Page 18 - revista ZIUA CARGO
P. 18

Derby-ul
TRANSPORTURILOR
  Transportator, sau expeditor de marfă, în România? Tu în ce echipă joci?
Ce este
un expeditor de marfă?
Termenul de expeditor provine din italianul „spedizione”, care în română înseamnă expediere sau livrare. Un expeditor de marfă se separă de companiile care dețin activele reale de transport (camioane, nave, trenuri, avioane și spații de depozitare). De fapt, un expeditor de marfă nu deține niciunul dintre aceste active. Un expe- ditor cumpără spațiul necesar pe dife- ritele vehicule de transport, le combină într-o singură soluție, adaugă manipu- larea documentelor și vinde o soluție totală de transport clienților săi.
În teorie, un expeditor de marfă poate consta, pur și simplu, dintr-un „tip cu un telefon mobil și o adresă de e-mail”. Cu toate acestea, în viața rea- lă, adesea, necesită ceva mai mult. Majoritatea expeditorilor de marfă aleg, în mod normal, să dețină și să opereze o parte din lanțul de transport, care este, cel mai adesea, depozitul de pe piața lor principală, distribuția națională sau rețeaua internațională de transport.
De obicei, expeditorul se ocupă de toate comunicările cu clientul, iar dacă expeditorul face o treabă groza- vă, clientul nu va ști niciodată câți pași sunt, cu adevărat, în aducerea mărfu- rilor de la punctul A, la punctul B.
Diferite tipuri de expeditori de marfă
Expeditorii de marfă vin într-o mul- țime de forme și dimensiuni diferite. Toate, de la corporația multinațională globală, cu câteva sute de birouri în întreaga lume și câteva sute de mii de angajați, până la mica afacere cu un singur expeditor, telefonul său mo- bil și (poate) o dubiță.
Ce este
un transportator de marfă?
Transportul este „afacerea de a muta lucruri pe drum sau pe calea fe- rată”; etimologia transportului derivă din verbul „haul” o variantă a englezei care se traduce – „a trage, trage.” Cu-
vântul exact transport a fost înregistrat pentru prima dată la începutul seco- lului al XIX-lea, pentru a descrie „ac- țiunea de a transporta”.
Transportul însă caracterizează acțiunea de a trage, astăzi – dar se referă la tragerea sau transportul de mărfuri și prin intermediul vehiculelor mai mari și mai puternice – și este de- plasarea mărfurilor comerciale dintr-o locație în alta, pe calea ferată sau ru- tieră. Clienții folosesc servicii de transport pentru a duce mărfurile din centrul de producție fie către un con- sumator, fie către un distribuitor.
Meciul...
Dacă, după parcurgerea descrie- rilor, în care fiecare echipă pleacă din- tr-o poziție bună, definită ca având scopul unic „obținerea profitului și de- rularea activităților în cele mai bune practici”, echipele joacă în aceeași ligă (marea ligă a prestatorilor de ser- vicii), încă lipsește răspunsul la între- barea: CARE MECI?
Răspundem evident cu „Meciul Transportatori vs. Intermediari (Expe- ditori)”.
Veșnicii „nemulțumiți” de prezența altor echipe vor fi transportatorii, iar dintre toate echipele de prestări ser- vicii au ales un singur „dușman de moarte”. Și s-au prezentat înaintea fiecărui meci cu argumente, care, de fiecare dată, scot în evidență faptul că expeditorii fac bani, fără să îi me- rite, pe spatele cărăușilor (după cum pu teți citi în mesajele alăturate)..
Există echipe mult mai puternice în clasamente oficiale (piramida servi-
ciilor logistice) și, totuși, cea mai nepo- pulară echipă este cea a expeditorilor, care, deși poziționată sub transporta- tori, iese întotdeauna în evidență.
Uităm, însă, că toate campionatele (anuale, regionale sau globale) se joacă pentru Locul 1 – CLIENTUL; a- cesta decide tipul de prestator, decide tipul de serviciu și cine urcă în pira- mida oficială, indiferent de grupă, țară sau investiție, bazându-și decizia fina- lă doar pe capabilitatea și capacitatea de a acoperi cererea de transport la prețul corect.
... și obiectivul
De ce alegem să purtăm meciuri pentru alte locuri în piramida serviciilor și, astfel, să obosim, alergând după performanță, locul 2 sau 3, când sco- pul comun este primul loc?
Poate vom înțelege obiectivul co- mun în 2023 sau, poate, vom înțelege până în 2026, la următoarea Cupă Mondială... Deși expeditorii au apărut ca răspuns al unei nevoi de a acoperi mai mult decât aducerea mărfurilor de la punctul A la punctul B.
Cristina RADU
director transport KLG Europe c.radu@ro.klgeurope.com
   STRATEGIE
  18 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023


   16   17   18   19   20