CE: CFR Marfă trebuie să returneze statului 570 de milioane de euro

CFR revine la situația megadatoriilor din 2013. Corpul de control al prim-ministrului Ludovic Orban a descoperit mai multe nereguli la Compania Naţională de Căi Ferate CFR, produse în perioada 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2019, dar vestea cea mai rea este solicitarea Comisiei Europene, către Guvernul României, de a recupera 570 milioane de euro de la CFR Marfă.

Acest lucru va readuce lanțul de datorii între companiile feroviare de stat exact la situația din 2013, înainte de încercarea eșuată de privatizare a CFR Marfă, când Guvernul Ponta a șters datoria de 678 milioane de lei pe care o avea CFR Marfă către CFR, care la rândul ei va trebui să achite acești bani către bugetul de stat.

sursă foto: CFR Călători

Comisia Europeană şi-a dat acceptul, în 2013, pentru ştergerea datoriei de 1,7 miliarde de lei, care s-a transformat în ajutor de stat, dar cum privatizarea nu s-a realizat, banii au reapărut în bilanţul transportatorului feroviar. Inițial, era vorba despre 400 de milioane de euro, dar cu dobânzi și penalități, a ajuns la 570 milioane de euro.

CFR Marfă trebuie să returneze ajutorul de stat de 400 milioane de euro

În 24 februarie a.c., Comisia Europeană a decis că Guvernul trebuie să recupereze această sumă imensă de la CFR Marfă. Iată ce spun inspectorii Corpului de Control al prim-ministrului, în sinteza raportului:

„Ca urmare a sesizării din oficiu, în data de 24 februarie 2020, Comisia Europeană (CE) s-a pronunţat în acest caz, în sensul că România trebuie să recupereze 570 milioane de euro de la operatorul SNTFM CFR Marfă. În acest sens, în concluzia Corpului de Control al prim-ministrului se notează faptul că, în situaţia în care CFR şi SNTFM CFR Marfă vor fi repuse în situaţia anterioară emiterii celor două Ordonanţe, SNTFM CFR Marfă va redeveni datoare către CFR pentru suma de 667.991.774 lei (la care se vor adăuga penalităţi), iar CFR va înregistra o datorie către bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 667.991.774 lei, la care se pot calcula accesorii şi majorări”.

Verificările Corpului de control au urmărit „respectarea prevederilor legale privind regulile de guvernanţă corporativă în ceea ce priveşte desemnarea şi remunerarea forurilor decizionale ale companiei, precum şi cu privire la atribuirea, încheierea şi derularea contractelor”.

5 directori interimari, în 2 ani

În perioada 2017-03.10.2019, conducerea CFR a fost asigurată de 5 directori generali interimari, „fluctuația de personal generând o instabilitate în ceea ce privește activitatea managerială a companiei care s-a desfășurat în lipsa unui plan de management aprobat și asumat care să asigure realizarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, cu consecințe asupra situației economicofinanciare a companiei”.

Motivul: termenul de finalizare a procedurii de selecție pentru directorul general și directorul financiar al companiei, declanșată prin Hotărârea Consiliului de Administrație (CA) din data de 26.10.2016 a fost depășit cu 616 de zile față de prevederile art. 644 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă.

Acţiunea de control a avut în vedere și verificarea modului de realizare a programelor anuale de investiţii, inclusiv în domeniul asigurării securităţii infrastructurii feroviare, şi a constituirii şi realizării veniturilor, precum şi cu privire la angajarea şi constituirea cheltuielilor la nivelul societăţii.

Veniturile proprii ale companiei au scăzut constant

Sinteza controlului arată că veniturile proprii ale companiei au scăzut constant, după cum urmează: în anul 2017 au fost în valoare de circa 1,3 miliarde de lei, iar pentru primele 6 luni ale anului 2019, acestea s-au situat la 544,9 milioane de lei.

De asemenea, gradul de execuţie a veniturilor realizate faţă de prevederile bugetare aprobate prin Hotărâre de Guvern a fost de 58,99%, în anul 2017, de 66,85%, în 2018, și de 27,55% – la data de 30 iunie 2019.

