2023.
Aceste modificări în zona regimului de taxare pe veniturile microîntreprin- derilor au avut atât impact direct asu- pra regimului de impozitare aferent companiilor, cât și asupra formelor de colaborare cu diverse companii de di- mensiune mai mică, de exemplu în zona serviciilor de management. Im- pactul a fost unul indirect, costurile contractuale fiind, în multe situații, crescute de impactul costurilor fiscale.
Impozitul
pe dividende
O altă modificare de impact gene- ral este cea privind creșterea impo- zitului pe dividende, din 2023, de la 5 la 8%. Astfel, în cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozi- tului pe dividendele respective la regu- larizare, cota de impozit pe dividende de 8% fiind aplicabilă pentru dividen- dele distribuite după 1 ianuarie 2023. Astfel, dacă pentru primele trei trimestre ați distribuit dividende în cursul anului 2022, ați putut beneficia încă de cota redusă de impozitare de 5%.
Activități independente
Pentru persoanele fizice care rea- lizează venituri din activități inepen- dente, s-a redus plafonul pentru tre- cerea de la normă de venit la sistem real de la 100.000 de euro, la 25.000, începând cu veniturile aferente anului 2023. Mai exact, dacă în anul 2023 o persoană fizică realizează un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 de euro, înce- pând cu anul 2024 are obligația deter- minării venitului net anual în sistem real.
Separat, s-a modificat baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale (CAS) pentru per- soanele fizice care obțin venituri din activități independente și drepturi de proprietate intelectuală. Astfel, baza anuală o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul de 12 salarii, respectiv 24 de salarii minime brute pe econo- mie. Similar, în cazul CASS, baza de calcul al contribuției la asigurările so- ciale de sănătate pentru persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, chirii, dividende, dobânzi, activități agricole, asocieri, alte surse o reprezintă nivelul de 6 salarii, 12 sa- larii, respectiv 24 de salarii minime brute pe economie.
Aceste modificări, de asemenea, au, cel mai probabil, un impact indirect asupra costurilor companiilor care au colaborări cu PFA-uri, costul fiscal suplimentar fiind, în general, transmis în lanț în costul serviciilor.
Taxele
pe proprietate
Modul de calcul pentru taxele pe proprietate, bazat pe valorile din grilele notariale, se va aplica abia din 2025. Astfel, până în 2025, regimul actual al taxelor locale se păstrează (modul de calcul se bazează pe ele- mente precum materialele de con- strucție, poziția în localitate și rangul localității).
Pe lângă modificările fiscale ma- jore prezentate anterior, anul 2023 vine cu multe alte modificări, atât în zona de taxare a muncii, cât și în cea de taxare a afacerilor, având impact semnificativ asupra tuturor sectoarelor de activitate. În continuare, mai rămâ- ne o serie de aspecte practice care ar trebui clarificate de autorități, astfel încât firmele să poată lua toate măsu- rile necesare pentru a se conforma din punct de vedere fiscal.
Pe de altă parte, ne așteptăm ca 2023 să reprezinte un an de referință în digitalizarea și simplificarea pro- cedurilor de raportare fiscală în Româ- nia, care să aducă beneficii pe ter- men lung atât administrației fiscale, cât și contribuabililor.
Oana RADA
partener, Darian DRS Tax
Oana Rada
În ceea ce privește contractele de
muncă, a existat un impact semnifica-
tiv referitor la contractele de muncă
part-time, pentru care angajatorii au
fost obligați să achite contribuțiile so-
ciale ale salariatului raportat la salariul
minim pe economie, și nu proporțional
cu venitul efectiv realizat de angajatul
respectiv. oana.rada@darian.ro
ianuarie 2023 ................................................................................................................................................ 17
 STRATEGIE

   15   16   17   18   19