Page 16 - revista ZIUA CARGO
P. 16

Noutăți fiscale
de impact,
în(cepând cu) anul 2023
2023 vine cu o serie de provocări pentru companiile din transport și nu numai, printre care obligația raportării SAF-T de la 1 ianuarie 2023, pentru contribuabilii mijlocii, încadrarea microîntreprinderilor într-un plafon mai scăzut și cu noi reguli, creșterea impozitării dividendelor, modificări în sfera veniturilor obținute din activități independente.
  D acă marii contribuabili au fost deschizători de drumuri, în ceea ce privește raportarea SAF-T, a ajuns și rândul celor peste 15.000 de contribuabili mijlocii (atenție la lista actualizată la 1 ianuarie 2023 a contribuabililor mijlocii!) să fie obligați să implementeze această raportare. Practic, să raporteze toată contabilita- tea, într-un format .xml predefinit, către
autorități.
Simplu de spus, însă destul de complicat de făcut, în situația în care sistemele contabile pe care le folosiți nu au implementat modul privind ra- portarea SAF-T, sau dacă lucrați cu mai multe sisteme contabile. Dacă sunteți în această situație, cu siguranță puteți beneficia de experiența acumu- lată de consultanții specializați SAF-T în cursul anului trecut, în proiectele de implementare a raportării SAF-T
pentru marii contribuabili. Mă număr, alături de colegii mei, printre consul- tanții care s-au confruntat, deja, cu zeci de proiecte de acest fel; ar fi de scris sute de articole pe această tema- tică, astfel încât, dacă este de interes un subiect anume din această zonă, ne puteți scrie și putem dezvolta su- biectul în articole ulterioare.
Plafon nou
pentru microîntreprinderi
Din perspectiva impozitelor directe, un impact major îl are modificarea re- feritoare la noile condiții pentru înca- drarea unei companii ca plătitoare pe veniturile microîntreprinderilor. În concret, noul plafon aplicabil mi- croîntreprinderilor va fi înjumătățit, de la 1.000.000 de euro la 500.000. De asemenea, noile condiții obligatorii impuse pentru încadrarea societăților ca microîntreprindere constau în faptul că vor trebui să aibă cel puțin un sala- riat (astfel, cota de impozit pentru microîntreprinderi devine unică și va fi de 1%), un acționar/asociat va fi condiționat să dețină titluri de partici- pare la cel mult trei microîntreprinderi, iar veniturile obținute din consultan- ță și management au fost limitate la 20%.
Noul plafon aplicabil micro- întreprinderilor se va calcula prin raportare la veniturile din 2023, nu cele din 2022, în timp ce restul condițiilor care trebuie îndeplinite pentru a păstra regimul de impozitare
a microîntreprinderilor trebuie îndeplinite la 31 decembrie 2022.
Prin urmare, este de reținut că, principial, dacă, la 31 decembrie 2022, o societate obține o cifră de afaceri între 500.000 și 1.000.000 de euro, aceasta nu va trece la regimul de im-
STRATEGIE
 16 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023   14   15   16   17   18