Gradul de realizare al cheltuielilor efectuate faţă de prevederile bugetare aprobate a fost, în anul 2017, de 54,69%, în anul 2018 – de 66,38%, iar în primele 6 luni ale anului trecut, de 27,98%.

Raportul Corpului de control relevă, totodată, că veniturile proprii provenite din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare, au totalizat, în prima jumătate a anului anterior, 377,4 milioane de lei, echivalentul a 69,26% din veniturile proprii totale.

La capitolul „Productivitatea muncii” (mii lei/persoană), calculat ca raport între veniturile totale din exploatare şi numărul mediu de salariaţi, concluziile raportului arată că acesta s-a realizat 54,82%, în anul 2017, 59,90% – în anul 2018, respectiv 21,41%, la data de 30 iunie 2019, comparativ cu nivelul prevăzut în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli (BVC) aprobat prin HG.

Analiza Corpului de Control al Guvernului mai arată că, în perioada 2017 – 2019, performanţele economice ale CFR au scăzut, de la un profit contabil brut de peste 210 milioane de lei, în 2017, la o pierdere contabilă brută estimată, aprobată în BVC, de aproape 32,79 milioane de lei, în anul 2019.

Tot în perioada verificată se constată „aprobarea cu o întârziere de 2 – 3 luni a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al CFR faţă de data aprobării bugetului de stat, fapt care poate afecta activitatea curentă a companiei.”

Sinteza controlului tematic mai arată că, la data de 1 ianuarie 2017, CFR SA avea de încasat creanţe în sumă totală de peste 1,065 miliarde de lei, din care: de la SNTFM CFR Marfă, suma de aproximativ 598,2 milioane de lei, de la SNTFC CFR Călători – circa 241,7 milioane de lei, iar de la alţi clienţi, suma de aproape 226 de milioane de lei.

Datoriile au crescut cu peste 37%, la 1.46 miliarde de lei

„Având în vedere faptul că CFR a încasat anual un procent de până la 50% din totalul creanţelor pe care le are de încasat de la clienţii săi, valoarea totală a acestora a crescut de la suma de 1.065.917.395,54 lei, înregistrată la data de 01.01.2017, la suma de 1.462.566.808,34 lei, înregistrată la data de 30.06.2019, reprezentând o creştere a datoriilor cu 37,21%, în perioada 2017 – 30.06.2019. La data de 30.06.2019, SNTFM CFR Marfă SA avea o datorie faţă de CFR SA în sumă de 1.011.384.391,60 lei, ceea ce reprezintă 69,15% din totalul creanţelor pe care CFR SA le avea de încasat. La sfârşitul anului 2011, pierderea contabilă cumulată înregistrată de CFR SA a fost de 5.912.306.581,46 lei”, se precizează în document.

Raportul controlului mai arată că, anual, începând cu anul 2012, prin Legea bugetului de stat, au fost alocate sume pentru a fi utilizate de CFR cu prioritate pentru „plata obligaţiilor către bugetul general consolidat”. Astfel, prin aceste alocări bugetare, în perioada 2012 – 2018, compania feroviară a înregistrat un profit contabil total de circa 951 milioane de lei, iar pierderea contabilă cumulată rămasă de recuperat, la data de 31 decembrie 2018, a fost de peste 5 miliarde de lei.

În document se amintește că Guvernul a adoptat, în anul 2013, OUG nr. 32 şi OUG nr. 61, pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, prin care s-a prevăzut stingerea obligaţiilor fiscale ale CFR datorate şi neachitate, la data intrării în vigoare a acestor ordonanţe de urgenţă, prin transferarea lor către SNTFM CFR Marfă, în schimbul stingerii parţiale a debitului restant pe care SNTFM CFR Marfă îl avea faţă de CFR.

Raportul de control a fost finalizat la data de 20 mai 2020 şi transmis spre informare prim-ministrului Ludovic Orban, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC), CFR (spre valorificare) şi Curţii de Conturi a României (spre informare). 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.